Leto pod drobnogledom: ključne novosti v sistemskem zdravljenju nemelanomskih tumorjev

Kakšen napredek v preživetju prinaša sistemsko zdravljenje pri bolnikih s sluzničnim in uvealnim melanomom ter bazalnoceličnim in ploščatoceličnim karcinomom kože? Predstavljamo ključne novosti zadnjega leta, ki so bile izpostavljene na 19. šoli o melanomu.

Preberi članek
19. šola o melanomu: Novosti v sistemskem zdravljenju melanoma

Dopolnilno sistemsko zdravljenje se premika še v zgodnejše stadije bolezni, pri katerih obstaja veliko tveganje za ponovitev bolezni. Kako sistemska terapija spreminja preživetja bolnikov? Katere so zadnje novosti v zdravljenju in kakšne spremembe se obetajo v prihodnosti?

Vroče teme o zdravljenju melanoma na letošnjem ASCO

Zakaj so bile raziskave o adjuvantnem in neoadjuvantnem zdravljenju malignega melanoma najbolj vroča tema letošnjega kongresa, komentira prof. dr. Renata Zaucha, dr. med., spec. klinične onkologije in radiologije iz Medicinske fakultete Gdansk. Kako bodo novi podatki vplivali na klinično prakso? Kaj je novega o sekvenciranju terapije?

ASCO 2022: Nova spoznanja o zdravljenju malignega melanoma

Katera nove podatke še prinaša letošnji kongres? Predstavljamo izbrane raziskave o zdravljenju v prvem redu napredovalega in adjuvantnem zdravljenju operabilnega malignega melanoma.

Lahko nekateri UV-filtri pripomorejo k nastanku melanoma?

Kako varni so UV-filtri v sredstvih za zaščito pred soncem? Lahko z gotovostjo trdimo, da ščitijo pred nastankom melanoma? Kot kažejo prvi izsledki, žal ni tako. Nekateri celo spodbujajo razrast melanomskih celic in celični kanibalizem, je povedala dermatologinja dr. Tanja Prunk Zdravković, dr. med.

Lahko se približamo ničli

Novi podatki, ki so jih predstavili na simpoziju EADV, ki je nedavno potekal v Ljubljani, kažejo, da ima po ocenah kar sedem milijonov Evropejcev kožnega raka – čeprav ga je v večini mogoče preprečiti. Dermatologi zato opozarjajo, da je mogoče število teh z ustreznim izobraževanjem približati ničli.

Obravnava bolnikov z novodiagnosticiranimi zasevki v CŽS

Kakšna so priporočila ASCO, Združenja za nevroonkologijo in Ameriškega združenja za radioterapijo in za zdravljenje bolnikov z malignim melanomom ob novodiagnosticiranih zasevkih v centralnem živčnemu sistemu? Predstavljamo predlagan algoritem obravnave.

Melanom in klinične raziskave na Onkološkem inštitutu

V sektorju za internistično onkologijo Onkološkega inštituta so v teku štiri nove raziskave na translacijski ravni, ki jih podrobneje predstavi dr. Tanja Mesti, dr. med. V raziskavah bodo iskali biooznačevalce, ki bi lahko imeli pomemben prognostični in prediktivni pomen v zdravljenju melanoma.

ESMO 2021: kaj pa možganski zasevki?

Predstavljamo najvidnejšo raziskavo s področja zdravljenja malignega melanoma z dopolnilno imunoterapijo ter spodbudne rezultate dveh raziskav pri zdravljenju možganskih zasevkov z imunoterapijo in tarčnima zdraviloma.

Dejavniki, ki napovedujejo preživetje brez ponovitve bolezni

Kateri so ključni dejavniki, povezani s preživetjem brez ponovitve bolezni pri bolnikih z melanomom z mutacijo BRAF V600E/K v stadiju III, so ugotavljali v raziskavi, prav tako predstavljeni na letošnjem kongresu ESMO.

Limfocitni vnetni infiltrat v tumorju kot prognostični dejavnik za preživetje

Čeprav je prisotnost limfocitnega vnetnega infiltrata v tumorju pomembna patohistološka značilnost melanomov, je njegova prognostična vrednost kontroverzna. Zato so jo raziskovalci v retrospektivni kohortni raziskavi skušali oceniti še s pomočjo algoritmov NLP (angl. natural language processing) na podatkih bolnikov s primarnim kožnim melanomom.

Sistemsko (neo)adjuvantno zdravljenje melanoma

V preglednici predstavljamo, v katerih stadijih kožnega malignega melanoma se uporablja sistemsko adjuvantno zdravljenje in katere terapije so na voljo, vključili pa smo tudi nove podatke s kongresa ESMO 2021 za stadij IIB/C ter za neoadjuvantno zdravljenje.

Prof. dr. Janja Ocvirk o obetih sprememb v klinični praksi

Kateri so standardi sistemskega zdravljenja glede na mutacijo melanoma, je razložila prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., spec. internistične onkologije, ki je komentirala tudi najvidnejše raziskave z letošnjega kongresa ASCO, ki bodo najverjetneje spreminjale smernice zdravljenja.

Vidnejše študije zdravljenja napredovalega melanoma

Novi podatki o zdravljenju s kombinacijo relatlimaba in nivolumaba v prvem redu zdravljenja napredovalega malignega melanoma napovedujejo tudi spremembo v klinični praksi. Katere raziskave še prinašajo boljše obete za bolnike poleg RELATIVITY-047?

Obvladovanje pireksije in podaljšan režim aplikacije zdravila

Raziskave v eri covida-19 proučujejo tudi nekatere dodatne vidike zdravljenja, kot je boljše obvladovanje neželenih učinkov sistemskega zdravljenja v domačem okolju ali podaljševanje intervala aplikacije zdravila. Predstavljamo rezultate študij COMBI-i, COMBI-APlus in KEYNOTE-555.

Sistemska terapija v dopolnilnem zdravljenju melanoma

Pri katerih bolnikih z malignim melanomom je indicirano dopolnilno zdravljenje s tarčno terapijo in imunoterapijo, je na 17. Šoli melanoma predstavila specialistka internistične onkologije doc. dr. Martina Reberšek, dr. med. Kako se je izkazala tarčna terapija v praksi, smo izvedeli tudi na primerih dveh bolnikov.

Po napredovanju bolezni

Predstavljamo še dve raziskavi s podatki o zdravljenju napredovalega melanoma, ki je odporen na zdravljenje z zaviralci kontrolnih točk. Kako trajni in globoki so odgovori v zdravljenju s pembrolizumabom in lenvatinibom ter terapijo TIL?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}