O bolnikovem zavedanju prognoze

Kako sporočamo diagnozo, načrt obravnave in možnost potekov napredovale bolezni? Zakaj je pomembno raziskati, kako je bolnik razumel pogovor? Odgovore ponujajo izsledki evropskega projekta iLIVE, ki ga predstavlja Urška Lunder, dr. med., z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Premiki v prvi liniji zdravljenja DVCBL

Utečena shema zdravljenja DVCBL v prvi liniji se po dveh desetletjih spreminja. Novost pozdravlja Milica Miljković, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana, ki razlaga, katerim skupinam bolnikov bo sprememba prinesla največjo dobrobit in kaj ta pomeni za njihove izide. Kaj bi v bodoče lahko spreminjalo izbiro zdravljenja? Katere novosti še lahko najdemo v letos posodobljenih smernicah?

Specializirano paliativno oskrbo potrebuje le petina bolnikov

Medicina zmore veliko, ali si tega želi tudi bolnik? Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med., vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo SB Jesenice, je spregovorila o tem, kako se paliativni način razmišljanja, drugačen način razmišljanja, vpeljuje v slovenski medicinski prostor.

Trenutni izzivi v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Prof. dr. Roman Hájek, dr. med., spec. interne medicine, internistične onkologije in hematologije, predstojnik KO za hematoonkologijo Univerzitetne bolnišnice Ostrava, je na mednarodnem dogodku GLOBSEC skupaj z drugimi strokovnjaki in odločevalci razpravljal o razlikah v zdravljenju raka po evropskih državah. Izpostavlja, kaj je v dobi bispecifičnih protiteles in CAR-T ključno za optimalno obravnavo bolnikov z diseminiranim plazmocitomom. 

Kaj bo spreminjalo klinično prakso po kongresu EHA?

Rezultati predstavljenih raziskav letošnjega kongresa EHA so pomembni za preživetje bolnikov s kronično limfocitno levkemijo in diseminiranim plazmocitomom ter amiloidozo lahkih verig, obetajo pa tudi spremembe in dopolnitve smernic. Kongres je spremljala prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s SB dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Revolucija zdravljenja s PKMC

Z današnjimi zdravili lahko omogočimo presaditev s krvotvornimi matičnimi celicami (PKMC) tistim bolnikom, ki jim to zdravljenje najbolj koristi. Vstopili smo v novo ero zdravljenja, ki temelji na preprečevanju bolezni gostitelja proti presadku (GVHD), varnosti in kvaliteti ter izboljšanju preživetja bolnikov s krvnimi obolenji, razlaga Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Kaj je odmevalo na ASH o zdravljenju KLL?

Na kongresu so bili prvič predstavljeni podatki o učinkovitosti zdravljenja zaviralcev BTK v primerjavi z venetoklaksom pri zdravljenju bolnikov s kronično limfocitno levkemijo (KLL) ali majhnim limfocitnim limfomom. Ključne ugotovitve raziskave je povzela Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota, ki je kongres spremljala v živo.

Kako optimalno obravnavati bolnike z multiplimi primarnimi tumorji?

Zakaj bi se morali več pogovarjati o pojavu multiplih primarnih tumorjev pri enem bolniku? Katere so ključne težave v obravnavi in kako bolnike optimalno obravnavati? Odgovarja doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med., spec. internistične onkologije in onkologije z radioterapijo s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Premiki v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma s CAR-T

Kam se usmerjajo raziskave o učinkovitosti zdravljenja s CAR-T pri diseminiranem plazmocitomu? Pri katerih bolnikih je pričakovati največje učinke? Odgovore ponuja letošnji kongres ASH 2022, ki ga v živo spremlja tudi prof. dr. Matjaž Sever, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

O eksperimentalnih protokolih zdravljenja KLL

Letošnji kongres Evropskega združenja za hematologijo (EHA) je spremljala Frosina Krstanoska, dr. med., spec. interne medicine in hematologije ter FECSM iz SB Slovenj Gradec. Pod drobnogled je vzela biološke in translacijske raziskave o kronični limfocitni levkemiji (KLL).

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}