Posodobljene smernice ESMO: prvolinijsko zdravljenje mUC

Predstavljamo posodobljene smernice ESMO za zdravljenje predhodno nezdravljenih bolnikov z napredovalim ali metastatskim urotelijskim karcinomom (mUC) in za zdravljenje tistih bolnikov z mUC, pri katerih kombinacija enfortumab vedotina in pembrolizumaba ni na voljo ali je kontraindicirana.

Preberi članek
Dve veliki imeni o najpomembnejših temah z ASCO GU

Poročali so o dolgoročnih rezultatih zdravljenja raka ledvičnih celic v prvem redu s kombinacijo ZIKT in tudi o intenzifikaciji zdravljenja raka prostate s kombinacijo zaviralcev ARPI in PARP. Dva mednarodno priznana strokovnjaka, prof. dr. Neeraj Agarwal, dr. med., in dr. Jeanny Aragon-Ching, dr. med., sta predstavila podrobnosti teh in številnih drugih novosti.

Srčno-žilni zapleti pri bolnikih z rakom prostate

Preberite ugotovitve ameriške raziskave, ki je iskala vzporednice med napredovanjem raka prostate in srčno-žilnimi zapleti prek ugotavljanja izražanja genov. Povzetku smo dodali tabelo, ki ponazarja pojavnost srčno-žilnih zapletov pri bolnikih s proti kastraciji odpornim rakom prostate, zdravljenih z antiandrogeni.

Najodmevnejše tri raziskave

V sodelovanju z Valentino Jerič Horvat, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana smo zbrali podatke raziskav, ki so bile med najbolj citiranimi po kongresu ASCO GU. Kako lahko rezultati analiz CONTACT-02, AMBASSADOR in GETUG-AFU 18 klinikom olajšajo odločitve pri zdravljenju bolnikov z rakom prostate in urotelija?

Natančnost mpMRI za presejanje raka prostate pri moških po 45. letu

Z vprašanjem natančnosti multiparametrične magnetne resonance (mpMRI) pri mlajših moških z vrednostmi PSA nad 3 ng/mL se je ukvarjala nemška raziskava PROBASE, ki se je znašla med najbolj branimi aktualnimi objavami publikacije European Urology. Rezultati so ponudili nekaj usmeritev, kdaj in kako preiskavo umestiti v presejanje za raka prostate.

Smernice za obravnavo RCC: kako praksa sledi priporočilom?

Kako uspehe nefrektomij, ki veljajo za temelj zdravljenja lokaliziranega raka ledvičnih celic (RCC), dopolnjuje sistemska terapija? Kako vse boljše razumevanje kontrolnih točk imunskega sistema spreminja klinično prakso? Kaj pa sledenje bolnikov po končanem zdravljenju? Osvežite znanje s kratkim kvizom.

Kratek pregled zanimivosti s kongresa EMUC23

Borut Gubina, dr. med., spec. urologije iz SB Jesenice in Diagnostičnega centra Bled je pregledal vsebino letošnjega Evropskega multidisciplinarnega kongresa o uroloških rakih (EMUC), ki je potekal novembra v Franciji. Izbral in predstavil je informacije, ki bi lahko zlasti urologom olajšale odločitve v vsakodnevni praksi.

Raziskave, ki so zaznamovale leto 2023

Na področju zdravljenja urogenitalnih rakov je letošnje leto prineslo precej prelomnic. Kateri dokazi so najbolj odmevali? Preberite strnjen povzetek glavnih ugotovitev raziskav PSMAfore, EMBARK, TALAPRO, PROpel in EV-302/KEYNOTE-A39.

Kaj lahko v naslednjih letih pričakujemo pri presejanju za RP?

Je enotna evropska strategija organiziranega presejanja za raka prostate (RP) mogoča? Na kongresu EMUC23 je priznani prof. Hendrik Van Poppel, dr. med., spec. urologije iz Belgije poudaril, da smo ji vse bližje. Predstavil je projekt PRAISE-U, ki oblikuje evropski algoritem za zgodnje odkrivanje RP. Kako bodo ideje izvedljive pri nas?

Kako na izid zdravljenja z ZINT vpliva spol bolnika?

V publikaciji Journal of Cancer Research and Clinical Oncology so objavili sistematični pregled in metaanalizo razlik v preživetju bolnikov z napredovalim ali metastatskim rakom urotelija glede na spol. Se tehtnica boljših izidov ob zdravljenju z zaviralci imunskih nadzornih točk (ZINT) preveša k moškim ali ženskam?

Specializirano paliativno oskrbo potrebuje le petina bolnikov

Medicina zmore veliko, ali si tega želi tudi bolnik? Asist. mag. Mateja Lopuh, dr. med., vodja Centra za interdisciplinarno zdravljenje bolečine in paliativno oskrbo SB Jesenice, je spregovorila o tem, kako se paliativni način razmišljanja, drugačen način razmišljanja, vpeljuje v slovenski medicinski prostor.

Napovedujejo se izboljšani izhodi zdravljenja cRCC

Spodbudni rezultati raziskave LITESPARK-005 so del širše iniciative, s katero stroka raziskuje učinkovitost in varnost zaviralcev HIF-2α pri bolnikih s svetloceličnim rakom ledvic (cRCC). Kljub učinkoviti trenutni terapiji pri večini bolnikov bolezen sčasoma napreduje. Kako bomo glede na nove dokaze v prihodnje zmanjševali tveganje napredovanja?

Kako bomo zdravili mUC po kongresu ESMO 2023

Dve klinični raziskavi, ki sta na kongresu ESMO prispevali prebojne nove dokaze v zdravljenju metastatskega urotelnega karcinoma (mUC), je predstavila asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., spec. interne medicine z Onkološkega inštituta Ljubljana. V komentarju je poudarila pomen obvladovanja toksičnosti in premišljenega izbora bolnikov.

Rak prostate: izpostavljeno na ESMO 2023

Preberite najpomembnejše in strnjene rezultate kliničnih raziskav PSMAfore, ENZA-p, KEYNOTE-641 in EMBARK. Zanimanja so deležni tudi dokazi učinkovitosti adjuvantne radioterapije v primerjavi s spremljanjem in reševalno radioterapijo ob biokemični ponovitvi bolezni. Kateri pristop po radikalni prostatektomiji zagotavlja boljše izide?

Odkrivanje klinično pomembnih različic genov v citoloških vzorcih zasevkov

Na kongresu ESMO je z objavo sodelovala tudi raziskovalna skupina Onkološkega inštituta Ljubljana pod vodstvom asist. dr. Marine Mencinger, dr. med., spec. interne medicine. Predstavili so rezultate genotipizacije somatskih mutacij iz aspiracijskih vzorcev zasevkov raka prostate.

O vse vidnejši vlogi radioligandnega zdravljenja

Medtem ko je na lanskem kongresu ESMO odmevala raziskava VISON, se je letos med kongresnimi vrhunci znašla raziskava PSMAfore, ki utrjuje vlogo radiofarmakov pri zdravljenju razsejanega proti kastraciji odpornega raka prostate. Katera so odprta vprašanja po objavi novih rezultatov?

Kako razpok tumorja med delno nefrektomijo vpliva na prognozo?

Doc. dr. Simon Hawlina, dr. med., spec. urologije, FEBU, je prvi avtor raziskave, nedavno objavljene v publikaciji Radiology and Oncology. Gre za analizo prvih 100 delnih nefrektomij, opravljenih z robotsko asistirano kirurgijo na KO za urologijo UKC Ljubljana, v kateri so raziskovali specifičen kirurški zaplet. Kako lahko ugotovitve usmerjajo prakso?

Napoved izboljšanih izidov zdravljenja napredovalega urotelijskega raka

Zaradi omejene in relativno slabo učinkovite dosedanje možnosti prvolinijskega zdravljenja napredovalega urotelijskega karcinoma se raziskave usmerjajo k iskanju novih pristopov. Spodbudne rezultate je nedavno pokazal enfortumab vedotin, ki so ga proučevali v monoterapiji oziroma v kombinaciji s pembrolizumabom.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}