ONCO ACADEMIA
Novosti v kliničnih poteh

V Ambulanti za onkološko genetsko svetovanje in testiranje na Onkološkem inštitutu Ljubljana so razširili možnosti prednostnega genetskega testiranja bolnikov na zarodne patogene različice z namenom zdravljenja. Na enem mestu smo strnili bistvene informacije zdaj treh kliničnih poti.

Manjše, a pomembne razlike med zaviralci PARP

Kako lahko upoštevanje razlik med zaviralci PARP optimizira potek in izboljša izide zdravljenja onkoloških bolnikov? Kateri vidiki varnosti in učinkovitosti naj usmerjajo izbiro zaviralca PARP? Piše Dimitar Stefanovski, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Zdaj lahko prvi genetski posvet opravi tudi lečeči specialist

Število bolnikov z rakom, ki z namenom načrtovanja zdravljenja opravijo prednostno genetsko testiranje na zarodne patogene različice, v zadnjem desetletju raste. Zaradi vse hitrejših kliničnih poti čakalnih dob ni. Doc. dr. sc., B, Mateja Krajc, dr. med., spec. klinične genetike in javnega zdravja z Onkološkega inštituta Ljubljana, je predstavila nedavne pridobitve.

Rak glave in vratu (RGV): prihajajoče novosti in zanimiva odkritja

Kako uspešno podaljšujemo preživetje bolnikov z RGV? Katera novost odmeva na področju kemoradioterapije? Kako napreduje iskanje novih terapevtskih tarč? Kaj pa napovedovanje razvoja HPV-pozitivnega raka orofarinksa iz sline? Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana, je pripravila pregled aktualnih dognanj.

Toksičnost obsevanja RGV pomembno zmanjšujemo

Katera je najpomembnejša novost v radioterapiji raka glave in vratu in katera obsevalna tehnika v zadnjem času največ obeta, piše prof. dr. Primož Strojan, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z OI Ljubljana. Prispevek prinaša strnjen pregled dostopnih radioterapevtskih tehnik, njihovih prednosti in omejitev.

Večino bolnikov na zdravljenje napotijo zobozdravniki

Več kot polovico primerov raka ustne votline in žrela odkrijemo v napredovali fazi. To neugodno statistiko je pred nekaj leti aktivno naslavljala preventivna akcija »Zobozdravnik vidi bolje: zato lahko reši življenje«. Kako se povečuje vloga zobozdravnika pri zgodnejšem odkrivanju raka ustne votline? Odgovarja doktorica dentalne medicine prim. dr. Diana Terlević Dabić.

Rak glave in vratu: spregledani simptomi?

Kako zahtevna je diagnostika pri mlajših in pri tistih, ki nimajo dejavnikov tveganja za razvoj RGV, kot so kajenje, alkohol in okužba s HPV? Kdaj na bolezen pomisliti ob nepojasnjeni hripavosti? Vsebino infografike je recenziral doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med., specialist ORL iz Klinike za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu UKC Maribor.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}