Pregled kombiniranega zdravljenja rHORP

Junijska objava v publikaciji JAMA prinaša obširen pregled raziskav faze III pri bolnikih z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate (rHORP). Eminentni avtorji so primerjali definicije velikega bremena bolezni in visoko rizičnega raka prostate, ki so bile uporabljene v raziskavah. Kakšni so zaključki?

Preberi članek
Varen odlog zdravljenja in umik zastarele paradigme

Po 15 letih spremljanja je bila umrljivost vseh bolnikov zaradi raka prostate majhna ne glede na izbrano obravnavo, tj. aktivno opazovanje, kirurški poseg z radikalno prostatektomijo ali radioterapijo, sporočajo rezultati raziskave ProtecT, predstavljeni na nedavnem kongresu EAU. Prikazali smo vzporedne rezultate.

Raziskave, ki so zaznamovale kongres ASCO GU 2023

Ena od predstavljenih študij se ponaša z najdaljšo mediano celokupnega preživetja v zgodovini preskušanj prvolinijskega zdravljenja razsejanega proti kastraciji odpornega raka prostate faze III. Kateri rezultati na področju novosti zdravljenja genitourinarnih rakov še odmevajo?

Presejanje za raka prostate: kje smo in kam gremo?

Priporočila Sveta EU postavljajo organizacijo do sedaj oportunističnega presejanja za raka prostate pred precejšnji izziv. Kje v Sloveniji beležimo največje ovire in kakšno časovnico si bo zadala strokovna skupina DPOR za raka prostate, ki se trenutno še oblikuje? Obstoječi konsenz povzema nacionalna koordinatorka DPOR Sonja Tomšič, dr. med., spec. javnega zdravja z OI Ljubljana.

Znani so rezultati končne analize IMvigor130

Onkološki inštitut Ljubljana je eden izmed 221 centrov iz 35 držav, sodelujočih v raziskavi faze III, ki je primerjala atezolizumab v monoterapiji in v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine pri bolnikih z rakom urotelija. Soavtorica raziskave, asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. interne medicine, je predstavila rezultate s kongresa ASCO GU.

Bo kombinacija KT in HT postala standard zdravljenja bolnikov z rHORP?

Nedavno so bili objavljeni tudi rezultati dveh raziskav faze III, ki sta preučevali potencialno korist zdravljenja bolnikov z rHORP s trojno kombinacijo: ADT, docetakselom in zaviralcem androgenega receptorja. Kakšen bo njun učinek na našo klinično prakso? Piše Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana.

Penilna rehabilitacija: kaj lahko ponudimo bolnikom?

Miloš Petrović, dr. med., specialist urologije, je subspecializiran za področje kirurškega zdravljenja erektilne disfunkcije. Penilna proteza je po njegovih izkušnjah ena najboljših možnosti, če ne edina možna rešitev za povrnitev spolne funkcije, ko se po radikalni prostatektomiji spontana erekcija ne povrne.

Oligometastatski rak prostate

Kaj sporočajo najpomembnejše raziskave pri oligometastatskem raku prostate? Kje zaenkrat beležimo najvišjo stopnjo dokazov? Katera vprašanja ostajajo neodgovorjena? Doc. dr. Helena Barbara Zobec Logar, dr. med., spec. radioterapije in onkologije, je predstavila najbolj relevantna dosedanja spoznanja.

Dvojno ali trojno zdravljenje glede na volumen bolezni?

Kaj je pokazala primerjava učinkovitosti med dvojnim in trojnim zdravljenjem pri razsejanem hormonsko občutljivem raku prostate glede na volumen bolezni? Odgovor na to vprašanje prinaša sistematična pregledna študija, v kateri so primerjali izsledke desetih raziskav s skupno kar 11.043 vključenimi bolniki.

Celokupno preživetje bolnikov z rHORP od 2010 do 2019

Pregledna retrospektivna analiza kaže na zadržanost pri intenzifikaciji zdravljenja z novejšimi hormonskimi terapijami ali docetakselom pri bolnikih z rHORP, tudi pri tistih z visceralnimi zasevki. Kako je to vplivalo na celokupno preživetje bolnikov in kakšne so možnosti za izboljšave izidov zdravljenja v prihodnje?

Težko pričakovana dodatna možnost dopolnilnega zdravljenja

Bolniki z omejeno obliko urotelnega karcinoma so po neoadjuvantem cisplatinu lahko primerni za dopolnilno zdravljenje z zaviralcem imunskih nadzornih točk. Pomembno je, da o tej možnosti seznanimo tudi urologe, poudarja asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Polemike izvajanja pelvične limfadenektomije

Zakaj pri kirurškem zdravljenju raka prostate izvajamo pelvično limfadenektomijo, v katerih primerih je ta smiselna in kakšna je njena terapevtska vrednost, razlaga Uroš Bele, dr. med., spec. urologije in FEBU z Univerzitetne klinike za urologijo LKH Gradec. Gre za eno izmed vročih tem nedavnega Slovenskega urološkega kongresa.

Rezultati raziskav na področju raka prostate (2. del)

Dr. Luka Čavka, dr. med., iz UKC Maribor je v drugem delu pripravil niz raziskav pri bolnikih z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate in z lokaliziranim rakom z visokim tveganjem za razsoj. Vabljeni k ogledu strnjenega pregleda aktualnih rezultatov, predstavljenih na letošnjem kongresu ESMO.

Rezultati raziskav na področju raka prostate (1. del)

Dr. Luka Čavka, dr. med., iz UKC Maribor je pripravil niz ugotovitev pri bolnikih z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate, predstavljenih na letošnjem kongresu ESMO. Vabljeni k ogledu strnjenega pregleda aktualnih rezultatov.

Nova spoznanja o črevesni mikrobioti pri bolnikih z rakom prostate

Raziskovalci so odkrili pomembne razlike v črevesni mikrobioti med moškimi z rakom prostate in tistimi z benignimi spremembami prostate. Gre za največjo prospektivno klinično raziskavo s tega področja. Kaj so vzroki razlik? In predvsem kakšna je uporabna vrednost novih dokazov?

Premiki v zdravljenju urogenitalnih rakov

RADICALS-HD, PRESTO/AFT-19, COSMIC-313 in EV-103 kohorta K so le nekatere raziskave, ki so na letošnjem kongresu ESMO pritegnile največ zanimanja. Njihovi rezultati usmerjajo k novim rešitvam in možnostim zdravljenja raka prostate, ledvic in urotelija.

Zapostavljeno breme: motnje spanja pri bolnikih z rakom prostate

Med bolniki z rakom prostate so motnje spanja pogostejše kot med splošno populacijo, razkriva pregledna analiza, objavljena v publikaciji Cancers. Gre za pomembno temo, ki si zasluži več pozornosti, poudarja prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., specialistka nevrologije in klinične nevrofiziologije iz Nevrološke klinike UKC Ljubljana.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}