S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Preberi članek
Zapostavljeno breme: motnje spanja pri bolnikih z rakom prostate

Med bolniki z rakom prostate so motnje spanja pogostejše kot med splošno populacijo, razkriva pregledna analiza, objavljena v publikaciji Cancers. Gre za pomembno temo, ki si zasluži več pozornosti, poudarja prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, dr. med., specialistka nevrologije in klinične nevrofiziologije iz Nevrološke klinike UKC Ljubljana.

Ali mutacija BRCA napoveduje slabše izide?

Kako mutacije v poteh homologne rekombinacije vplivajo na izid zdravljenja bolnikov z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate? Nekaj odgovorov je ponudila raziskava, predstavljena na junijskem kongresu Ameriškega združenja za internistično onkologijo.

ASCO 2023: Pet za klinično prakso pomembnih raziskav

Vodja ekipe za obravnavo urogenitalnih rakov na OI Ljubljana, izr. prof. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., spec. internistične onkologije, je predstavil rezultate izbranih kliničnih raziskav faze III z letošnjega kongresa ASCO. Kaj nas učijo in kam usmerjajo stroko pri zdravljenju raka sečnega mehurja, raka ledvičnih celic in raka prostate?

Novi biomarkerji pri presejanju za raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje, je zbral ugotovitve nedavnih raziskav in odobritev ameriške FDA, ki v klinično prakso umeščajo vse učinkovitejše biomarkerje za raka prostate. Kako bomo z njimi zmanjševali rabo slikovnih preiskav in stopnjo invazivne diagnostike? Kaj pa njihova stroškovna učinkovitost?

O novih dokazih skozi vprašanja in odgovore

Vabljeni k reševanju kviza, ki ga je recenziral Borut Gubina, dr. med., iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled. Skozi kviz predstavljamo izsledke nedavnih raziskav o dejavnikih tveganja za raka prostate in o krhkosti kosti bolnikov ob uvedbi ADT, izide glede na izbiro zdravljenja pri lokaliziranem raku prostate, pa tudi najboljše prakse aktivnega spremljanja.

S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Do kam sežeta imunoterapija in tarčna terapija pri rKORP?

Pri bolnikih z razsejanim rakom prostate so rezultati dosedanjih raziskav manj obetavni, a področje ne stagnira. Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana je zbrala dosedanja spoznanja o dometu inovativnih zdravljenj bolnikov z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate (rKORP).

Posodobljene smernice EAU 2023: diagnostika raka ledvičnih celic

Večino rakov ledvičnih celic odkrijemo naključno pri slikovni diagnostiki druge simptomatike abdomna. Pri 30 % simptomatskih bolnikov nastopi paraneoplastični sindrom. Kako lahko z diagnostiko izboljšamo izide zdravljenja? Kam nas usmerjajo najnovejši dokazi?

EAU 2023: Hitri pregled novosti pri zdravljenju raka ledvičnih celic

Kaj pravijo zadnje ugotovitve o preprečevanju nastanka raka ledvic z metforminom? Koliko operativnim posegom bi se izognili, če bi v procesu diagnostike bioptirali vse suspektne lezije na ledvicah? Izbor letošnjih EAU abstraktov je pripravil Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in DC Bled.

EAU 2023: Mali ledvični tumorji so še vedno izziv

Katere usmeritve je postavilo v ospredje srečanje EAU na področju diagnostike in zdravljenja ledvičnih tumorjev, manjših od 4 cm, zlasti pri dednih sindromih? Informacije o obetavnih orodjih za diagnostiko in zdravljenje je zbrala Urška Kmetec Parte, dr. med., specialistka urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

EAU 2023: Relevantne novosti na področju raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje je pripravil pregled pomembnejših informacij, ki jih je ponudilo srečanje EAU 2023. Novosti in spremembe se dotikajo področja zgodnjega odkrivanja in presejanja za raka prostate ter protokole biopsij, kot tudi novih dokazov s področja zdravljenja omejene in napredovale bolezni.

Penilna rehabilitacija: kaj lahko ponudimo bolnikom?

Miloš Petrović, dr. med., specialist urologije, je subspecializiran za področje kirurškega zdravljenja erektilne disfunkcije. Penilna proteza je po njegovih izkušnjah ena najboljših možnosti, če ne edina možna rešitev za povrnitev spolne funkcije, ko se po radikalni prostatektomiji spontana erekcija ne povrne.

Dvojno ali trojno zdravljenje glede na volumen bolezni?

Kaj je pokazala primerjava učinkovitosti med dvojnim in trojnim zdravljenjem pri razsejanem hormonsko občutljivem raku prostate glede na volumen bolezni? Odgovor na to vprašanje prinaša sistematična pregledna študija, v kateri so primerjali izsledke desetih raziskav s skupno kar 11.043 vključenimi bolniki.

Polemike izvajanja pelvične limfadenektomije

Zakaj pri kirurškem zdravljenju raka prostate izvajamo pelvično limfadenektomijo, v katerih primerih je ta smiselna in kakšna je njena terapevtska vrednost, razlaga Uroš Bele, dr. med., spec. urologije in FEBU z Univerzitetne klinike za urologijo LKH Gradec. Gre za eno izmed vročih tem nedavnega Slovenskega urološkega kongresa.

Rezultati raziskav na področju raka prostate (1. del)

Dr. Luka Čavka, dr. med., iz UKC Maribor je pripravil niz ugotovitev pri bolnikih z razsejanim proti kastraciji odpornim rakom prostate, predstavljenih na letošnjem kongresu ESMO. Vabljeni k ogledu strnjenega pregleda aktualnih rezultatov.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}