S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Preberi članek
Do katerih spoznanj smo prišli po 500 posegih?

Minuli teden so na Kliničnem oddelku za urologijo v UKC Ljubljana izvedli 500. robotsko asistirani operativni poseg. Asist. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, FEBU, je ob tem mejniku strnil najpomembnejše pridobljene izkušnje in napovedal, da bo robotska kirurgija sledila trendom, ki spreminjajo avtomobilsko industrijo.

Kaj sproži odločitev za zdravljenje, če ni kliničnega poslabšanja?

Zakaj začnemo bolnika z lokaliziranim rakom prostate v obdobju aktivnega opazovanja zdraviti kljub temu, da njegova bolezen ni napredovala? Nedavno objavljena raziskava je pokazala, da sta poleg kliničnih dejavnikov pri tej bolnikovi odločitvi pomembna dejavnika kakovost življenja in zakonski stan.

18 odmevnih raziskav kongresa ESMO 2021

Pripravili smo obsežen povzetek na ESMO predstavljenih raziskav pri bolnikih z rKORP, KORP, rHORP in HORP. Vsaka raziskava je poleg ključnih rezultatov opremljena s podatkom o fazi, številu vključenih bolnikov in vključitvenih kriterijih.

Sodobni kriteriji za aktivno opazovanje raka prostate

Kdo je primeren za aktivno opazovanje in katere skupine bolnikov z rakom prostate je potrebno iz aktivnega opazovanja izključiti ter kdaj? Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje je zbral najpomembnejše točke smernic EAU in rezultate nedavnih kliničnih raziskav.

Katere zdravilne rastline imajo dokazane učinke?

Število bolnikov z urološkimi težavami, ki se zanimajo ali odločijo za zdravljenje z naravnimi zdravili, je v porastu. Kako jim lahko svetujete, ko se obrnejo na vas po nasvet, svetuje prof. dr. Samo Kreft, mag. farm. iz Fakultete za farmacijo v Ljubljani.

Slovenski raziskovalci razvili novo celično zdravilo za zdravljenje KORP

Celično zdravilo nove generacije za personalizirano imunoterapijo bi lahko pomenilo nov terapevtski pristop pri zdravljenju bolnikov s KORP, hkrati pa se odpira možnost, da bi tehnologijo priprave uporabili za zdravljenje drugih oblik solidnih tumorjev. Piše izr. prof. dr. Helena H. Chowdhury.

Smernice AUA 2021: napredovali rak prostate

Kaj so ključne novosti in spremembe? V šestih sklopih smo zbrali ključna sporočila letošnjih smernic Ameriškega združenja za urologijo za obravnavo napredovalega raka prostate, vključno s priporočili za preprečevanje zlomov in z okostjem povezanih dogodkov.

Prehransko stanje in kakovost življenja sta povezani spremenljivki

Terapevtski hipogonadizem ima številne neželene posledice, tudi slabše stanje prehranjenosti. Bolnikom pogosto upade mišična masa, bolj so nagnjeni h kopičenju maščob in metabolnim tveganjem. Običajno se v tej populaciji bolnikov prehranska ogroženost ne pokaže kot upad telesne teže, zato pogosto prisotna prehranska ogroženost ob zdravniški obravnavi ostane celo spregledana.

Znani rezultati končne analize celokupnega preživetja raziskave ARCHES

ESMO 2021 je postregel s končnimi rezultati randomizirane, dvojno slepe, placebo kontrolirane raziskave faze III z enzalutamidom in odtegnitvijo androgenov pri moških z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate (rHORP).

EAU21: Raziskavi, ki napovedujeta spremembe

Klinično pomembno podaljšanje življenja ob dvigu njegove kakovosti. Ta cilj zdravljenja razsejanega, proti kastraciji odpornega raka prostate bo kmalu lažje doseči. Predsednik znanstvenega odbora EAU21 prof. dr. Peter Albers, dr. med., je pokomentiral dve najpogosteje citirani raziskavi letošnjega virtualnega dogodka.

Usklajevanje z zdravljenjem, utrujenostjo in voljo

Zmanjšanje moči mišic medeničnega dna, bolečina, urinska inkontinenca, splošna telesna oslabelost, nenazadnje tudi strah in zaskrbljenost, to so vidiki raka prostate, ki jih nagovarja kineziologija. Diplomirani kineziolog Gregor Mišič svetuje, kako lahko pomagate umestiti gibalno dejavnost v zdravljenje in način življenja svojih bolnikov.

Raziskava STHLM3MRI na EAU 2021: kako drastično zmanjšati prediagnosticiranje

Je nova presejalna strategija, ki vključuje napoved tveganja na podlagi krvne slike in magnetnoresonančnega slikanja z usmerjeno biopsijo učinkovitejša od strategije presejanja raka prostate z pregledi PSA in sistematičnimi biopsijami? Preberite o rezultatih odmevne analize iz Stockholma.

CARD, VISION in TheraP: kaj pokaže primerjava?

Kongres EAU21 je prispeval 180 aktualnih vsebin. Med predavanji, ki oblikujejo klinično prakso, smo izbrali pregled treh raziskav, ki so dokazale pomembno izboljšanje preživetje bolnikov z rKORP. Vabljeni k ogledu zaključkov mednarodno priznane specialistke internistične onkologije prof. dr. Silke Gillessen.

EAU 2021: negativna ciljana biopsija ob pozitivni multiparametrični MRI

Kako voditi takega bolnika? Primanjkuje dokazov, ki bi podprli zanesljivo nadaljnjo strategijo ob sumu na raka prostate. Raziskovalci iz Milana so se ukvarjali z vprašanjem prepoznavanja moških, ki bi jim ponovna biopsija lahko koristila. Kaj so ugotovili?

Patologija karcinoma prostate

Ker rezultat patohistološke preiskave odločilno vpliva na zdravljenje raka prostate, moramo stremeti k njegovi optimizaciji. Zato je nujno, da so pri interpretaciji tkivnih sprememb upoštevani poenoteni sodobni kriteriji in sprejeta mednarodna priporočila. Prof. dr. Metka Volavšek, dr. med., specialistka patologije iz Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Ljubljana je strnila priporočila in pristope, ki lahko onkologom in urologom pomagajo tudi pri komunikaciji z bolniki.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}