Posodobljene smernice ESMO: prvolinijsko zdravljenje mUC

Predstavljamo posodobljene smernice ESMO za zdravljenje predhodno nezdravljenih bolnikov z napredovalim ali metastatskim urotelijskim karcinomom (mUC) in za zdravljenje tistih bolnikov z mUC, pri katerih kombinacija enfortumab vedotina in pembrolizumaba ni na voljo ali je kontraindicirana.

Preberi članek
Lahko metformin in statini izboljšajo izhod zdravljenja mKORP?

Povzemamo ugotovitve nedavno objavljene mednarodne raziskave, ki je preučevala vpliv statinov in metformina na celokupno preživetje in odziv PSA pri bolnikih z mKORP, ki so prejemali abirateron acetat s prednizonom ali samo prednizon.

Pomembni rezultati za zdravljenje mišično invazivnega raka sečnega mehurja

Raziskava CheckMate 274 je dokazala podaljšano preživetje brez napredovanja bolezni pri bolnikih z urotelijskim rakom, ki so bili zdravljeni z dopolnilnim nivolumabom, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali placebo, in to pri vseh bolnikih, vključenih v raziskavo.

Vrednost ctDNA med zdravljenjem

So vrednosti cirkulirajoče tumorske dna (ctDNA) v plazmi bolnikov med zdravljenjem z zaviralci androgene signalne poti povezane z izhodom mKORP? Valentina Jerič Horvat, dr. med., je v infografiki povzela rezultate nedavne raziskave, ki prispeva odgovor na to vprašanje.

Pregled napredka zadnjih let

Vabljeni k ogledu videa, ki na enem mestu združuje vse najpomembnejše premike v paradigmi zdravljenja raka ledvic, sečnega mehurja in prostate zadnjih nekaj let. Predava prof. dr. Ian Tannock, dr. med., ugledni internistični onkolog iz Kanade.

ASCO 2022: Na kratko o novih podatkih

Pripravili smo strnjen pregled najpomembnejših zaključkov raziskav s področja zdravljenja urogenitalnih rakov (rak prostate in urotelni raki), ki so jih izpostavili na nedavnem kongresu ASCO 2022.

Visoko tveganje za VTE kliče po ukrepanju

Pri 25 % bolnikov z rakom sečnega mehurja, ki so prejemali neoadjuvantno kemoterapijo in pri katerih je bila po sistemskem zdravljenju opravljena radikalna cistektomija, se je pojavila venska trombembolija. Novi rezultati opozarjajo na odsotnost priporočil in pomanjkljivo rabo tromboprofilakse.

Ni nujno, da samo seksolog rešuje spolne motnje bolnikov

»Opažam, da določeni bolniki niso dovolj poučeni, kaj lahko pričakujejo po radikalni prostatektomiji,« pove Frosina Krstanoska, dr. med., spec. interne medicine in spec. hematologije, FECSM, iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki v Velenju vodi ambulanto za psihoseksualno svetovanje.

Vsi poudarki junijske urološke sekcije

Drugo srečanje Združenja urologov Slovenije je prispevalo potrditev nove strokovne skupine za urologijo in postavilo temelje 8. slovenskemu urološkemu kongresu, ki bo z mednarodni udeležbo septembra potekal v Ljubljani. Predsednik združenja dr. Zoran Krstanoski, dr. med., predstojnik oddelka za urologijo v SB Slovenj Gradec, je strnil vse, kar ste morda zamudili.

KEYNOTE-564: preboj pri bolnikih z rakom ledvic, ki imajo povečano tveganje za ponovitev bolezni

V zadnjem času se v zdravljenju napredovalega raka ledvic uveljavlja več različnih zaviralcev imunskih kontrolnih točk. Pišemo o uspehu prvega, ki je zaradi dokazanega podaljšanja preživetja brez bolezni in zgodnjega, vendar obetavnega signala za podaljšanje celokupnega preživetja ob sprejemljivi toksičnosti indiciran po nefrektomiji kot dopolnilno zdravljenje lokaliziranega raka ledvic.

Enzalutamid in odtegnitev androgenov pri rHORP – eksplorativna analiza podskupin

ARCHES, randomizirana dvojno slepa raziskava faze III, je potrdila, da kombinacija enzalutamida in odtegnitve androgenov (ADT) pri bolnikih z razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate (rHORP) izboljša radiografsko preživetje brez napredovanja bolezni (rPFS), celokupno preživetje (OS) in druge sekundarne cilje v primerjavi z ADT in placebom ne glede na volumen bolezni in metastatski stadij ob diagnozi.

Smernice EAU 2022: nemišično invazivni rak sečnega mehurja

Uroš Četina, dr. med., specialist urologije iz Splošne bolnišnice Celje se je poglobil v spremembe, ki jih letošnje smernice EAU prinašajo na področju nemišično invazivnega raka sečnega mehurja. Katera področja obravnave se najbolj intenzivno spreminjajo?

Kako optimalno zdraviti metastatskega svetloceličnega raka ledvic?

Zdravljenje napredovalega svetloceličnega raka ledvic se je v zadnjih letih izjemno spremenilo. Katere kombinacije so se v raziskavah izkazale za najučinkovitejše in dosegle odobritev v 1. redu zdravljenja?

Poglobiti se moramo tja, kjer primanjkuje dokazov in enotnih mnenj

Konferenca APCCC 2022 je v ospredje postavila tista vprašanja v obravnavi raka prostate, ki v onkološki javnosti burijo največ duhov. Novosti in predavanja, ki si zaslužijo vašo pozornost, je povzela predsednica izvršnega odbora konference APCCC, prof. dr. Silke Gillessen Sommer, dr. med.

Rezultati raziskav zdravljenja raka prostate (2. del)

Oglejte si še drugi del raziskav, predstavljenih na letošnjem kongresu ASCO GU. Ta preglednica povzema raziskave pri bolnikih z razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate in z lokaliziranim rakom z visokim tveganjem za razvoj. Vsebino je izbral in pripravil dr. Luka Čavka, dr. med., iz UKC Maribor.

Rezultati raziskav zdravljenja raka prostate (1. del)

Zbrali smo podatke o zasnovi in rezultatih 14 intervencijskih raziskav s področja zdravljenja raka prostate, predstavljenih na letošnjem kongresu ASCO GU. Preglednica povzema raziskave pri bolnikih z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate. Vsebino je izbral in pripravil dr. Luka Čavka, dr. med.

Doseganje terapevtskih ciljev pri raku prostate

Kateri so največji izzivi zdravljenja raka prostate, kakšni so sodobni terapevtski cilji in kako uspešno jih dosegamo z zaviralci androgene signalizacije, poroča Dušan Mangaroski, dr. med., specialist internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Učinkovito obvladovanje tumorja je ključno

Povzetek značilnosti zdravila Xtandi kapsule in tablete

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}