Bispecifična protitelesa pri zdravljenju plazmocitoma

Katera zdravila so že na trgu in katera prihajajo? V preglednici predstavljamo ključna klinična preskušanja in strnjene podatke o neželenih učinkih zdravljenja osmih humaniziranih bispecifičnih protiteles.

Veliki jezikovni modeli v hematoonkologiji?

Povsem razumno je pričakovati, da bodo v prihodnosti veliki jezikovni modeli, kot je ChatGPT, imeli svojo vlogo tudi v znanstvenoraziskovalnem in kliničnem delu v (hemato)onkologiji. Kakšne so možnosti uporabe? Katere dileme ostajajo odprte in kakšne so možnosti za njihovo razrešitev?

Pregled raziskav o zdravljenju disemineranega plazmocitoma

V preglednici predstavljamo tudi ključne raziskave, predstavljene na kongresu EHA, o novih spoznanjih v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma. Je pričakovati nov standard zdravljenja po presaditvi krvotvornih matičnih celic?

Obeti zdravljenja KLL

Predstavljamo ključne raziskave zdravljenja kronične limfocitne levkemije (KLL), ki so jih predstavili na kongresu EHA. Kakšni so obeti v zdravljenju novoodkrite in ponovljene/neodzivne bolezni?

Napredki v CAR-T celični terapiji

Med najbolj pričakovanimi rezultati iz letošnjega kongresa ASH so bili tudi podatki o zdravljenju s CAR-T celično terapijo. Kakšni so obeti zdravljenja z novimi CAR-T celičnimi pripravki in kaj kažejo raziskave iz realnega kliničnega okolja?

Obeti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije

Zbrali smo najpomembnejše ugotovitve sedmih raziskav o zdravljenju novooodkrite, ponovljene ali neodzivne kronične limfocitne levkemije. Kakšne obete za bolnike prinašajo nove kombinacije terapij, predstavlja doc. dr. Matevž Škerget, dr. med., spec. interne medicine in hematologije, s KO za hematologijo, UKC Ljubljana.

Obetajoče terapevtske možnosti pri zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Predstavljamo najpomembnejše ugotovitve sedmih raziskav o zdravljenju diseminiranega plazmocitoma v prvi liniji ali pri neodzivni in ponovljeni bolezni ter pri bolnikih z amiloidozo AL.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}