Pregled kombiniranega zdravljenja rHORP

Junijska objava v publikaciji JAMA prinaša obširen pregled raziskav faze III pri bolnikih z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate (rHORP). Eminentni avtorji so primerjali definicije velikega bremena bolezni in visoko rizičnega raka prostate, ki so bile uporabljene v raziskavah. Kakšni so zaključki?

Preberi članek
Protibolečinsko obsevanje kosti je zelo učinkovito

Protibolečinski učinek obsevanja je enako dober ne glede na število obsevalnih odmerkov ali izbrano obsevalno tehniko, je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe poudarila doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo iz Sektorja za radioterapijo OI Ljubljana.

Ali mutacija BRCA napoveduje slabše izide?

Kako mutacije v poteh homologne rekombinacije vplivajo na izid zdravljenja bolnikov z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate? Nekaj odgovorov je ponudila raziskava, predstavljena na junijskem kongresu Ameriškega združenja za internistično onkologijo.

ASCO 2023: Pet za klinično prakso pomembnih raziskav

Vodja ekipe za obravnavo urogenitalnih rakov na OI Ljubljana, izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., spec. internistične onkologije, je predstavil rezultate izbranih kliničnih raziskav faze III z letošnjega kongresa ASCO. Kaj nas učijo in kam usmerjajo stroko pri zdravljenju raka sečnega mehurja, raka ledvičnih celic in raka prostate?

Novi biomarkerji pri presejanju za raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje, je zbral ugotovitve nedavnih raziskav in odobritev ameriške FDA, ki v klinično prakso umeščajo vse učinkovitejše biomarkerje za raka prostate. Kako bomo z njimi zmanjševali rabo slikovnih preiskav in stopnjo invazivne diagnostike? Kaj pa njihova stroškovna učinkovitost?

O novih dokazih skozi vprašanja in odgovore

Vabljeni k reševanju kviza, ki ga je recenziral Borut Gubina, dr. med., iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled. Skozi kviz predstavljamo izsledke nedavnih raziskav o dejavnikih tveganja za raka prostate in o krhkosti kosti bolnikov ob uvedbi ADT, izide glede na izbiro zdravljenja pri lokaliziranem raku prostate, pa tudi najboljše prakse aktivnega spremljanja.

Rak prostate na ASCO 2023

Na kongresu ASCO je odmevala raziskava, ki bi lahko predstavljala nov standard zdravljenja za bolnike z rKORP s prisotnimi mutacijami BRCA, a znova na račun večje toksičnosti. O iskanju optimalnega ravnovesja med pretiranim in premalo invazivnim zdravljenjem, tudi v luči komorbidnosti starejših bolnikov, je spregovorila dr. Mojca Humar, dr. med., spec. internistične onkologije iz SB Nova Gorica.

Izbrane štiri na kratko

Oglejte si strnjeno predstavitev najnovejših rezultatov kliničnih raziskav TALAPRO-2, CASCARA, STARTAR in NCT03047135 z olaparibom, predstavljenih na letošnjem kongresu ASCO. Vsebino je pripravila Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana.

S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Spoznanja, ki olajšujejo vsakodnevno delo

O zadržanosti stroke do intenzifikacije zdravljenja rHORP, napovedni vrednosti z zdravljenjem dosežene ravni PSA ter tudi o izidih sočasne sistemske in radioterapije so letos razpravljali na kongresu ASCO. Zbrali smo še nekaj izstopajočih rezultatov kliničnih raziskav, pretežno s področja obravnave raka prostate.

Raki penisa, povzročeni s HPV, so v velikem vzponu

V klinični praksi bosta v prihodnje najpomembnejšo vlogo imela prepoznavanje karcinoma po statusu HPV in uporaba biooznačevalcev, ki bodo omogočili zgodnejši terapevtski pristop. Aktualne usmeritve je zbrala Urška Kmetec Parte, dr. med., spec. urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

Do kam sežeta imunoterapija in tarčna terapija pri rKORP?

Pri bolnikih z razsejanim rakom prostate so rezultati dosedanjih raziskav manj obetavni, a področje ne stagnira. Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana je zbrala dosedanja spoznanja o dometu inovativnih zdravljenj bolnikov z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate (rKORP).

Posodobljene smernice ASCO za zdravljenje rHORP

Rezultati raziskav, ki so pokazale, da sočasna uporaba treh vrst zdravljenja v primerjavi s standardnim dvotirnim zdravljenjem lahko podaljša celokupno preživetje bolnikov z novoodkritim razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate, so spodbudili Ameriško združenje za klinično onkologijo k posodobitvi smernic.

Posodobljene smernice EAU 2023: diagnostika raka ledvičnih celic

Večino rakov ledvičnih celic odkrijemo naključno pri slikovni diagnostiki druge simptomatike abdomna. Pri 30 % simptomatskih bolnikov nastopi paraneoplastični sindrom. Kako lahko z diagnostiko izboljšamo izide zdravljenja? Kam nas usmerjajo najnovejši dokazi?

EAU 2023: Hitri pregled novosti pri zdravljenju raka ledvičnih celic

Kaj pravijo zadnje ugotovitve o preprečevanju nastanka raka ledvic z metforminom? Koliko operativnim posegom bi se izognili, če bi v procesu diagnostike bioptirali vse suspektne lezije na ledvicah? Izbor letošnjih EAU abstraktov je pripravil Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in DC Bled.

EAU 2023: Mali ledvični tumorji so še vedno izziv

Katere usmeritve je postavilo v ospredje srečanje EAU na področju diagnostike in zdravljenja ledvičnih tumorjev, manjših od 4 cm, zlasti pri dednih sindromih? Informacije o obetavnih orodjih za diagnostiko in zdravljenje je zbrala Urška Kmetec Parte, dr. med., specialistka urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

EAU 2023: Relevantne novosti na področju raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje je pripravil pregled pomembnejših informacij, ki jih je ponudilo srečanje EAU 2023. Novosti in spremembe se dotikajo področja zgodnjega odkrivanja in presejanja za raka prostate ter protokole biopsij, kot tudi novih dokazov s področja zdravljenja omejene in napredovale bolezni.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}