Najpomembnejše o raku prostate na EAU22

Ugledni francoski urolog prof. dr. Arnauld Villers, dr. med., je na kongresu EAU22 v Amsterdamu strnil njegove najpomembnejše zaključke. Posebej za slovenske kolege je pripravil kratek povzetek. Dotaknil se je zgodnjega odkrivanja raka prostate, aktivnega nadzora, fokalne terapije in novih kriterijev za opredelitev bolnikov z visokim tveganjem.

Pregled napredka zadnjih let

Vabljeni k ogledu videa, ki na enem mestu združuje vse najpomembnejše premike v paradigmi zdravljenja raka ledvic, sečnega mehurja in prostate zadnjih nekaj let. Predava prof. dr. Ian Tannock, dr. med., ugledni internistični onkolog iz Kanade.

Ni nujno, da samo seksolog rešuje spolne motnje bolnikov

»Opažam, da določeni bolniki niso dovolj poučeni, kaj lahko pričakujejo po radikalni prostatektomiji,« pove Frosina Krstanoska, dr. med., spec. interne medicine in spec. hematologije, FECSM, iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, ki v Velenju vodi ambulanto za psihoseksualno svetovanje.

Vsi poudarki junijske urološke sekcije

Drugo srečanje Združenja urologov Slovenije je prispevalo potrditev nove strokovne skupine za urologijo in postavilo temelje 8. slovenskemu urološkemu kongresu, ki bo z mednarodni udeležbo septembra potekal v Ljubljani. Predsednik združenja dr. Zoran Krstanoski, dr. med., predstojnik oddelka za urologijo v SB Slovenj Gradec, je strnil vse, kar ste morda zamudili.

Poglobiti se moramo tja, kjer primanjkuje dokazov in enotnih mnenj

Konferenca APCCC 2022 je v ospredje postavila tista vprašanja v obravnavi raka prostate, ki v onkološki javnosti burijo največ duhov. Novosti in predavanja, ki si zaslužijo vašo pozornost, je povzela predsednica izvršnega odbora konference APCCC, prof. dr. Silke Gillessen Sommer, dr. med.

Doseganje terapevtskih ciljev pri raku prostate

Kateri so največji izzivi zdravljenja raka prostate, kakšni so sodobni terapevtski cilji in kako uspešno jih dosegamo z zaviralci androgene signalizacije, poroča Dušan Mangaroski, dr. med., specialist internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Učinkovito obvladovanje tumorja je ključno

Povzetek značilnosti zdravila Xtandi kapsule in tablete

Primanjkljaja še nismo nadoknadili

Zamikov pri napotitvah na onkološko obravnavo in zamikov pri diagnostiki raka v času epidemije ne gre spregledati. Področje diagnostike raka prostate doživlja celo največje primanjkljaje. Prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., vodja Epidemiologije in registra raka na OIL, je ponazorila primerjalne podatke za leto 2019, 2020 in 2021.

Interdisciplinarni simpozij o urotelnem karcinomu (posnetki predavanj)

Sekcija za internistično onkologijo pri SZD, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD, Združenje urologov Slovenije SZD, Onkološki inštitut Ljubljana in UKC Ljubljana (KO za urologijo) so 10. decembra 2021 organizirali interdisciplinarni simpozij o urotelnem karcinomu. Vabljeni k ogledu posnetkov predavanj.

Vloga družinske medicine in dobro mednivojsko sodelovanje

Kot pri marsikateri drugi diagnozi je tudi pri diagnozi raka prostate pomembno sodelovanje med specialisti družinske medicine, urologi, onkologi in še kom, da se pacienta ustrezno pripravi in primerno vodi, poudarja Vesna Arcet Rodič, dr. med., spec. družinske medicine iz ZD Celje. Pojasnjuje tudi, zakaj epidemija covida na število odkritih karcinomov prostate ni imela bistvenega vpliva.

Do katerih spoznanj smo prišli po 500 posegih?

Minuli teden so na Kliničnem oddelku za urologijo v UKC Ljubljana izvedli 500. robotsko asistirani operativni poseg. Asist. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, FEBU, je ob tem mejniku strnil najpomembnejše pridobljene izkušnje in napovedal, da bo robotska kirurgija sledila trendom, ki spreminjajo avtomobilsko industrijo.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}