E-izobraževanje

S priznanimi strokovnjaki do osvežitve ali poglobitve znanja.

Vloga sistemskega zdravljenja RGV: multidisciplinarni pristop

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, v katerem je asist. Anja Kovač, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana pripravila strnjen pregled sodobne obravnave raka glave in vratu (RGV). Poseben poudarek je namenila sistemski terapiji in dejavnikom, ki jih pri načrtovanju zdravljenja upošteva multidisciplinarni konzilij.

Novosti v adjuvantni terapiji z ZIKT pri solidnih rakih

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, v katerem je doc. dr. Tanja Mesti, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana pripravila strnjen pregled najpomembnejših nedavnih korakov na področju adjuvantnega zdravljenja z zaviralci imunskih kontrolnih točk (ZIKT).

Adjuvantno zdravljenje raka ledvičnih celic: najnovejša spoznanja

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, v katerem Dušan Mangaroski, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, povzema rezultate najpomembnejših raziskav s področja pooperativnega sistemskega zdravljenja raka ledvičnih celic.

Mesto bispecifičnih protiteles v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Mesto bispecifičnih protiteles v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma. Izobraževanje je pripravil dr. Matjaž Sever, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.

Vse o raku ledvičnih celic

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, v katerem dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije z Oddelka za urologijo UKC Ljubljana predstavlja pregled najpomembnejših informaciji o obravnavi bolnikov z rakom ledvičnih celic.

Sistemsko zdravljenje raka glave in vratu – zlati standard in novosti v zdravljenju

Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, podrobno predstavi sistemsko zdravljenje lokoregionalnega in ponovljenega/metastatskega raka glave in vratu.

Sistemska terapija raka dojk: aktualne teme

Matej Pernek, dr. med., specialist internistične onkologije iz UKC Maribor, je pripravil strnjen pregled aktualnih novosti s področja zdravljenja zgodnjega in razsejanega HR+/HER2- raka dojk, predstavljenih na kongresu ESMO Breast 2022. Vabljeni k ogledu e-izobraževanja.

Izzivi pri zdravljenju kronične limfocitne levkemije (KLL)

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Izzivi pri zdravljenju kronične limfocitne levkemije (KLL). Izobraževanje je pripravil asist. dr. Matevž Škerget, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.

Metastatski HER2-pozitivni rak dojk: kaj je novega?

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, v katerem je Jelena Azarija, dr. med., specialistka internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, pripravila strnjen pregled obstoječih možnosti zdravljenja metastatskega HER2-pozitivnega raka dojk in novosti, ki obetajo spremembe.

Znana mutacija BRCA: kako naprej?

Kateri so največji izzivi obravnave žensk z znano mutacijo BRCA, v predavanju razlaga doc. dr. Maja Pakiž, dr. med., predstojnica oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk na UKC Maribor.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.