Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju kožnih tumorjev.

Novejše terapije pri luskavici dejavnik tveganja za kožne malignosti?

Ob čedalje bolj utečeni in daljši uporabi bioloških terapij za zdravljenje luskavice se kopičijo tudi podatki o njihovi varnosti. Ali imunomodulatorni način delovanja, ki poviša tveganje za nekatere okužbe, povišuje tudi tveganje za kožne malignosti? Odgovor je iskala nedavna pregledna raziskava.

E-izobraževanje z doc. dr. Tanjo Mesti o novostih v adjuvantni terapiji z ZIKT pri solidnih rakih

Zadnje novosti v zdravljenju kožnih tumorjev

Na ESMO so predstavili nove podatke o zdravljenju ploščatoceličnega raka kože, kožnega melanoma v napredovalem stadiju in melanoma z zasevki v možganih. Katera nova spoznanja prinašajo podatkih izbranih petih raziskav?

Pravi pomen ipNU za bolnike s kožnim rakom

Nežka Hribernik, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana je na kongresu REKONIO strnila spoznanja o imunsko pogojenih neželenih učinkih (ipNU) in njihovem pomenu za bolnike z melanomom. Kakšna je povezava med kliničnimi izidi in ipNU?

Največji manko zabeležen pri zbolelih z nemelanomskim kožnim rakom

Register raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana je konec oktobra objavil podatke o bremenu raka v letu 2020, prvem letu epidemije covida-19. Koliko je bilo odkritih rakov glede na pričakovano število novih primerov? Ali so se uresničile napovedi?

Kolikšen naj bo rob reekscizije kožnega melanoma?

Razmah sistemske terapije v zdravljenju kožnega melanoma postavlja vlogo kirurgije v nove okvire in obeta spremembe. Kakšne bodo te? Nekaj usmeritev se nadejamo od mednarodne raziskave MelMarT-II. O raziskavi, ki je nedavno dosegla pomemben mejnik, piše doc. dr. Barbara Perić, dr. med.

Kaj je odmevalo na ASCO v sistemskem zdravljenju?

Predstavljamo izbrane raziskave z letošnjega kongresa ASCO, na katerem je svoje delo v raziskovanju zdravljenja slovenskih bolnikov z lokalno napredovalim in razsejanim ploščatoceličnim karcinomom kože predstavil tudi Onkološki inštitut Ljubljana.

ASCO 2023: Osebe z zgodovino kožnega raka pomanjkljivo poznajo zaščito pred soncem

Ljudje, ki so bili zdravljeni zaradi kožnega raka ali predrakavih sprememb, kažejo večje poznavanje in ustreznejše obnašanje glede potrebe po zaščiti pred soncem v primerjavi s splošno javnostjo, vendar pa je njihovo celotno ozaveščanje na tem področju še vedno pomanjkljivo, kaže študija, predstavljena na letošnjem srečanju ASCO.

Leto pod drobnogledom: ključne novosti v sistemskem zdravljenju nemelanomskih tumorjev

Kakšen napredek v preživetju prinaša sistemsko zdravljenje pri bolnikih s sluzničnim in uvealnim melanomom ter bazalnoceličnim in ploščatoceličnim karcinomom kože? Predstavljamo ključne novosti zadnjega leta, ki so bile izpostavljene na 19. šoli o melanomu.

19. šola o melanomu: Novosti v sistemskem zdravljenju melanoma

Dopolnilno sistemsko zdravljenje se premika še v zgodnejše stadije bolezni, pri katerih obstaja veliko tveganje za ponovitev bolezni. Kako sistemska terapija spreminja preživetja bolnikov? Katere so zadnje novosti v zdravljenju in kakšne spremembe se obetajo v prihodnosti?

Metotreksat in tveganje za nastanek melanoma

Metotreksat lahko prispeva k razvoju kožnega melanoma zaradi svojih imunosupresivnih učinkov in fotosenzitivnih lastnosti, so ugotovili avtorji raziskave, objavljene v reviji JAMA Dermatology. Kakšne so podrobnejše ugotovitve prvega sistematičnega pregleda in metaanalize?

Vnetni proteini kot napovedni označevalci za uspešnost zdravljenja

V Lancetovi publikaciji objavljena raziskava je obravnavala vprašanje ne docela pojasnjene več kot 50-odstotne neodzivnosti bolnikov, zdravljenih z zaviralci imunskih kontrolnih točk (ZIKT). Preverili so, ali bi cirkulirajoči vnetni proteini lahko služili kot napovedni biooznačevalci za uspešnost zdravljenja z ZIKT.

ESMO 2022: Prebojni rezultati v zdravljenju melanoma

Predstavljamo najodmevnejše raziskave z letošnjega kongresa, na katerem je posebej izstopala raziskava M14TIL, prva randomizirana študija, ki je dokazala učinkovitost zdravljenja s TIL pri bolnikih s čvrstim malignim tumorjem.

Lahko se približamo ničli

Novi podatki, ki so jih predstavili na simpoziju EADV, ki je nedavno potekal v Ljubljani, kažejo, da ima po ocenah kar sedem milijonov Evropejcev kožnega raka – čeprav ga je v večini mogoče preprečiti. Dermatologi zato opozarjajo, da je mogoče število teh z ustreznim izobraževanjem približati ničli.

ASCO 2022: Nova spoznanja o zdravljenju malignega melanoma

Katera nove podatke še prinaša letošnji kongres? Predstavljamo izbrane raziskave o zdravljenju v prvem redu napredovalega in adjuvantnem zdravljenju operabilnega malignega melanoma.

Lahko nekateri UV-filtri pripomorejo k nastanku melanoma?

Kako varni so UV-filtri v sredstvih za zaščito pred soncem? Lahko z gotovostjo trdimo, da ščitijo pred nastankom melanoma? Kot kažejo prvi izsledki, žal ni tako. Nekateri celo spodbujajo razrast melanomskih celic in celični kanibalizem, je povedala dermatologinja dr. Tanja Prunk Zdravković, dr. med.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}