Neoadjuvantno zdravljenje melanomov

Predstavljamo podatke devetih študij v teku in njihove prve oziroma zadnje analize, ki preučujejo neoadjuvantno zdravljenje akralnega, sluzničnega in kožnega melanoma. Informacije je strnila Katja Leskovšek, dr. med., z OI Ljubljana. 

Mrežna analiza preživetja pri napredovalem melanomu

Kakšni so izsledki kliničnih raziskav o zdravljenju melanoma in kakšna so najnovejša terapevtska priporočila? Kako se ocene preživetja razlikujejo med terapijami in njihovimi kombinacijami? Odgovore je v mrežni analizi na letošnjem kongresu EADV predstavil prof. dr. Hensin Tsao, dr. med., spec. dermatologije s harvardske medicinske šole.

Obravnava bolnikov z novodiagnosticiranimi zasevki v CŽS

Kakšna so priporočila ASCO, Združenja za nevroonkologijo in Ameriškega združenja za radioterapijo in za zdravljenje bolnikov z malignim melanomom ob novodiagnosticiranih zasevkih v centralnem živčnemu sistemu? Predstavljamo predlagan algoritem obravnave.

Sistemsko (neo)adjuvantno zdravljenje melanoma

V preglednici predstavljamo, v katerih stadijih kožnega malignega melanoma se uporablja sistemsko adjuvantno zdravljenje in katere terapije so na voljo, vključili pa smo tudi nove podatke s kongresa ESMO 2021 za stadij IIB/C ter za neoadjuvantno zdravljenje.

PREGLEDNICA: kaj vpliva na odločitev o izbiri zdravljenja melanoma

Kako izbrati sistemsko zdravljenje pri napredovalem melanomu, kaj vpliva na to odločitev in katere terapije so na voljo? Zgoščene informacije na enem mestu v preglednici.

INFOGRAFIKA: Imunoterapija v zdravljenju nemelanomskih rakov

Standardna terapija pri zdravljenju nemelanomskih rakov je kirurgija, saj je večina teh rakov ob diagnozi lokalno omejena, pri recidivnih, lokalno napredovalih in metastatskih pa ima pomembno vlogo sistemsko zdravljenje. Zbrali smo vse najpomembnejše potekajoče klinične raziskave, ki krojijo klinično prakso.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}