S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Preberi članek
Enzalutamid in odtegnitev androgenov pri rHORP – eksplorativna analiza podskupin

ARCHES, randomizirana dvojno slepa raziskava faze III, je potrdila, da kombinacija enzalutamida in odtegnitve androgenov (ADT) pri bolnikih z razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate (rHORP) izboljša radiografsko preživetje brez napredovanja bolezni (rPFS), celokupno preživetje (OS) in druge sekundarne cilje v primerjavi z ADT in placebom ne glede na volumen bolezni in metastatski stadij ob diagnozi.

Smernice EAU 2022: nemišično invazivni rak sečnega mehurja

Uroš Četina, dr. med., specialist urologije iz Splošne bolnišnice Celje se je poglobil v spremembe, ki jih letošnje smernice EAU prinašajo na področju nemišično invazivnega raka sečnega mehurja. Katera področja obravnave se najbolj intenzivno spreminjajo?

Kako optimalno zdraviti metastatskega svetloceličnega raka ledvic?

Zdravljenje napredovalega svetloceličnega raka ledvic se je v zadnjih letih izjemno spremenilo. Katere kombinacije so se v raziskavah izkazale za najučinkovitejše in dosegle odobritev v 1. redu zdravljenja?

Poglobiti se moramo tja, kjer primanjkuje dokazov in enotnih mnenj

Konferenca APCCC 2022 je v ospredje postavila tista vprašanja v obravnavi raka prostate, ki v onkološki javnosti burijo največ duhov. Novosti in predavanja, ki si zaslužijo vašo pozornost, je povzela predsednica izvršnega odbora konference APCCC, prof. dr. Silke Gillessen Sommer, dr. med.

Rezultati raziskav zdravljenja raka prostate (2. del)

Oglejte si še drugi del raziskav, predstavljenih na letošnjem kongresu ASCO GU. Ta preglednica povzema raziskave pri bolnikih z razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate in z lokaliziranim rakom z visokim tveganjem za razvoj. Vsebino je izbral in pripravil dr. Luka Čavka, dr. med., iz UKC Maribor.

Rezultati raziskav zdravljenja raka prostate (1. del)

Zbrali smo podatke o zasnovi in rezultatih 14 intervencijskih raziskav s področja zdravljenja raka prostate, predstavljenih na letošnjem kongresu ASCO GU. Preglednica povzema raziskave pri bolnikih z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate. Vsebino je izbral in pripravil dr. Luka Čavka, dr. med.

Doseganje terapevtskih ciljev pri raku prostate

Kateri so največji izzivi zdravljenja raka prostate, kakšni so sodobni terapevtski cilji in kako uspešno jih dosegamo z zaviralci androgene signalizacije, poroča Dušan Mangaroski, dr. med., specialist internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Primanjkljaja še nismo nadoknadili

Zamikov pri napotitvah na onkološko obravnavo in zamikov pri diagnostiki raka v času epidemije ne gre spregledati. Področje diagnostike raka prostate doživlja celo največje primanjkljaje. Prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med., vodja Epidemiologije in registra raka na OIL, je ponazorila primerjalne podatke za leto 2019, 2020 in 2021.

Izpostavljeno na ASCO GU 2022

Kako uspešna je kombinacija olapariba in abiraterona v prvem redu zdravljenja bolnikov z rKORP? Kaj poroča eksplorativna analiza podskupin bolnikov z rHORP, zdravljenih z enzalutamidom in odtegnitvijo androgenov? Kaj pa nadaljevanje zdravljenja z enzalutamidom ob docetakselu po napredovanju rKORP?

Novosti v imunoterapiji uroloških rakov

V zadnjem letu je bilo objavljenih kar nekaj kliničnih raziskav, ki utegnejo razmeroma hitro spremeniti klinično prakso zdravljenja z imunoterapijo. Povzemamo jih po predavanju dr. Brede Škrbinc, dr. med., specialistke internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Interdisciplinarni simpozij o urotelnem karcinomu (posnetki predavanj)

Sekcija za internistično onkologijo pri SZD, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD, Združenje urologov Slovenije SZD, Onkološki inštitut Ljubljana in UKC Ljubljana (KO za urologijo) so 10. decembra 2021 organizirali interdisciplinarni simpozij o urotelnem karcinomu. Vabljeni k ogledu posnetkov predavanj.

Nedavni napredek pri zdravljenju rHORP

Zdravljenje razsejanega hormonsko občutljivega raka prostate je v zadnjem desetletju doživelo pravo revolucijo. Razpravljamo o najnovejših dosežkih in postavljamo v ospredje nedavno odobrena zdravila, ki napovedujejo nove preboje.

Novosti in dileme pri diagnostiki raka prostate

Prim. doc. dr. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urologije iz UKC Maribor je na IV. urološkem simpoziju predstavil, katera diagnostična orodja podpirajo aktualna priporočila EAU in kako jih vrednotijo izkušnje iz klinične prakse. Strnjen povzetek njegovega predavanja si lahko ogledate v infografiki.

Novosti in smernice fokalnega zdravljenja raka prostate

Smernice evropskega združenja urologov EAU so za zdaj do fokalne terapije še precej zadržane in svetujejo, da se ta opravlja v okviru kliničnih poskusov. V nemških nacionalnih smernicah pa so že priporočila za uporabo fokalne terapije pri izbranih bolnikih. O prebojih te metode je spregovoril specialist urologije dr. Miha Pukl, dr. med., FEBU, iz SB Celje.

Vloga družinske medicine in dobro mednivojsko sodelovanje

Kot pri marsikateri drugi diagnozi je tudi pri diagnozi raka prostate pomembno sodelovanje med specialisti družinske medicine, urologi, onkologi in še kom, da se pacienta ustrezno pripravi in primerno vodi, poudarja Vesna Arcet Rodič, dr. med., spec. družinske medicine iz ZD Celje. Pojasnjuje tudi, zakaj epidemija covida na število odkritih karcinomov prostate ni imela bistvenega vpliva.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}