S kombinacijo TUR, ZIKT in KT do ohranitve sečnega mehurja

Odmevna raziskava faze II je prikazala možnosti ohranitve sečnega mehurja pri bolnikih z lokalno omejeno mišično invazivno boleznijo, zdravljenih z neoadjuvantno sistemsko terapijo. Po besedah asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z OI Ljubljana, gre za dobrodošlo optimizacijo dosedanjega pristopa.

Preberi članek
Učinkovito obvladovanje tumorja je ključno

Povzetek značilnosti zdravila Xtandi kapsule in tablete

Raki penisa, povzročeni s HPV, so v velikem vzponu

V klinični praksi bosta v prihodnje najpomembnejšo vlogo imela prepoznavanje karcinoma po statusu HPV in uporaba biooznačevalcev, ki bodo omogočili zgodnejši terapevtski pristop. Aktualne usmeritve je zbrala Urška Kmetec Parte, dr. med., spec. urologije s KO za urologijo UKC Ljubljana.

Spoznanja, ki olajšujejo vsakodnevno delo

O zadržanosti stroke do intenzifikacije zdravljenja rHORP, napovedni vrednosti z zdravljenjem dosežene ravni PSA ter tudi o izidih sočasne sistemske in radioterapije so letos razpravljali na kongresu ASCO. Zbrali smo še nekaj izstopajočih rezultatov kliničnih raziskav, pretežno s področja obravnave raka prostate.

Izbrane štiri na kratko

Oglejte si strnjeno predstavitev najnovejših rezultatov kliničnih raziskav TALAPRO-2, CASCARA, STARTAR in NCT03047135 z olaparibom, predstavljenih na letošnjem kongresu ASCO. Vsebino je pripravila Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana.

Rak prostate na ASCO 2023

Na kongresu ASCO je odmevala raziskava, ki bi lahko predstavljala nov standard zdravljenja za bolnike z rKORP s prisotnimi mutacijami BRCA, a znova na račun večje toksičnosti. O iskanju optimalnega ravnovesja med pretiranim in premalo invazivnim zdravljenjem, tudi v luči komorbidnosti starejših bolnikov, je spregovorila dr. Mojca Humar, dr. med., spec. internistične onkologije iz SB Nova Gorica.

Posodobljene smernice ASCO za zdravljenje rHORP

Rezultati raziskav, ki so pokazale, da sočasna uporaba treh vrst zdravljenja v primerjavi s standardnim dvotirnim zdravljenjem lahko podaljša celokupno preživetje bolnikov z novoodkritim razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate, so spodbudili Ameriško združenje za klinično onkologijo k posodobitvi smernic.

Bo kombinacija KT in HT postala standard zdravljenja bolnikov z rHORP?

Nedavno so bili objavljeni tudi rezultati dveh raziskav faze III, ki sta preučevali potencialno korist zdravljenja bolnikov z rHORP s trojno kombinacijo: ADT, docetakselom in zaviralcem androgenega receptorja. Kakšen bo njun učinek na našo klinično prakso? Piše Valentina Jerič Horvat, dr. med., z OI Ljubljana.

Varen odlog zdravljenja in umik zastarele paradigme

Po 15 letih spremljanja je bila umrljivost vseh bolnikov zaradi raka prostate majhna ne glede na izbrano obravnavo, tj. aktivno opazovanje, kirurški poseg z radikalno prostatektomijo ali radioterapijo, sporočajo rezultati raziskave ProtecT, predstavljeni na nedavnem kongresu EAU. Prikazali smo vzporedne rezultate.

Znani so rezultati končne analize IMvigor130

Onkološki inštitut Ljubljana je eden izmed 221 centrov iz 35 držav, sodelujočih v raziskavi faze III, ki je primerjala atezolizumab v monoterapiji in v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine pri bolnikih z rakom urotelija. Soavtorica raziskave, asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. interne medicine, je predstavila rezultate s kongresa ASCO GU.

Raziskave, ki so zaznamovale kongres ASCO GU 2023

Ena od predstavljenih študij se ponaša z najdaljšo mediano celokupnega preživetja v zgodovini preskušanj prvolinijskega zdravljenja razsejanega proti kastraciji odpornega raka prostate faze III. Kateri rezultati na področju novosti zdravljenja genitourinarnih rakov še odmevajo?

Presejanje za raka prostate: kje smo in kam gremo?

Priporočila Sveta EU postavljajo organizacijo do sedaj oportunističnega presejanja za raka prostate pred precejšnji izziv. Kje v Sloveniji beležimo največje ovire in kakšno časovnico si bo zadala strokovna skupina DPOR za raka prostate, ki se trenutno še oblikuje? Obstoječi konsenz povzema nacionalna koordinatorka DPOR Sonja Tomšič, dr. med., spec. javnega zdravja z OI Ljubljana.

Težko pričakovana dodatna možnost dopolnilnega zdravljenja

Bolniki z omejeno obliko urotelnega karcinoma so po neoadjuvantem cisplatinu lahko primerni za dopolnilno zdravljenje z zaviralcem imunskih nadzornih točk. Pomembno je, da o tej možnosti seznanimo tudi urologe, poudarja asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Oligometastatski rak prostate

Kaj sporočajo najpomembnejše raziskave pri oligometastatskem raku prostate? Kje zaenkrat beležimo najvišjo stopnjo dokazov? Katera vprašanja ostajajo neodgovorjena? Doc. dr. Helena Barbara Zobec Logar, dr. med., spec. radioterapije in onkologije, je predstavila najbolj relevantna dosedanja spoznanja.

Rezultati raziskav na področju raka prostate (2. del)

Dr. Luka Čavka, dr. med., iz UKC Maribor je v drugem delu pripravil niz raziskav pri bolnikih z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate in z lokaliziranim rakom z visokim tveganjem za razsoj. Vabljeni k ogledu strnjenega pregleda aktualnih rezultatov, predstavljenih na letošnjem kongresu ESMO.

Celokupno preživetje bolnikov z rHORP od 2010 do 2019

Pregledna retrospektivna analiza kaže na zadržanost pri intenzifikaciji zdravljenja z novejšimi hormonskimi terapijami ali docetakselom pri bolnikih z rHORP, tudi pri tistih z visceralnimi zasevki. Kako je to vplivalo na celokupno preživetje bolnikov in kakšne so možnosti za izboljšave izidov zdravljenja v prihodnje?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}