ASCO 2023: Osebe z zgodovino kožnega raka pomanjkljivo poznajo zaščito pred soncem

Ljudje, ki so bili zdravljeni zaradi kožnega raka ali predrakavih sprememb, kažejo večje poznavanje in ustreznejše obnašanje glede potrebe po zaščiti pred soncem v primerjavi s splošno javnostjo, vendar pa je njihovo celotno ozaveščanje na tem področju še vedno pomanjkljivo, kaže študija, predstavljena na letošnjem srečanju ASCO.

Preberi članek
E-izobraževanje z doc. dr. Tanjo Mesti o novostih v adjuvantni terapiji z ZIKT pri solidnih rakih

Največji manko zabeležen pri zbolelih z nemelanomskim kožnim rakom

Register raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana je konec oktobra objavil podatke o bremenu raka v letu 2020, prvem letu epidemije covida-19. Koliko je bilo odkritih rakov glede na pričakovano število novih primerov? Ali so se uresničile napovedi?

Kaj je odmevalo na ASCO v sistemskem zdravljenju?

Predstavljamo izbrane raziskave z letošnjega kongresa ASCO, na katerem je svoje delo v raziskovanju zdravljenja slovenskih bolnikov z lokalno napredovalim in razsejanim ploščatoceličnim karcinomom kože predstavil tudi Onkološki inštitut Ljubljana.

ASCO 2023: Osebe z zgodovino kožnega raka pomanjkljivo poznajo zaščito pred soncem

Ljudje, ki so bili zdravljeni zaradi kožnega raka ali predrakavih sprememb, kažejo večje poznavanje in ustreznejše obnašanje glede potrebe po zaščiti pred soncem v primerjavi s splošno javnostjo, vendar pa je njihovo celotno ozaveščanje na tem področju še vedno pomanjkljivo, kaže študija, predstavljena na letošnjem srečanju ASCO.

Leto pod drobnogledom: ključne novosti v sistemskem zdravljenju nemelanomskih tumorjev

Kakšen napredek v preživetju prinaša sistemsko zdravljenje pri bolnikih s sluzničnim in uvealnim melanomom ter bazalnoceličnim in ploščatoceličnim karcinomom kože? Predstavljamo ključne novosti zadnjega leta, ki so bile izpostavljene na 19. šoli o melanomu.

19. šola o melanomu: Novosti v sistemskem zdravljenju melanoma

Dopolnilno sistemsko zdravljenje se premika še v zgodnejše stadije bolezni, pri katerih obstaja veliko tveganje za ponovitev bolezni. Kako sistemska terapija spreminja preživetja bolnikov? Katere so zadnje novosti v zdravljenju in kakšne spremembe se obetajo v prihodnosti?

Nevronske mreže in strojno učenje pri prepoznavanju kožnih tumorjev

Z nevronskimi mrežami in strojnim učenjem je mogoče mejne lezije hitreje in prej opredeliti, razlaga Branko Pirš, dr. med., spec. dermatovenerologije iz Dermacentra. Kateri so trenutni izzivi klinični uporabe? Je to prihodnost zgodnjega odkrivanja kožnih tumorjev?

ESMO 2022: Prebojni rezultati v zdravljenju melanoma

Predstavljamo najodmevnejše raziskave z letošnjega kongresa, na katerem je posebej izstopala raziskava M14TIL, prva randomizirana študija, ki je dokazala učinkovitost zdravljenja s TIL pri bolnikih s čvrstim malignim tumorjem.

Metotreksat in tveganje za nastanek melanoma

Metotreksat lahko prispeva k razvoju kožnega melanoma zaradi svojih imunosupresivnih učinkov in fotosenzitivnih lastnosti, so ugotovili avtorji raziskave, objavljene v reviji JAMA Dermatology. Kakšne so podrobnejše ugotovitve prvega sistematičnega pregleda in metaanalize?

Vnetni proteini kot napovedni označevalci za uspešnost zdravljenja

V Lancetovi publikaciji objavljena raziskava je obravnavala vprašanje ne docela pojasnjene več kot 50-odstotne neodzivnosti bolnikov, zdravljenih z zaviralci imunskih kontrolnih točk (ZIKT). Preverili so, ali bi cirkulirajoči vnetni proteini lahko služili kot napovedni biooznačevalci za uspešnost zdravljenja z ZIKT.

Mrežna analiza preživetja pri napredovalem melanomu

Kakšni so izsledki kliničnih raziskav o zdravljenju melanoma in kakšna so najnovejša terapevtska priporočila? Kako se ocene preživetja razlikujejo med terapijami in njihovimi kombinacijami? Odgovore je v mrežni analizi na letošnjem kongresu EADV predstavil prof. dr. Hensin Tsao, dr. med., spec. dermatologije s harvardske medicinske šole.

Vroče teme o zdravljenju melanoma na letošnjem ASCO

Zakaj so bile raziskave o adjuvantnem in neoadjuvantnem zdravljenju malignega melanoma najbolj vroča tema letošnjega kongresa, komentira prof. dr. Renata Zaucha, dr. med., spec. klinične onkologije in radiologije iz Medicinske fakultete Gdansk. Kako bodo novi podatki vplivali na klinično prakso? Kaj je novega o sekvenciranju terapije?

ASCO 2022: Nova spoznanja o zdravljenju malignega melanoma

Katera nove podatke še prinaša letošnji kongres? Predstavljamo izbrane raziskave o zdravljenju v prvem redu napredovalega in adjuvantnem zdravljenju operabilnega malignega melanoma.

Lahko nekateri UV-filtri pripomorejo k nastanku melanoma?

Kako varni so UV-filtri v sredstvih za zaščito pred soncem? Lahko z gotovostjo trdimo, da ščitijo pred nastankom melanoma? Kot kažejo prvi izsledki, žal ni tako. Nekateri celo spodbujajo razrast melanomskih celic in celični kanibalizem, je povedala dermatologinja dr. Tanja Prunk Zdravković, dr. med.

Lahko se približamo ničli

Novi podatki, ki so jih predstavili na simpoziju EADV, ki je nedavno potekal v Ljubljani, kažejo, da ima po ocenah kar sedem milijonov Evropejcev kožnega raka – čeprav ga je v večini mogoče preprečiti. Dermatologi zato opozarjajo, da je mogoče število teh z ustreznim izobraževanjem približati ničli.

Obravnava bolnikov z novodiagnosticiranimi zasevki v CŽS

Kakšna so priporočila ASCO, Združenja za nevroonkologijo in Ameriškega združenja za radioterapijo in za zdravljenje bolnikov z malignim melanomom ob novodiagnosticiranih zasevkih v centralnem živčnemu sistemu? Predstavljamo predlagan algoritem obravnave.

Melanom in klinične raziskave na Onkološkem inštitutu

V sektorju za internistično onkologijo Onkološkega inštituta so v teku štiri nove raziskave na translacijski ravni, ki jih podrobneje predstavi dr. Tanja Mesti, dr. med. V raziskavah bodo iskali biooznačevalce, ki bi lahko imeli pomemben prognostični in prediktivni pomen v zdravljenju melanoma.

ESMO 2021: kaj pa možganski zasevki?

Predstavljamo najvidnejšo raziskavo s področja zdravljenja malignega melanoma z dopolnilno imunoterapijo ter spodbudne rezultate dveh raziskav pri zdravljenju možganskih zasevkov z imunoterapijo in tarčnima zdraviloma.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}