E-izobraževanje

S priznanimi strokovnjaki do osvežitve ali poglobitve znanja.

Eskalacija neoadjuvantnega in adjuvantnega sistemskega zdravljenja lokalno napredovalega TNRD

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Eskalacija neoadjuvantnega in adjuvantnega sistemskega zdravljenja lokalno napredovalega trojno negativnega raka dojk. Izobraževanje je pripravila asist. dr. Marina Mencinger, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Kje je največ novosti v prenovljenih smernicah?

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Smernice diagnostike in zdravljenja raka dojk, v katerem predavateljica dr. Simona Borštnar, dr. med., osvetli pomembnost smernic za najboljši standard oskrbe raka dojk na vseh področjih obravnave.

Genetsko svetovanje in testiranje pri dednem raku dojk in jajčnikov

Kdaj pri obravnavi bolnic z rakom dojk in jajčnikov pozabimo na možnost dednega sindroma? Kaj pravijo letošnje smernice Onkološkega inštituta Ljubljana? Kakšni so učinki zgodnjega odkrivanja raka pri nosilkah okvar v genih BRCA? Odgovore je prispevala doc. dr. sc., B, Mateja Krajc, dr. med., specialistka klinične genetike in javnega zdravja.

Stereotaktično obsevanje in rak dojk

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Stereotaktično obsevanje in rak dojk, v katerem predavateljica doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., dokazuje, da ima tehnika SBRT pri raku dojk vse bolj pomembno vlogo.

Novosti pri zdravljenju pljučnega raka

Vabimo vas k ogledu e-izobraževanja Novosti v zdravljenju pljučnega raka: izkušnje iz tujine. Izobraževanje je pripravil pnevmolog dr. Maximilian J. Hochmair, dr. med., iz dunajske bolnišnice Krankenhaus Nord – Klinik Florisdorf.

Podaljšana dopolnilna endokrina terapija pri zgodnjem raku dojk

Kako izbrati bolnice, ki bodo imele največjo korist od podaljšane dopolnilne endokrine terapije in katera sekvenca te terapije je optimalna za posamezno bolnico? Kako še bolj individualizirati obravnavo, v svojem predavanju razčlenjuje asist. Domen Ribnikar, dr. med., iz sektorja internistične onkologije na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Imunoonkologija pri raku dojk

V zadnjih letih se je imunoonkologija uveljavila v sistemskem zdravljenju nedrobnoceličnega pljučnega raka, melanoma in karcinoma ledvičnih celic, počasi pa se uveljavlja tudi v sistemskem zdravljenju raka dojk. Doc. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana je zbral dosedanja prebojna dognanja.

Everolimus vs. alpelizib pri razsejanem HR+ in HER2- raku dojk

Kombinacija hormonske terapije in zaviralcev CDK 4/6 predstavlja standardno zdravljenje v prvi in/ali drugi liniji terapije pri razsejanem HR+ in HER2- raku dojk. Kadar bolezen ob navedenem zdravljenju napreduje, potrebujemo dodatne možnosti, v svojem predavanju poudarja Dušan Mangaroski, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Drugi del: Rak dojk in hormonska rezistenca

Hormonska rezistenca je velik izziv zdravljenja bolnic s hormonsko odvisnim razsejanim rakom dojk. V drugem od dveh videov boste izvedeli več o premagovanju hormonske rezistence s kombinacijo hormonske terapije in tarčnim zdravilom. O tem in o današnjih priporočilih za zdravljenje razsejanega HR+/HER2- raka dojk lahko prisluhnete predavateljici dr. Eriki Matos, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Prvi del: Rak dojk – zakaj je pomembno poznati biološke značilnosti

V Sloveniji 300−350 bolnic z rakom dojk letno razseje raka. Največjo skupino predstavljajo bolnice s hormonsko odvisnim rakom dojk. Pred vami je prvi od dveh videov, ki zelo natančno opisuje različne podtipe raka dojk ter zdravljenje razsejanega raka dojk.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.