Sodobni kriteriji za aktivno opazovanje raka prostate

Kdo je primeren za aktivno opazovanje in katere skupine bolnikov z rakom prostate je potrebno iz aktivnega opazovanja izključiti ter kdaj? Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje je zbral najpomembnejše točke smernic EAU in rezultate nedavnih kliničnih raziskav.

Katere zdravilne rastline imajo dokazane učinke?

Število bolnikov z urološkimi težavami, ki se zanimajo ali odločijo za zdravljenje z naravnimi zdravili, je v porastu. Kako jim lahko svetujete, ko se obrnejo na vas po nasvet, svetuje prof. dr. Samo Kreft, mag. farm. iz Fakultete za farmacijo v Ljubljani.

EAU21: Raziskavi, ki napovedujeta spremembe

Klinično pomembno podaljšanje življenja ob dvigu njegove kakovosti. Ta cilj zdravljenja razsejanega, proti kastraciji odpornega raka prostate bo kmalu lažje doseči. Predsednik znanstvenega odbora EAU21 prof. dr. Peter Albers, dr. med., je pokomentiral dve najpogosteje citirani raziskavi letošnjega virtualnega dogodka.

Usklajevanje z zdravljenjem, utrujenostjo in voljo

Zmanjšanje moči mišic medeničnega dna, bolečina, urinska inkontinenca, splošna telesna oslabelost, nenazadnje tudi strah in zaskrbljenost, to so vidiki raka prostate, ki jih nagovarja kineziologija. Diplomirani kineziolog Gregor Mišič svetuje, kako lahko pomagate umestiti gibalno dejavnost v zdravljenje in način življenja svojih bolnikov.

Patologija karcinoma prostate

Ker rezultat patohistološke preiskave odločilno vpliva na zdravljenje raka prostate, moramo stremeti k njegovi optimizaciji. Zato je nujno, da so pri interpretaciji tkivnih sprememb upoštevani poenoteni sodobni kriteriji in sprejeta mednarodna priporočila. Prof. dr. Metka Volavšek, dr. med., specialistka patologije iz Inštituta za patologijo Medicinske fakultete Ljubljana je strnila priporočila in pristope, ki lahko onkologom in urologom pomagajo tudi pri komunikaciji z bolniki.

Novi standardi obravnave raka prostate

Kako bodo klinično prakso krojili rezultati dveh raziskav s področja zdravljenja metastatskega, na kastracijo odpornega raka prostate, VISION in TALAPRO-1? Prvo je izpostavil nedavni kongres Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO), drugo maja zaključeno letno srečanje Ameriškega združenja za raziskave raka (AACR). Dr. Marina Mencinger, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana je strnila najpomembnejša sporočila obeh raziskav.

Bolečino je vedno mogoče zmanjšati

Nadzor bolečine je pomemben del zdravljenja bolnika z rakom prostate, poudarja asist. dr. Branka Stražišar, dr. med., spec. anesteziologije iz Onkološkega inštituta Ljubljana. Nenadzorovana bolečina vodi v večkratne obiske bolnišnic, nenazadnje pa lahko negativno vpliva tudi na učinkovitost zdravljenja raka.

ASCO GU 2021: Odkritja, ki bi lahko vplivala na našo prakso

Dr. Neeraj Agarwal, dr. med., vidni član združenja ASCO, svetovalec za onkološka zdravila pri FDA in avtor smernic NCCN iz Univerze Utah v ZDA, je povzel dve raziskavi s področja zdravljenja napredovalega raka prostate, predstavljeni na kongresu ASCO GU 2021. Rezultati ga navdušujejo.

Zaključki 1. Šole raka prostate

1. Šola raka prostate je decembra gostila različne strokovnjake, ki se v Sloveniji ukvarjajo z diagnostiko in zdravljenjem bolnikov z rakom prostate. Srečanje je potekalo v organizaciji Sekcije za internistično onkologijo SZD, Sekcije za radioterapijo SZD in Onkološkega inštituta Ljubljana.

Eden od šestih bolnikov z rakom prostate ima depresijo

Če ima v splošni populaciji vsaka 10. do 13. oseba simptome velike depresije, jih ima med bolniki z rakom prostate vsak šesti, poudarja prim. Dragan Terzič, dr. med., spec. psihiatrije iz Psihiatrične klinike Ljubljana. Strnil je dokazane negativne vplive depresivnega stanja na potek in izid te onkološke bolezni.

Poudarki kongresa EMUC 2020

Priznani specialist urologije prof. dr. Arnulf Stenzl, dr. med., namestnik generalnega sekretarja EAU in predstojnik oddelka za urologijo iz UKC Tübingen v Nemčiji je posebej za slovenske poslušalce zbral nekaj najpomembnejših zaključkov kongresa EMUC 2020.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}