EAU 2023: Relevantne novosti na področju raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje je pripravil pregled pomembnejših informacij, ki jih je ponudilo srečanje EAU 2023. Novosti in spremembe se dotikajo področja zgodnjega odkrivanja in presejanja za raka prostate ter protokole biopsij, kot tudi novih dokazov s področja zdravljenja omejene in napredovale bolezni.

Preberi članek
Učinkovito obvladovanje tumorja je ključno

Povzetek značilnosti zdravila Xtandi kapsule in tablete

Težko pričakovana dodatna možnost dopolnilnega zdravljenja

Bolniki z omejeno obliko urotelnega karcinoma so po neoadjuvantem cisplatinu lahko primerni za dopolnilno zdravljenje z zaviralcem imunskih nadzornih točk. Pomembno je, da o tej možnosti seznanimo tudi urologe, poudarja asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Oligometastatski rak prostate

Kaj sporočajo najpomembnejše raziskave pri oligometastatskem raku prostate? Kje zaenkrat beležimo najvišjo stopnjo dokazov? Katera vprašanja ostajajo neodgovorjena? Doc. dr. Helena Barbara Zobec Logar, dr. med., spec. radioterapije in onkologije, je predstavila najbolj relevantna dosedanja spoznanja.

Rezultati raziskav na področju raka prostate (2. del)

Dr. Luka Čavka, dr. med., iz UKC Maribor je v drugem delu pripravil niz raziskav pri bolnikih z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate in z lokaliziranim rakom z visokim tveganjem za razsoj. Vabljeni k ogledu strnjenega pregleda aktualnih rezultatov, predstavljenih na letošnjem kongresu ESMO.

Celokupno preživetje bolnikov z rHORP od 2010 do 2019

Pregledna retrospektivna analiza kaže na zadržanost pri intenzifikaciji zdravljenja z novejšimi hormonskimi terapijami ali docetakselom pri bolnikih z rHORP, tudi pri tistih z visceralnimi zasevki. Kako je to vplivalo na celokupno preživetje bolnikov in kakšne so možnosti za izboljšave izidov zdravljenja v prihodnje?

Zapostavljeno breme: motnje spanja pri bolnikih z rakom prostate

Med bolniki z rakom prostate so motnje spanja pogostejše kot med splošno populacijo, razkriva pregledna analiza, objavljena v publikaciji Cancers. Gre za pomembno temo, ki si zasluži več pozornosti, poudarja prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., specialistka nevrologije in klinične nevrofiziologije iz Nevrološke klinike UKC Ljubljana.

Premiki v zdravljenju urogenitalnih rakov

RADICALS-HD, PRESTO/AFT-19, COSMIC-313 in EV-103 kohorta K so le nekatere raziskave, ki so na letošnjem kongresu ESMO pritegnile največ zanimanja. Njihovi rezultati usmerjajo k novim rešitvam in možnostim zdravljenja raka prostate, ledvic in urotelija.

Polemike izvajanja pelvične limfadenektomije

Zakaj pri kirurškem zdravljenju raka prostate izvajamo pelvično limfadenektomijo, v katerih primerih je ta smiselna in kakšna je njena terapevtska vrednost, razlaga Uroš Bele, dr. med., spec. urologije in FEBU z Univerzitetne klinike za urologijo LKH Gradec. Gre za eno izmed vročih tem nedavnega Slovenskega urološkega kongresa.

Rezultati raziskav na področju raka prostate (1. del)

Dr. Luka Čavka, dr. med., iz UKC Maribor je pripravil niz ugotovitev pri bolnikih z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate, predstavljenih na letošnjem kongresu ESMO. Vabljeni k ogledu strnjenega pregleda aktualnih rezultatov.

Nova spoznanja o črevesni mikrobioti pri bolnikih z rakom prostate

Raziskovalci so odkrili pomembne razlike v črevesni mikrobioti med moškimi z rakom prostate in tistimi z benignimi spremembami prostate. Gre za največjo prospektivno klinično raziskavo s tega področja. Kaj so vzroki razlik? In predvsem kakšna je uporabna vrednost novih dokazov?

Pozitivni izvid ctDNA pomembno orodje tudi pri zdravljenju urotelijskega raka

V raziskavi učinkovitosti zdravljenja z atezolizumabom pri bolnikih z mišično invazivnim urotelijskim rakom po cistektomiji so ugotovili, da se je ena od preučevanih podskupin na to terapijo še posebej dobro odzvala. Odkritje obeta spremembe.

Lahko metformin in statini izboljšajo izhod zdravljenja mKORP?

Povzemamo ugotovitve nedavno objavljene mednarodne raziskave, ki je preučevala vpliv statinov in metformina na celokupno preživetje in odziv PSA pri bolnikih z mKORP, ki so prejemali abirateron acetat s prednizonom ali samo prednizon.

Najpomembnejše o raku prostate na EAU22

Ugledni francoski urolog prof. dr. Arnauld Villers, dr. med., je na kongresu EAU22 v Amsterdamu strnil njegove najpomembnejše zaključke. Posebej za slovenske kolege je pripravil kratek povzetek. Dotaknil se je zgodnjega odkrivanja raka prostate, aktivnega nadzora, fokalne terapije in novih kriterijev za opredelitev bolnikov z visokim tveganjem.

Robotska kirurgija pri raku sečnega mehurja: novi dokazi

Ali robotsko asistirana kirurgija izboljša pooperativne izide bolnikov z nemetastatskim rakom sečnega mehurja? Oglejte si odgovor, ki ga razkriva prvonagrajeni onkološki abstrakt kongresa EAU22.

Kdaj lahko pričakujemo strategijo zgodnjega odkrivanja raka prostate?

Edini slovenski govorec na kongresu EAU22 je bil doc. dr. Tit Albreht, dr. med., iz NIJZ, katerega sporočila so povzeli tudi na t.i. seji »best of«, ki je na zadnji kongresni dan strnila najpomembnejše ugotovitve srečanja. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko ugodimo zahtevam sodobnega presejalnega programa za raka prostate? Kje tičijo glavne vrzeli?

Visoko tveganje za VTE kliče po ukrepanju

Pri 25 % bolnikov z rakom sečnega mehurja, ki so prejemali neoadjuvantno kemoterapijo in pri katerih je bila po sistemskem zdravljenju opravljena radikalna cistektomija, se je pojavila venska trombembolija. Novi rezultati opozarjajo na odsotnost priporočil in pomanjkljivo rabo tromboprofilakse.

Vrednost ctDNA med zdravljenjem

So vrednosti cirkulirajoče tumorske dna (ctDNA) v plazmi bolnikov med zdravljenjem z zaviralci androgene signalne poti povezane z izhodom mKORP? Valentina Jerič Horvat, dr. med., je v infografiki povzela rezultate nedavne raziskave, ki prispeva odgovor na to vprašanje.

Ni nujno, da samo seksolog rešuje spolne motnje bolnikov

»Opažam, da določeni bolniki niso dovolj poučeni, kaj lahko pričakujejo po radikalni prostatektomiji,« pove Frosina Krstanoska, dr. med., spec. interne medicine in spec. hematologije, FECSM, iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki v Velenju vodi ambulanto za psihoseksualno svetovanje.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}