Rak penisa: manj invazivni pristopi in ohranitev organa

Dr. Uroš Bele, dr. med., spec. urologije, FEBU, iz Urološke klinike UKC Gradec v Avstriji izpostavlja, da kirurško zdravljenje raka penisa in diagnostika statusa bezgavk danes ne pomenita več mutilantnega posega. Kakšne so sodobne metode diagnostike in zdravljenja?

Rastoča vloga radioligandnega zdravljenja raka prostate

Študija VISION je prispevala prvi dokaz, da radioligandno zdravljenje podaljša celokupno preživetje bolnikov z mKORP. Kje smo danes in katere dokaze še čakamo? Odgovarja prof. dr. Irene Virgolini, dr. med., spec. nuklearne medicine, predstojnica Oddelka za nuklearno medicino Univerzitetne bolnišnice Innsbruck in predsednica Svetovnega združenja za radionuklidno zdravljenje.

Specializirano paliativno oskrbo potrebuje le petina bolnikov

Medicina zmore veliko, ali si tega želi tudi bolnik? Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med., vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo SB Jesenice, je spregovorila o tem, kako se paliativni način razmišljanja, drugačen način razmišljanja, vpeljuje v slovenski medicinski prostor.

Kratek pregled zanimivosti s kongresa EMUC23

Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled je pregledal vsebino letošnjega Evropskega multidisciplinarnega kongresa o uroloških rakih (EMUC), ki je potekal novembra v Franciji. Izbral in predstavil je informacije, ki bi lahko zlasti urologom olajšale odločitve v vsakodnevni praksi.

Kako bomo zdravili mUC po kongresu ESMO 2023

Dve klinični raziskavi, ki sta na kongresu ESMO prispevali prebojne nove dokaze v zdravljenju metastatskega urotelnega karcinoma (mUC), je predstavila asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z Onkološkega inštituta Ljubljana. V komentarju je poudarila pomen obvladovanja toksičnosti in premišljenega izbora bolnikov.

Kako razpok tumorja med delno nefrektomijo vpliva na prognozo?

Doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, FEBU, je prvi avtor raziskave, nedavno objavljene v publikaciji Radiology and Oncology. Gre za analizo prvih 100 delnih nefrektomij, opravljenih z robotsko asistirano kirurgijo na KO za urologijo UKC Ljubljana, v kateri so raziskovali specifičen kirurški zaplet. Kako lahko ugotovitve usmerjajo prakso?

ASCO 2023: Pet za klinično prakso pomembnih raziskav

Vodja ekipe za obravnavo urogenitalnih rakov na OI Ljubljana, izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., spec. internistične onkologije, je predstavil rezultate izbranih kliničnih raziskav faze III z letošnjega kongresa ASCO. Kaj nas učijo in kam usmerjajo stroko pri zdravljenju raka sečnega mehurja, raka ledvičnih celic in raka prostate?

Rak prostate na ASCO 2023

Na kongresu ASCO je odmevala raziskava, ki bi lahko predstavljala nov standard zdravljenja za bolnike z rKORP s prisotnimi mutacijami BRCA, a znova na račun večje toksičnosti. O iskanju optimalnega ravnovesja med pretiranim in premalo invazivnim zdravljenjem, tudi v luči komorbidnosti starejših bolnikov, je spregovorila dr. Mojca Humar, dr. med., spec. internistične onkologije iz SB Nova Gorica.

EAU 2023: Hitri pregled novosti pri zdravljenju raka ledvičnih celic

Kaj pravijo zadnje ugotovitve o preprečevanju nastanka raka ledvic z metforminom? Koliko operativnim posegom bi se izognili, če bi v procesu diagnostike bioptirali vse suspektne lezije na ledvicah? Izbor letošnjih EAU abstraktov je pripravil Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in DC Bled.

Presejanje za raka prostate: kje smo in kam gremo?

Priporočila Sveta EU postavljajo organizacijo do sedaj oportunističnega presejanja za raka prostate pred precejšnji izziv. Kje v Sloveniji beležimo največje ovire in kakšno časovnico si bo zadala strokovna skupina DPOR za raka prostate, ki se trenutno še oblikuje? Obstoječi konsenz povzema nacionalna koordinatorka DPOR Sonja Tomšič, dr. med., spec. javnega zdravja z OI Ljubljana.

Znani so rezultati končne analize IMvigor130

Onkološki inštitut Ljubljana je eden izmed 221 centrov iz 35 držav, sodelujočih v raziskavi faze III, ki je primerjala atezolizumab v monoterapiji in v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine pri bolnikih z rakom urotelija. Soavtorica raziskave, asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. interne medicine, je predstavila rezultate s kongresa ASCO GU.

Penilna rehabilitacija: kaj lahko ponudimo bolnikom?

Miloš Petrović, dr. med., specialist urologije, je subspecializiran za področje kirurškega zdravljenja erektilne disfunkcije. Penilna proteza je po njegovih izkušnjah ena najboljših možnosti, če ne edina možna rešitev za povrnitev spolne funkcije, ko se po radikalni prostatektomiji spontana erekcija ne povrne.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}