Pregled kombiniranega zdravljenja rHORP

Junijska objava v publikaciji JAMA prinaša obširen pregled raziskav faze III pri bolnikih z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate (rHORP). Eminentni avtorji so primerjali definicije velikega bremena bolezni in visoko rizičnega raka prostate, ki so bile uporabljene v raziskavah. Kakšni so zaključki?

Preberi članek
Rastoča vloga radioligandnega zdravljenja raka prostate

Študija VISION je prispevala prvi dokaz, da radioligandno zdravljenje podaljša celokupno preživetje bolnikov z mKORP. Kje smo danes in katere dokaze še čakamo? Odgovarja prof. dr. Irene Virgolini, dr. med., spec. nuklearne medicine, predstojnica Oddelka za nuklearno medicino Univerzitetne bolnišnice Innsbruck in predsednica Svetovnega združenja za radionuklidno zdravljenje.

EAU 2024: nove usmeritve za razbremenitev sistema in bolnikov

Velika nemška raziskava napoveduje spremembo priporočil EAU za presejanje moških z nizkim tveganjem za razvoj raka prostate. Novo možnost spremljanja bolnikov z rakom sečnega mehurja pa napovedujejo na Danskem, kjer so pokazali, da se cistoskopiji varno in uspešno ob bok postavlja analiza urinskih biomarkerjev. Zbrali smo še nekaj novosti z letošnjega kongresa EAU.

Posodobljene smernice ESMO: prvolinijsko zdravljenje mUC

Predstavljamo posodobljene smernice ESMO za zdravljenje predhodno nezdravljenih bolnikov z napredovalim ali metastatskim urotelijskim karcinomom (mUC) in za zdravljenje tistih bolnikov z mUC, pri katerih kombinacija enfortumab vedotina in pembrolizumaba ni na voljo ali je kontraindicirana.

Umetna inteligenca v urologiji

Umetna inteligenca (UI) hitro spreminja medicinsko prakso, še posebej na področju obravnave urogenitalnih rakov. Vse več raziskav kaže na pomembno vlogo UI v izboljšanju diagnostike, prilagoditvi ali podpori zdravljenja in podpori odločanju v klinični praksi. Pregled orodij, ki so že na voljo ali v razvoju, je zbral dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije z OI Ljubljana.

Dve veliki imeni o najpomembnejših temah z ASCO GU

Poročali so o dolgoročnih rezultatih zdravljenja raka ledvičnih celic v prvem redu s kombinacijo ZIKT in tudi o intenzifikaciji zdravljenja raka prostate s kombinacijo zaviralcev ARPI in PARP. Dva mednarodno priznana strokovnjaka, prof. dr. Neeraj Agarwal, dr. med., in dr. Jeanny Aragon-Ching, dr. med., sta predstavila podrobnosti teh in številnih drugih novosti.

Srčno-žilni zapleti pri bolnikih z rakom prostate

Preberite ugotovitve ameriške raziskave, ki je iskala vzporednice med napredovanjem raka prostate in srčno-žilnimi zapleti prek ugotavljanja izražanja genov. Povzetku smo dodali tabelo, ki ponazarja pojavnost srčno-žilnih zapletov pri bolnikih s proti kastraciji odpornim rakom prostate, zdravljenih z antiandrogeni.

ASCO GU 2024: komentar najpomembnejših rezultatov

Srečanje ASCO GU je v manjši meri postreglo z izsledki raziskav, ki bi hipoma spreminjale klinično prakso na področju raka prostate. Kljub temu je v marsičem ponudilo bolj poglobljeno razumevanje zdravljenja. Obširno analizo kongresne vsebine s preglednico najpomembnejših rezultatov je pripravil dr. Luka Čavka, dr. med., z Oddelka za onkologijo UKC Maribor.

Natančnost mpMRI za presejanje raka prostate pri moških po 45. letu

Z vprašanjem natančnosti multiparametrične magnetne resonance (mpMRI) pri mlajših moških z vrednostmi PSA nad 3 ng/mL se je ukvarjala nemška raziskava PROBASE, ki se je znašla med najbolj branimi aktualnimi objavami publikacije European Urology. Rezultati so ponudili nekaj usmeritev, kdaj in kako preiskavo umestiti v presejanje za raka prostate.

Najodmevnejše tri raziskave

V sodelovanju z Valentino Jerič Horvat, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana smo zbrali podatke raziskav, ki so bile med najbolj citiranimi po kongresu ASCO GU. Kako lahko rezultati analiz CONTACT-02, AMBASSADOR in GETUG-AFU 18 klinikom olajšajo odločitve pri zdravljenju bolnikov z rakom prostate in urotelija?

Smernice za obravnavo RCC: kako praksa sledi priporočilom?

Kako uspehe nefrektomij, ki veljajo za temelj zdravljenja lokaliziranega raka ledvičnih celic (RCC), dopolnjuje sistemska terapija? Kako vse boljše razumevanje kontrolnih točk imunskega sistema spreminja klinično prakso? Kaj pa sledenje bolnikov po končanem zdravljenju? Osvežite znanje s kratkim kvizom.

Kratek pregled zanimivosti s kongresa EMUC23

Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled je pregledal vsebino letošnjega Evropskega multidisciplinarnega kongresa o uroloških rakih (EMUC), ki je potekal novembra v Franciji. Izbral in predstavil je informacije, ki bi lahko zlasti urologom olajšale odločitve v vsakodnevni praksi.

Raziskave, ki so zaznamovale leto 2023

Na področju zdravljenja urogenitalnih rakov je letošnje leto prineslo precej prelomnic. Kateri dokazi so najbolj odmevali? Preberite strnjen povzetek glavnih ugotovitev raziskav PSMAfore, EMBARK, TALAPRO, PROpel in EV-302/KEYNOTE-A39.

Kaj lahko v naslednjih letih pričakujemo pri presejanju za RP?

Je enotna evropska strategija organiziranega presejanja za raka prostate (RP) mogoča? Na kongresu EMUC23 je priznani prof. Hendrik Van Poppel, dr. med., spec. urologije iz Belgije poudaril, da smo ji vse bližje. Predstavil je projekt PRAISE-U, ki oblikuje evropski algoritem za zgodnje odkrivanje RP. Kako bodo ideje izvedljive pri nas?

Kako na izid zdravljenja z ZINT vpliva spol bolnika?

V publikaciji Journal of Cancer Research and Clinical Oncology so objavili sistematični pregled in metaanalizo razlik v preživetju bolnikov z napredovalim ali metastatskim rakom urotelija glede na spol. Se tehtnica boljših izidov ob zdravljenju z zaviralci imunskih nadzornih točk (ZINT) preveša k moškim ali ženskam?

Specializirano paliativno oskrbo potrebuje le petina bolnikov

Medicina zmore veliko, ali si tega želi tudi bolnik? Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med., vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo SB Jesenice, je spregovorila o tem, kako se paliativni način razmišljanja, drugačen način razmišljanja, vpeljuje v slovenski medicinski prostor.

Napovedujejo se izboljšani izhodi zdravljenja cRCC

Spodbudni rezultati raziskave LITESPARK-005 so del širše iniciative, s katero stroka raziskuje učinkovitost in varnost zaviralcev HIF-2α pri bolnikih s svetloceličnim rakom ledvic (cRCC). Kljub učinkoviti trenutni terapiji pri večini bolnikov bolezen sčasoma napreduje. Kako bomo glede na nove dokaze v prihodnje zmanjševali tveganje napredovanja?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}