Eden od šestih bolnikov z rakom prostate ima depresijo

Če ima v splošni populaciji vsaka 10. do 13. oseba simptome velike depresije, jih ima med bolniki z rakom prostate vsak šesti, poudarja prim. Dragan Terzič, dr. med., spec. psihiatrije iz Psihiatrične klinike Ljubljana. Strnil je dokazane negativne vplive depresivnega stanja na potek in izid te onkološke bolezni.

Poudarki kongresa EMUC 2020

Priznani specialist urologije prof. dr. Arnulf Stenzl, dr. med., namestnik generalnega sekretarja EAU in predstojnik oddelka za urologijo iz UKC Tübingen v Nemčiji je posebej za slovenske poslušalce zbral nekaj najpomembnejših zaključkov kongresa EMUC 2020.

Idealno bi bilo oceniti bolnikovo tveganje za zlom

Hormonska terapija predstavlja temelj zdravljenja napredovalega raka prostate, a je potrebno ob njenem predpisu pomisliti tudi na preprečevanje izgube kostne mase in svetovati ustrezen življenjski slog. Idealno bi bilo, da bi vsak, ki prejme hormonsko terapijo, opravil tudi izhodiščno meritev mineralne kostne gostote z DXA, pove spec. internist izr. prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med

Novi rezultati raziskav prvega dela ESMO 2020

Dušan Mangaroski, dr. med., internist onkolog iz Onkološkega inštituta Ljubljana, je strnil nekaj ključnih novosti s področja sistemskega zdravljenja raka prostate, predstavljenih na letošnjem virtualnem kongresu ESMO. Informacije vključujejo naslednje tri raziskave: PROfound 3, STAMPEDE in IPATential150.

Erektilna funkcija pred operacijo in po njej

Študije poročajo, da ima od 50 do 80 % moških v prvem letu po radikalni prostatektomiji erektilno motnjo. Da je potrebna penilna rehabilitacija s ciljem po izboljšanju erekcije v 12 do 24 mesecih, v videu sporoča seksologinja ter članica ESSM in ISSM, Frosina Krstanoska, dr. med., spec. internistka in hematologinja, FECSM iz oddelka za interno medicino SB Slovenj Gradec.

EAU 2020: tokrat o raku mehurja

Koliko je bolnik prehransko ogrožen?

Pri bolnikih z rakom prostate so lahko utrujenost, šibkost, težave z apetitom, slabosti in včasih tudi bolečine povezane z neustrezno prehrano. O spremenjenih presnovnih potrebah in o vplivu kalcija, ki so ga izpostavili tudi v zadnjih priporočilih ACS, je več povedala doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., vodja ambulante za klinično prehrano na OI Ljubljana.

Genetska obravnava bolnikov z rakom prostate

Genetski izvid je pomemben tako za bolnika zaradi načrtovanja zdravljenja kot tudi za njegove krvne sorodnike, poudarja doc. dr. Mateja Krajc, dr. med., spec. klinične genetike in javnega zdravja, vodja ambulante za onkološko genetsko svetovanje in testiranje na OI Ljubljana.

Onkologija v času epidemije: izkušnje treh držav

Dva cilja sta zaznamovala epidemijo. Zmanjšati možnost okužb in ohraniti kontinuirano onkološko zdravljenje, ne da bi ekstremni pogoji vodili do poslabšanj rezultatov. Kako so to dosegale Hrvaška, Slovenija ter Bosna in Hercegovina in kako se pripravljajo na morebitni novi val, so pojasnili doc. dr. Dragan Trivanović, dr. med., Splošna bolnišnica Pula, izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana, in prim. doc. dr. Inga Marijanović, dr. med., Univerzitetna klinična bolnišnica Mostar.

Prof. Philip Cornford: ključna EAU priporočila na enem mestu

Urološko-onkološka priporočila za obravnavo bolnikov z rakom prostate v covid-19 časih, izhajajoč iz aktualnih EAU smernic, je v UROwebinarju povzel ugledni kirurg urolog prof. Philip Cornford, dr. med., iz Kraljeve univerzitetne bolnišnice Liverpool, zaslužni profesor na Univerzi Liverpool in podpredsednik EAU odbora za pripravo smernic raka prostate.

Smernice EAU 2020 za obravnavo raka prostate

Evropsko združenje za urologijo je konec marca izdalo smernice diagnostike in zdravljenja raka prostate. Ključne poudarke in novosti je povzel Gregor Hlebič, dr. med., spec. urologije, ki je obenem strnil tudi EAU priporočila glede prilagoditve urološke obravnave v luči pandemije covid-19.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}