Oligometastatski rak prostate

Kaj sporočajo najpomembnejše raziskave pri oligometastatskem raku prostate? Kje zaenkrat beležimo najvišjo stopnjo dokazov? Katera vprašanja ostajajo neodgovorjena? Doc. dr. Helena Barbara Zobec Logar, dr. med., spec. radioterapije in onkologije, je predstavila najbolj relevantna dosedanja spoznanja.

Polemike izvajanja pelvične limfadenektomije

Zakaj pri kirurškem zdravljenju raka prostate izvajamo pelvično limfadenektomijo, v katerih primerih je ta smiselna in kakšna je njena terapevtska vrednost, razlaga Uroš Bele, dr. med., spec. urologije in FEBU z Univerzitetne klinike za urologijo LKH Gradec. Gre za eno izmed vročih tem nedavnega Slovenskega urološkega kongresa.

Zapostavljeno breme: motnje spanja pri bolnikih z rakom prostate

Med bolniki z rakom prostate so motnje spanja pogostejše kot med splošno populacijo, razkriva pregledna analiza, objavljena v publikaciji Cancers. Gre za pomembno temo, ki si zasluži več pozornosti, poudarja prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., specialistka nevrologije in klinične nevrofiziologije iz Nevrološke klinike UKC Ljubljana.

Kdaj lahko pričakujemo strategijo zgodnjega odkrivanja raka prostate?

Edini slovenski govorec na kongresu EAU22 je bil doc. dr. Tit Albreht, dr. med., iz NIJZ, katerega sporočila so povzeli tudi na t.i. seji »best of«, ki je na zadnji kongresni dan strnila najpomembnejše ugotovitve srečanja. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko ugodimo zahtevam sodobnega presejalnega programa za raka prostate? Kje tičijo glavne vrzeli?

Najpomembnejše o raku prostate na EAU22

Ugledni francoski urolog prof. dr. Arnauld Villers, dr. med., je na kongresu EAU22 v Amsterdamu strnil njegove najpomembnejše zaključke. Posebej za slovenske kolege je pripravil kratek povzetek. Dotaknil se je zgodnjega odkrivanja raka prostate, aktivnega nadzora, fokalne terapije in novih kriterijev za opredelitev bolnikov z visokim tveganjem.

Pregled napredka zadnjih let

Vabljeni k ogledu videa, ki na enem mestu združuje vse najpomembnejše premike v paradigmi zdravljenja raka ledvic, sečnega mehurja in prostate zadnjih nekaj let. Predava prof. dr. Ian Tannock, dr. med., ugledni internistični onkolog iz Kanade.

Ni nujno, da samo seksolog rešuje spolne motnje bolnikov

»Opažam, da določeni bolniki niso dovolj poučeni, kaj lahko pričakujejo po radikalni prostatektomiji,« pove Frosina Krstanoska, dr. med., spec. interne medicine in spec. hematologije, FECSM, iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki v Velenju vodi ambulanto za psihoseksualno svetovanje.

Vsi poudarki junijske urološke sekcije

Drugo srečanje Združenja urologov Slovenije je prispevalo potrditev nove strokovne skupine za urologijo in postavilo temelje 8. slovenskemu urološkemu kongresu, ki bo z mednarodni udeležbo septembra potekal v Ljubljani. Predsednik združenja dr. Zoran Krstanoski, dr. med., predstojnik oddelka za urologijo v SB Slovenj Gradec, je strnil vse, kar ste morda zamudili.

Poglobiti se moramo tja, kjer primanjkuje dokazov in enotnih mnenj

Konferenca APCCC 2022 je v ospredje postavila tista vprašanja v obravnavi raka prostate, ki v onkološki javnosti burijo največ duhov. Novosti in predavanja, ki si zaslužijo vašo pozornost, je povzela predsednica izvršnega odbora konference APCCC, prof. dr. Silke Gillessen Sommer, dr. med.

Doseganje terapevtskih ciljev pri raku prostate

Kateri so največji izzivi zdravljenja raka prostate, kakšni so sodobni terapevtski cilji in kako uspešno jih dosegamo z zaviralci androgene signalizacije, poroča Dušan Mangaroski, dr. med., specialist internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Učinkovito obvladovanje tumorja je ključno

Povzetek značilnosti zdravila Xtandi kapsule in tablete

Primanjkljaja še nismo nadoknadili

Zamikov pri napotitvah na onkološko obravnavo in zamikov pri diagnostiki raka v času epidemije ne gre spregledati. Področje diagnostike raka prostate doživlja celo največje primanjkljaje. Prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., vodja Epidemiologije in registra raka na OIL, je ponazorila primerjalne podatke za leto 2019, 2020 in 2021.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}