Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju kožnih tumorjev.

Leto pod drobnogledom: ključne novosti v sistemskem zdravljenju nemelanomskih tumorjev

Kakšen napredek v preživetju prinaša sistemsko zdravljenje pri bolnikih s sluzničnim in uvealnim melanomom ter bazalnoceličnim in ploščatoceličnim karcinomom kože? Predstavljamo ključne novosti zadnjega leta, ki so bile izpostavljene na 19. šoli o melanomu.

19. šola o melanomu: Novosti v sistemskem zdravljenju melanoma

Dopolnilno sistemsko zdravljenje se premika še v zgodnejše stadije bolezni, pri katerih obstaja veliko tveganje za ponovitev bolezni. Kako sistemska terapija spreminja preživetja bolnikov? Katere so zadnje novosti v zdravljenju in kakšne spremembe se obetajo v prihodnosti?

E-izobraževanje s prof. dr. Matjažem Severjem: Mesto bispecifičnih protiteles v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma
Metotreksat in tveganje za nastanek melanoma

Metotreksat lahko prispeva k razvoju kožnega melanoma zaradi svojih imunosupresivnih učinkov in fotosenzitivnih lastnosti, so ugotovili avtorji raziskave, objavljene v reviji JAMA Dermatology. Kakšne so podrobnejše ugotovitve prvega sistematičnega pregleda in metaanalize?

Vnetni proteini kot napovedni označevalci za uspešnost zdravljenja

V Lancetovi publikaciji objavljena raziskava je obravnavala vprašanje ne docela pojasnjene več kot 50-odstotne neodzivnosti bolnikov, zdravljenih z zaviralci imunskih kontrolnih točk (ZIKT). Preverili so, ali bi cirkulirajoči vnetni proteini lahko služili kot napovedni biooznačevalci za uspešnost zdravljenja z ZIKT.

ESMO 2022: Prebojni rezultati v zdravljenju melanoma

Predstavljamo najodmevnejše raziskave z letošnjega kongresa, na katerem je posebej izstopala raziskava M14TIL, prva randomizirana študija, ki je dokazala učinkovitost zdravljenja s TIL pri bolnikih s čvrstim malignim tumorjem.

Lahko se približamo ničli

Novi podatki, ki so jih predstavili na simpoziju EADV, ki je nedavno potekal v Ljubljani, kažejo, da ima po ocenah kar sedem milijonov Evropejcev kožnega raka – čeprav ga je v večini mogoče preprečiti. Dermatologi zato opozarjajo, da je mogoče število teh z ustreznim izobraževanjem približati ničli.

ASCO 2022: Nova spoznanja o zdravljenju malignega melanoma

Katera nove podatke še prinaša letošnji kongres? Predstavljamo izbrane raziskave o zdravljenju v prvem redu napredovalega in adjuvantnem zdravljenju operabilnega malignega melanoma.

Lahko nekateri UV-filtri pripomorejo k nastanku melanoma?

Kako varni so UV-filtri v sredstvih za zaščito pred soncem? Lahko z gotovostjo trdimo, da ščitijo pred nastankom melanoma? Kot kažejo prvi izsledki, žal ni tako. Nekateri celo spodbujajo razrast melanomskih celic in celični kanibalizem, je povedala dermatologinja dr. Tanja Prunk Zdravković, dr. med.

d
E-izobraževanje: Neželeni učinki tarčne terapije in imunoterapije pri zdravljenju kožnih rakov
Dejavniki, ki napovedujejo preživetje brez ponovitve bolezni

Kateri so ključni dejavniki, povezani s preživetjem brez ponovitve bolezni pri bolnikih z melanomom z mutacijo BRAF V600E/K v stadiju III, so ugotavljali v raziskavi, prav tako predstavljeni na letošnjem kongresu ESMO.

Limfocitni vnetni infiltrat v tumorju kot prognostični dejavnik za preživetje

Čeprav je prisotnost limfocitnega vnetnega infiltrata v tumorju pomembna patohistološka značilnost melanomov, je njegova prognostična vrednost kontroverzna. Zato so jo raziskovalci v retrospektivni kohortni raziskavi skušali oceniti še s pomočjo algoritmov NLP (angl. natural language processing) na podatkih bolnikov s primarnim kožnim melanomom.

ESMO 2021: kaj pa možganski zasevki?

Predstavljamo najvidnejšo raziskavo s področja zdravljenja malignega melanoma z dopolnilno imunoterapijo ter spodbudne rezultate dveh raziskav pri zdravljenju možganskih zasevkov z imunoterapijo in tarčnima zdraviloma.

Po napredovanju bolezni

Predstavljamo še dve raziskavi s podatki o zdravljenju napredovalega melanoma, ki je odporen na zdravljenje z zaviralci kontrolnih točk. Kako trajni in globoki so odgovori v zdravljenju s pembrolizumabom in lenvatinibom ter terapijo TIL?

Obvladovanje pireksije in podaljšan režim aplikacije zdravila

Raziskave v eri covida-19 proučujejo tudi nekatere dodatne vidike zdravljenja, kot je boljše obvladovanje neželenih učinkov sistemskega zdravljenja v domačem okolju ali podaljševanje intervala aplikacije zdravila. Predstavljamo rezultate študij COMBI-i, COMBI-APlus in KEYNOTE-555.

Vidnejše študije zdravljenja napredovalega melanoma

Novi podatki o zdravljenju s kombinacijo relatlimaba in nivolumaba v prvem redu zdravljenja napredovalega malignega melanoma napovedujejo tudi spremembo v klinični praksi. Katere raziskave še prinašajo boljše obete za bolnike poleg RELATIVITY-047?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}