V letu 2020 precejšen manko novih diagnoz pri hematoloških rakih

Register raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana je konec oktobra objavil podatke o bremenu raka v letu 2020, prvem letu epidemije covida-19. Koliko je bilo odkritih rakov glede na pričakovano število novih primerov? Ali so se uresničile napovedi?

Preberi članek
Kaj bo spreminjalo klinično prakso po kongresu EHA?

Rezultati predstavljenih raziskav letošnjega kongresa EHA so pomembni za preživetje bolnikov s kronično limfocitno levkemijo in diseminiranim plazmocitomom ter amiloidozo lahkih verig, obetajo pa tudi spremembe in dopolnitve smernic. Kongres je spremljala prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s SB dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Izbrano in odmevno

Predstavljamo še nekaj izstopajočih raziskav o zdravljenju Hodgkinovega limfoma, akutne limfoblastne levkemije, akutne mieloične levkemije, akutne promielocitne levkemije in kronične levkocitne levkemije s kongresa EHA.

Vidnejše raziskave na področju krvnih rakov

Na letošnjem kongresu ASCO je bilo predstavljenih več izsledkov kliničnih raziskav, ki nosijo velik potencial za spreminjanje klinične prakse v prihodnje. Največ obetajo CAR-T-celične terapije, spodbudni pa so tudi izsledki raziskave z zaviralcem imunskih nadzornih točk.

Zdravniki brez meja?

Na letošnjem kongresu ASCO so na posebni seji razpravljali tudi o postavljanju meja in preprečevanju izgorelosti. Kako iskati ravnovesje med poklicem in prostim časom, kdaj reči ne dodatnim obveznostim in kako vzpostaviti primeren odnos z bolniki z rakom, ki terjajo vse več pozornosti?

Veliki jezikovni modeli v hematoonkologiji?

Povsem razumno je pričakovati, da bodo v prihodnosti veliki jezikovni modeli, kot je ChatGPT, imeli svojo vlogo tudi v znanstvenoraziskovalnem in kliničnem delu v (hemato)onkologiji. Kakšne so možnosti uporabe? Katere dileme ostajajo odprte in kakšne so možnosti za njihovo razrešitev?

Revolucija zdravljenja s PKMC

Z današnjimi zdravili lahko omogočimo presaditev s krvotvornimi matičnimi celicami (PKMC) tistim bolnikom, ki jim to zdravljenje najbolj koristi. Vstopili smo v novo ero zdravljenja, ki temelji na preprečevanju bolezni gostitelja proti presadku (GVHD), varnosti in kvaliteti ter izboljšanju preživetja bolnikov s krvnimi obolenji, razlaga Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Študija REACH: slovenske izkušnje zdravljenja GVHD

Še nikoli do zdaj pri PKMC ni bilo toliko napredka v terapiji in izboljšanju preživetja kot zadnja leta, predvsem na račun zdravljenja GVHD. Na 49. letnem srečanju Evropske skupine za transplantacije (EBMT) smo predstavili tudi lastne izkušnje zdravljenja z ruksolitinibom pri najtežji skupini bolnikov z endotelijsko disfunkcijo po PKMC. Piše Polona Novak, dr. med.

Kaj je odmevalo na ASH o zdravljenju KLL?

Na kongresu so bili prvič predstavljeni podatki o učinkovitosti zdravljenja zaviralcev BTK v primerjavi z venetoklaksom pri zdravljenju bolnikov s kronično limfocitno levkemijo (KLL) ali majhnim limfocitnim limfomom. Ključne ugotovitve raziskave je povzela Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota, ki je kongres spremljala v živo.

Še nekaj vidnejših raziskav

Pripravili smo strnjen pregled še nekaterih izstopajočih raziskav o zdravljenju krvnih rakov, ki so bili predstavljeni na nedavnem kongresu ASH. Katere so pomembne novosti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije, kronične mieloične levkemije, limfoma plaščnih celic in velikoceličnega limfoma B po ocenah mednarodnih strokovnjakov?

(Ne)restriktivna dieta pri preprečevanju okužb po PKMC

Kakšen učinek ima nevtropenična dieta na pojav okužb pri bolnikih po presaditvi krvotvonih matičnih celic (PKMC)? Ali obstajajo razlike med restriktivno in nerestriktivno dieto v stopnji infekcij in pojavu boleznii presadka proti gostitelju? Odgovor so iskali italijanski raziskovalci v multicentrični randomizirani raziskavi.

Ali zdravljenje KML s TKI povečuje tveganje za nastanek drugih rakov?

Skupaj z izboljšanim preživetjem bolnikov s kronično mieloično levkemijo (KML) so se pojavile tudi skrbi glede dolgotrajne toksičnosti zdravljenja z inhibitorji tirozin kinaz (TKI). Da bi razjasnili to vprašanje, so opravili več opazovalnih raziskav. Piše doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med.

Po raku dojk še AML, ALL in KLL?

Danski raziskovalci so proučili, kako veliko je tveganje za nastanek hematološkega raka pri bolnicah, ki so preživele raka dojk. Kaj je odkrila doslej največja in najdlje trajajoča kohortna raziskava o tveganju za nastanek mieloične levkemije in limfocitne levkemije v različnih obdobjih po diagnozi raka dojk?

ASH 2022: Pomembni tudi podatki iz resničnega okolja

Na zadnjem kongresu Ameriškega združenja za hematologijo (ASH) so med predstavljenimi novostmi v zdravljenju krvnih bolezni izstopali novi podatki evropskega registra o značilnostih zdravljenja kronične mieloične levkemije po blastni preobrazbi in ugotovitve o zdravljenju Waldenströmove makroglobulinemije, predstavili pa so tudi podatke iz resničnega okolja o zdravljenju kronične limfocitne levkemije. Kongres je spremljala Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota.

Kako optimalno obravnavati bolnike z multiplimi primarnimi tumorji?

Zakaj bi se morali več pogovarjati o pojavu multiplih primarnih tumorjev pri enem bolniku? Katere so ključne težave v obravnavi in kako bolnike optimalno obravnavati? Odgovarja doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med., spec. internistične onkologije in onkologije z radioterapijo s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Novosti s kongresa Lymphoma, Leukemia & Myeloma 2022

V prispevku smo strnili sporočila z letošnjega kongresa, predvsem s področja zdravljenja kronične limfocitne levkemije. Kakšno naj bo prvo zdravljenje in kakšen pomen ima za zdravljenje določanje p53 in MDR? Kaj je še novega pri zdravljenju akutnih levkemij, kroničnih mieloproliferativnih neoplazij in folikularnega limfoma? Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Visokodozna terapija pred alogeno PKMC pri R/R AML?

Povzemamo eno odmevnejših raziskav, predstavljeno v plenarnem sklopu na letošnjem kongresu ASH, o katerem bomo še pisali. Raziskovalce so pozitivno presenetili rezultati raziskave ASAP, ki je ugotavljala, kako se primerjata visokodozna terapija in spremljanje ter kondicioniranje pred alogensko PKMC pri bolnikih s ponovljeno ali refraktarno akutno mieoloično levkemijo.

Kaj naj vodi izbiro zdravljenja pri diseminiranem plazmocitomu?

Kako ravnati, ko se diseminirani plazmocitom ponovi? Kakšne so smernice in kaj je smotrno upoštevati pri izbiri nadaljnjega zdravljenja, je na strokovnem srečanju Združenja hematologov Slovenije predstavil Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, v sodelovanju s prim. Natašo Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Izkušnje iz slovenske klinične prakse

O obetavnih rezultatih zdravljenja s CAR-T-celično terapijo poročajo v mnogih kliničnih študijah, kakšni pa so dosedanji rezultati iz klinične prakse pri nas? Izide zdravljenja velikoceličnega limfoma B je na 2. Limfomski šoli predstavila Karla Berlec, dr. med., pod mentorstvom asist. dr. Lučke Boltežar, dr. med., z Onkološkega inštituta.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}