Rak prostate: izpostavljeno na ESMO 2023

Preberite najpomembnejše in strnjene rezultate kliničnih raziskav PSMAfore, ENZA-p, KEYNOTE-641 in EMBARK. Zanimanja so deležni tudi dokazi učinkovitosti adjuvantne radioterapije v primerjavi s spremljanjem in reševalno radioterapijo ob biokemični ponovitvi bolezni. Kateri pristop po radikalni prostatektomiji zagotavlja boljše izide?

Preberi članek
E-izobraževanje z doc. dr. Tanjo Mesti o novostih v adjuvantni terapiji z ZIKT pri solidnih rakih

Učinkovito obvladovanje tumorja je ključno

Povzetek značilnosti zdravila Xtandi kapsule in tablete

Napoved izboljšanih izidov zdravljenja napredovalega urotelijskega raka

Zaradi omejene in relativno slabo učinkovite dosedanje možnosti prvolinijskega zdravljenja napredovalega urotelijskega karcinoma se raziskave usmerjajo k iskanju novih pristopov. Spodbudne rezultate je nedavno pokazal enfortumab vedotin, ki so ga proučevali v monoterapiji oziroma v kombinaciji s pembrolizumabom.

Kako razpok tumorja med delno nefrektomijo vpliva na prognozo?

Doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, FEBU, je prvi avtor raziskave, nedavno objavljene v publikaciji Radiology and Oncology. Gre za analizo prvih 100 delnih nefrektomij, opravljenih z robotsko asistirano kirurgijo na KO za urologijo UKC Ljubljana, v kateri so raziskovali specifičen kirurški zaplet. Kako lahko ugotovitve usmerjajo prakso?

Odprta vprašanja pri zdravljenju bolnikov z rakom ledvic

Zdravljenje bolnikov z napredovalim rakom ledvičnih celic (RCC) se je v zadnjem času pomembno izboljšalo, a še vedno ostaja izziv in odpira kompleksna vprašanja. Kakšno vlogo ima trojna terapija pri RCC? Kakšno naj bo dopolnilno zdravljenje po nefrektomiji? Kaj pa uspeh inhibicije HIF‐2α in ponovnega zdravljenja RCC z zaviralci imunskih nadzornih točk?

Hitri test ob skodelici kave

Tokratni kviz se dotika štirih vidikov odkrivanja in obravnave lokaliziranega raka prostate. Preverite, kako pitje kave in vnos vitaminov vplivata na razvoj klinično pomembne bolezni, kakšno naj bo sistematično presejanje za mlajše moške in kako glede na konsenz EAU obravnavati bolnike z majhnim tveganjem. Vsebino je recenziral Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled.

Protibolečinsko obsevanje kosti je zelo učinkovito

Protibolečinski učinek obsevanja je enako dober ne glede na število obsevalnih odmerkov ali izbrano obsevalno tehniko, je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe poudarila doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo iz Sektorja za radioterapijo OI Ljubljana.

S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Do kam sežeta imunoterapija in tarčna terapija pri rKORP?

Pri bolnikih z razsejanim rakom prostate so rezultati dosedanjih raziskav manj obetavni, a področje ne stagnira. Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana je zbrala dosedanja spoznanja o dometu inovativnih zdravljenj bolnikov z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate (rKORP).

ASCO 2023: Pet za klinično prakso pomembnih raziskav

Vodja ekipe za obravnavo urogenitalnih rakov na OI Ljubljana, izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., spec. internistične onkologije, je predstavil rezultate izbranih kliničnih raziskav faze III z letošnjega kongresa ASCO. Kaj nas učijo in kam usmerjajo stroko pri zdravljenju raka sečnega mehurja, raka ledvičnih celic in raka prostate?

O novih dokazih skozi vprašanja in odgovore

Vabljeni k reševanju kviza, ki ga je recenziral Borut Gubina, dr. med., iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled. Skozi kviz predstavljamo izsledke nedavnih raziskav o dejavnikih tveganja za raka prostate in o krhkosti kosti bolnikov ob uvedbi ADT, izide glede na izbiro zdravljenja pri lokaliziranem raku prostate, pa tudi najboljše prakse aktivnega spremljanja.

Raki penisa, povzročeni s HPV, so v velikem vzponu

V klinični praksi bosta v prihodnje najpomembnejšo vlogo imela prepoznavanje karcinoma po statusu HPV in uporaba biooznačevalcev, ki bodo omogočili zgodnejši terapevtski pristop. Aktualne usmeritve je zbrala Urška Kmetec Parte, dr. med., spec. urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

Spoznanja, ki olajšujejo vsakodnevno delo

O zadržanosti stroke do intenzifikacije zdravljenja rHORP, napovedni vrednosti z zdravljenjem dosežene ravni PSA ter tudi o izidih sočasne sistemske in radioterapije so letos razpravljali na kongresu ASCO. Zbrali smo še nekaj izstopajočih rezultatov kliničnih raziskav, pretežno s področja obravnave raka prostate.

Rak prostate na ASCO 2023

Na kongresu ASCO je odmevala raziskava, ki bi lahko predstavljala nov standard zdravljenja za bolnike z rKORP s prisotnimi mutacijami BRCA, a znova na račun večje toksičnosti. O iskanju optimalnega ravnovesja med pretiranim in premalo invazivnim zdravljenjem, tudi v luči komorbidnosti starejših bolnikov, je spregovorila dr. Mojca Humar, dr. med., spec. internistične onkologije iz SB Nova Gorica.

Izbrane štiri na kratko

Oglejte si strnjeno predstavitev najnovejših rezultatov kliničnih raziskav TALAPRO-2, CASCARA, STARTAR in NCT03047135 z olaparibom, predstavljenih na letošnjem kongresu ASCO. Vsebino je pripravila Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}