ASCO 2023: Osebe z zgodovino kožnega raka pomanjkljivo poznajo zaščito pred soncem

Ljudje, ki so bili zdravljeni zaradi kožnega raka ali predrakavih sprememb, kažejo večje poznavanje in ustreznejše obnašanje glede potrebe po zaščiti pred soncem v primerjavi s splošno javnostjo, vendar pa je njihovo celotno ozaveščanje na tem področju še vedno pomanjkljivo, kaže študija, predstavljena na letošnjem srečanju ASCO.

Preberi članek
Biooznačevalci v sistemskem zdravljenju melanoma

Genski podpis melanoma poznamo že nekaj let, je povedala dr. Tanja Mesti, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, kjer redno določajo najpogostejše biooznačevalce, saj imajo pomemben prediktivni in prognostični pomen.

Aktualni izzivi pri zdravljenju kožnih rakov

O novostih v sistemskem zdravljenju kožnih tumorjev in boljših obetih za bolnike je spregovorila prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., spec. internistične onkologije. Poudarila je, da se je v času epidemije covid-19 zmanjšala incidenca kožnih tumorjev. To pa najverjetneje pomeni, da je v prihodnje pričakovati več bolnikov s težjim bremenom bolezni.

INFOGRAFIKA: Imunoterapija v zdravljenju nemelanomskih rakov

Standardna terapija pri zdravljenju nemelanomskih rakov je kirurgija, saj je večina teh rakov ob diagnozi lokalno omejena, pri recidivnih, lokalno napredovalih in metastatskih pa ima pomembno vlogo sistemsko zdravljenje. Zbrali smo vse najpomembnejše potekajoče klinične raziskave, ki krojijo klinično prakso.

Novi standard zdravljenja nemelanomskih rakov kože

Obravnava napredovalih oblik nemelanomskih rakov kože je s sistemskim zdravljenjem postala učinkovita in varna ter vzpostavlja nov standard za bolnike, razlaga specialistka internistične onkologije prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Nekateri so bolj skriti

Danes maligni melanom ni le zlovešča tvorba, ki bi jo lahko opazili že, ko pacient stopi skozi vrata. Cilj dermatologov je odkrivanje kožnega raka veliko prej, ko so lezije še diskretne in težje prepoznavne, a veliko bolje ozdravljive, je Aleksandra Dugonik, dr. med., spec. dermatovenerologije iz UKC Maribor, opozorila v sklopu že 16. šole malignega melanoma. Med težje opaznimi so svetli rožnati melanomi in melanomi na neznačilnih mestih.

Kožni melanom na pragu ozdravitve

V zadnjih letih so nova zdravila v sistemsko zdravljenje melanoma prinesla veliko optimizma in celo vprašanje, ali je bolezen pri skoraj polovici bolnikov na ta način ozdravljena ali zazdravljena, se zdi povsem primerno, se strinja prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana. Dodatno bo k temu pripomoglo sistemsko dopolnilno zdravljenje v 3. stadiju bolezni.

Z dopolnilnim zdravljenjem v stadiju 3 do še več ozdravitev

Z nemškim strokovnjam prof. dr. Dirkom Schadendorfom, dr. med., smo se na 16. šoli melanoma v Ljubljani pogovarjali o napredku v zdravljenju malignega melanoma, kako uspešno je dopolilno zdravljenje v stadiju 3 in kaj svetovati bolnikom glede neželenih učinkov.

Smernice za obravnavo kožnega melanoma

Na Onkološkem inštitutu so leta 2018 po osmih letih objavili smernice za obravnavo kožnega melanoma. Narekovale so jih predvsem spremembe na področju sistemskega zdravljenja oziroma nova zdravila, nam je povedal prof. dr. Marko Hočevar, dr. med. Novosti so bile tudi pri kirurškem zdravljenju.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}