Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju kožnih tumorjev.

d
E-izobraževanje: Neželeni učinki tarčne terapije in imunoterapije pri zdravljenju kožnih rakov
Dejavniki, ki napovedujejo preživetje brez ponovitve bolezni

Kateri so ključni dejavniki, povezani s preživetjem brez ponovitve bolezni pri bolnikih z melanomom z mutacijo BRAF V600E/K v stadiju III, so ugotavljali v raziskavi, prav tako predstavljeni na letošnjem kongresu ESMO.

Limfocitni vnetni infiltrat v tumorju kot prognostični dejavnik za preživetje

Čeprav je prisotnost limfocitnega vnetnega infiltrata v tumorju pomembna patohistološka značilnost melanomov, je njegova prognostična vrednost kontroverzna. Zato so jo raziskovalci v retrospektivni kohortni raziskavi skušali oceniti še s pomočjo algoritmov NLP (angl. natural language processing) na podatkih bolnikov s primarnim kožnim melanomom.

ESMO 2021: kaj pa možganski zasevki?

Predstavljamo najvidnejšo raziskavo s področja zdravljenja malignega melanoma z dopolnilno imunoterapijo ter spodbudne rezultate dveh raziskav pri zdravljenju možganskih zasevkov z imunoterapijo in tarčnima zdraviloma.

Po napredovanju bolezni

Predstavljamo še dve raziskavi s podatki o zdravljenju napredovalega melanoma, ki je odporen na zdravljenje z zaviralci kontrolnih točk. Kako trajni in globoki so odgovori v zdravljenju s pembrolizumabom in lenvatinibom ter terapijo TIL?

Obvladovanje pireksije in podaljšan režim aplikacije zdravila

Raziskave v eri covida-19 proučujejo tudi nekatere dodatne vidike zdravljenja, kot je boljše obvladovanje neželenih učinkov sistemskega zdravljenja v domačem okolju ali podaljševanje intervala aplikacije zdravila. Predstavljamo rezultate študij COMBI-i, COMBI-APlus in KEYNOTE-555.

Vidnejše študije zdravljenja napredovalega melanoma

Novi podatki o zdravljenju s kombinacijo relatlimaba in nivolumaba v prvem redu zdravljenja napredovalega malignega melanoma napovedujejo tudi spremembo v klinični praksi. Katere raziskave še prinašajo boljše obete za bolnike poleg RELATIVITY-047?

Biooznačevalci v sistemskem zdravljenju melanoma

Genski podpis melanoma poznamo že nekaj let, je povedala dr. Tanja Mesti, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, kjer redno določajo najpogostejše biooznačevalce, saj imajo pomemben prediktivni in prognostični pomen.

O prepoznavanju raznolikih kožnih tumorjev

»Že desetletje ne velja več, da dermatologi maligni melanom prepoznamo pri pacientu na vratih, ko je kožna sprememba zelo očitna, temveč je v našem največjem interesu, da ga najdemo v najzgodnejšem stadiju,« poudarja dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik, dr. med. Kako jim to uspeva?

Sistemska terapija v dopolnilnem zdravljenju melanoma

Pri katerih bolnikih z malignim melanomom je indicirano dopolnilno zdravljenje s tarčno terapijo in imunoterapijo, je na 17. Šoli melanoma predstavila specialistka internistične onkologije doc. dr. Martina Reberšek, dr. med. Kako se je izkazala tarčna terapija v praksi, smo izvedeli tudi na primerih dveh bolnikov.

Prve smernice za zdravljenje ploščatoceličnega raka kože

Konec lanskega leta smo tudi v Sloveniji dobili prva priporočila za zdravljenje ploščatoceličnega raka kože, ki je znatno pogostejši kot melanom, število obolelih pa se vsako leto poveča.

Novi standard zdravljenja nemelanomskih rakov kože

Obravnava napredovalih oblik nemelanomskih rakov kože je s sistemskim zdravljenjem postala učinkovita in varna ter vzpostavlja nov standard za bolnike, razlaga specialistka internistične onkologije prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Nekateri so bolj skriti

Danes maligni melanom ni le zlovešča tvorba, ki bi jo lahko opazili že, ko pacient stopi skozi vrata. Cilj dermatologov je odkrivanje kožnega raka veliko prej, ko so lezije še diskretne in težje prepoznavne, a veliko bolje ozdravljive, je Aleksandra Dugonik, dr. med., spec. dermatovenerologije iz UKC Maribor, opozorila v sklopu že 16. šole malignega melanoma. Med težje opaznimi so svetli rožnati melanomi in melanomi na neznačilnih mestih.

Kožni melanom na pragu ozdravitve

V zadnjih letih so nova zdravila v sistemsko zdravljenje melanoma prinesla veliko optimizma in celo vprašanje, ali je bolezen pri skoraj polovici bolnikov na ta način ozdravljena ali zazdravljena, se zdi povsem primerno, se strinja prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana. Dodatno bo k temu pripomoglo sistemsko dopolnilno zdravljenje v 3. stadiju bolezni.

Smernice za obravnavo kožnega melanoma

Na Onkološkem inštitutu so leta 2018 po osmih letih objavili smernice za obravnavo kožnega melanoma. Narekovale so jih predvsem spremembe na področju sistemskega zdravljenja oziroma nova zdravila, nam je povedal prof. dr. Marko Hočevar, dr. med. Novosti so bile tudi pri kirurškem zdravljenju.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}