S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Preberi članek
Nova spoznanja o črevesni mikrobioti pri bolnikih z rakom prostate

Raziskovalci so odkrili pomembne razlike v črevesni mikrobioti med moškimi z rakom prostate in tistimi z benignimi spremembami prostate. Gre za največjo prospektivno klinično raziskavo s tega področja. Kaj so vzroki razlik? In predvsem kakšna je uporabna vrednost novih dokazov?

Premiki v zdravljenju urogenitalnih rakov

RADICALS-HD, PRESTO/AFT-19, COSMIC-313 in EV-103 kohorta K so le nekatere raziskave, ki so na letošnjem kongresu ESMO pritegnile največ zanimanja. Njihovi rezultati usmerjajo k novim rešitvam in možnostim zdravljenja raka prostate, ledvic in urotelija.

Kdaj lahko pričakujemo strategijo zgodnjega odkrivanja raka prostate?

Edini slovenski govorec na kongresu EAU22 je bil doc. dr. Tit Albreht, dr. med., iz NIJZ, katerega sporočila so povzeli tudi na t.i. seji »best of«, ki je na zadnji kongresni dan strnila najpomembnejše ugotovitve srečanja. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko ugodimo zahtevam sodobnega presejalnega programa za raka prostate? Kje tičijo glavne vrzeli?

Pozitivni izvid ctDNA pomembno orodje tudi pri zdravljenju urotelijskega raka

V raziskavi učinkovitosti zdravljenja z atezolizumabom pri bolnikih z mišično invazivnim urotelijskim rakom po cistektomiji so ugotovili, da se je ena od preučevanih podskupin na to terapijo še posebej dobro odzvala. Odkritje obeta spremembe.

Najpomembnejše o raku prostate na EAU22

Ugledni francoski urolog prof. dr. Arnauld Villers, dr. med., je na kongresu EAU22 v Amsterdamu strnil njegove najpomembnejše zaključke. Posebej za slovenske kolege je pripravil kratek povzetek. Dotaknil se je zgodnjega odkrivanja raka prostate, aktivnega nadzora, fokalne terapije in novih kriterijev za opredelitev bolnikov z visokim tveganjem.

Robotska kirurgija pri raku sečnega mehurja: novi dokazi

Ali robotsko asistirana kirurgija izboljša pooperativne izide bolnikov z nemetastatskim rakom sečnega mehurja? Oglejte si odgovor, ki ga razkriva prvonagrajeni onkološki abstrakt kongresa EAU22.

Lahko metformin in statini izboljšajo izhod zdravljenja mKORP?

Povzemamo ugotovitve nedavno objavljene mednarodne raziskave, ki je preučevala vpliv statinov in metformina na celokupno preživetje in odziv PSA pri bolnikih z mKORP, ki so prejemali abirateron acetat s prednizonom ali samo prednizon.

Pomembni rezultati za zdravljenje mišično invazivnega raka sečnega mehurja

Raziskava CheckMate 274 je dokazala podaljšano preživetje brez napredovanja bolezni pri bolnikih z urotelijskim rakom, ki so bili zdravljeni z dopolnilnim nivolumabom, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali placebo, in to pri vseh bolnikih, vključenih v raziskavo.

Vrednost ctDNA med zdravljenjem

So vrednosti cirkulirajoče tumorske dna (ctDNA) v plazmi bolnikov med zdravljenjem z zaviralci androgene signalne poti povezane z izhodom mKORP? Valentina Jerič Horvat, dr. med., je v infografiki povzela rezultate nedavne raziskave, ki prispeva odgovor na to vprašanje.

Pregled napredka zadnjih let

Vabljeni k ogledu videa, ki na enem mestu združuje vse najpomembnejše premike v paradigmi zdravljenja raka ledvic, sečnega mehurja in prostate zadnjih nekaj let. Predava prof. dr. Ian Tannock, dr. med., ugledni internistični onkolog iz Kanade.

ASCO 2022: Na kratko o novih podatkih

Pripravili smo strnjen pregled najpomembnejših zaključkov raziskav s področja zdravljenja urogenitalnih rakov (rak prostate in urotelni raki), ki so jih izpostavili na nedavnem kongresu ASCO 2022.

Visoko tveganje za VTE kliče po ukrepanju

Pri 25 % bolnikov z rakom sečnega mehurja, ki so prejemali neoadjuvantno kemoterapijo in pri katerih je bila po sistemskem zdravljenju opravljena radikalna cistektomija, se je pojavila venska trombembolija. Novi rezultati opozarjajo na odsotnost priporočil in pomanjkljivo rabo tromboprofilakse.

Ni nujno, da samo seksolog rešuje spolne motnje bolnikov

»Opažam, da določeni bolniki niso dovolj poučeni, kaj lahko pričakujejo po radikalni prostatektomiji,« pove Frosina Krstanoska, dr. med., spec. interne medicine in spec. hematologije, FECSM, iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki v Velenju vodi ambulanto za psihoseksualno svetovanje.

Vsi poudarki junijske urološke sekcije

Drugo srečanje Združenja urologov Slovenije je prispevalo potrditev nove strokovne skupine za urologijo in postavilo temelje 8. slovenskemu urološkemu kongresu, ki bo z mednarodni udeležbo septembra potekal v Ljubljani. Predsednik združenja dr. Zoran Krstanoski, dr. med., predstojnik oddelka za urologijo v SB Slovenj Gradec, je strnil vse, kar ste morda zamudili.

KEYNOTE-564: preboj pri bolnikih z rakom ledvic, ki imajo povečano tveganje za ponovitev bolezni

V zadnjem času se v zdravljenju napredovalega raka ledvic uveljavlja več različnih zaviralcev imunskih kontrolnih točk. Pišemo o uspehu prvega, ki je zaradi dokazanega podaljšanja preživetja brez bolezni in zgodnjega, vendar obetavnega signala za podaljšanje celokupnega preživetja ob sprejemljivi toksičnosti indiciran po nefrektomiji kot dopolnilno zdravljenje lokaliziranega raka ledvic.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}