E-izobraževanje

S priznanimi strokovnjaki do osvežitve ali poglobitve znanja.

Adjuvantno zdravljenje raka ledvičnih celic: najnovejša spoznanja

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, v katerem Dušan Mangaroski, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, povzema rezultate najpomembnejših raziskav s področja pooperativnega sistemskega zdravljenja raka ledvičnih celic.

Mesto bispecifičnih protiteles v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Mesto bispecifičnih protiteles v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma. Izobraževanje je pripravil dr. Matjaž Sever, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.

Vse o raku ledvičnih celic

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, v katerem dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije z Oddelka za urologijo UKC Ljubljana predstavlja pregled najpomembnejših informaciji o obravnavi bolnikov z rakom ledvičnih celic.

Sistemsko zdravljenje raka glave in vratu – zlati standard in novosti v zdravljenju

Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, podrobno predstavi sistemsko zdravljenje lokoregionalnega in ponovljenega/metastatskega raka glave in vratu.

Sistemska terapija raka dojk: aktualne teme

Matej Pernek, dr. med., specialist internistične onkologije iz UKC Maribor, je pripravil strnjen pregled aktualnih novosti s področja zdravljenja zgodnjega in razsejanega HR+/HER2- raka dojk, predstavljenih na kongresu ESMO Breast 2022. Vabljeni k ogledu e-izobraževanja.

Izzivi pri zdravljenju kronične limfocitne levkemije (KLL)

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Izzivi pri zdravljenju kronične limfocitne levkemije (KLL). Izobraževanje je pripravil asist. dr. Matevž Škerget, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.

Metastatski HER2-pozitivni rak dojk: kaj je novega?

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, v katerem je Jelena Azarija, dr. med., specialistka internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, pripravila strnjen pregled obstoječih možnosti zdravljenja metastatskega HER2-pozitivnega raka dojk in novosti, ki obetajo spremembe.

Znana mutacija BRCA: kako naprej?

Kateri so največji izzivi obravnave žensk z znano mutacijo BRCA, v predavanju razlaga doc. dr. Maja Pakiž, dr. med., predstojnica oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk na UKC Maribor.

Neželeni učinki tarčne terapije in imunoterapije pri zdravljenju kožnih rakov

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Neželeni učinki tarčne terapije in imunoterapije pri zdravljenju kožnih rakov. Izobraževanje je pripravil prof. Dirk Schadendorf, direktor Dermatološke klinike na Univerzitetni kliniki Essen.

Kirurško zdravljenje raka dojk – najpomembnejša vprašanja

Kako uspešno se kirurško zdravljenje raka dojk, ki postaja vse bolj minimalno invazivno, prepleta z radioterapijo in sistemskim zdravljenjem? Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja, ki ga je pripravil prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.