Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju krvnih rakov.

Vidnejše raziskave na področju krvnih rakov

Na letošnjem kongresu ASCO je bilo predstavljenih več izsledkov kliničnih raziskav, ki nosijo velik potencial za spreminjanje klinične prakse v prihodnje. Največ obetajo CAR-T-celične terapije, spodbudni pa so tudi izsledki raziskave z zaviralcem imunskih nadzornih točk.

Izbrano in odmevno

Predstavljamo še nekaj izstopajočih raziskav o zdravljenju Hodgkinovega limfoma, akutne limfoblastne levkemije, akutne mieloične levkemije, akutne promielocitne levkemije in kronične levkocitne levkemije s kongresa EHA.

Zdravniki brez meja?

Na letošnjem kongresu ASCO so na posebni seji razpravljali tudi o postavljanju meja in preprečevanju izgorelosti. Kako iskati ravnovesje med poklicem in prostim časom, kdaj reči ne dodatnim obveznostim in kako vzpostaviti primeren odnos z bolniki z rakom, ki terjajo vse več pozornosti?

Bodo enterobakterije, ki izločajo karbapanemaze, ušle izpod nadzora?

Naraščanje okužb z večkratno odpornimi enterobakterijami, ki so odporne proti karbapenemom – CRE, in enterobakterijami, ki izločajo karbapenemaze – CRE-CPE/CPE, je pomembna javnozdravstvena težava. Odpornost proti karbapenemom je v zadnjih 15 letih postala kritična.

Študija REACH: slovenske izkušnje zdravljenja GVHD

Še nikoli do zdaj pri PKMC ni bilo toliko napredka v terapiji in izboljšanju preživetja kot zadnja leta, predvsem na račun zdravljenja GVHD. Na 49. letnem srečanju Evropske skupine za transplantacije (EBMT) smo predstavili tudi lastne izkušnje zdravljenja z ruksolitinibom pri najtežji skupini bolnikov z endotelijsko disfunkcijo po PKMC. Piše Polona Novak, dr. med.

ASH 2022: Pomembni tudi podatki iz resničnega okolja

Na zadnjem kongresu Ameriškega združenja za hematologijo (ASH) so med predstavljenimi novostmi v zdravljenju krvnih bolezni izstopali novi podatki evropskega registra o značilnostih zdravljenja kronične mieloične levkemije po blastni preobrazbi in ugotovitve o zdravljenju Waldenströmove makroglobulinemije, predstavili pa so tudi podatke iz resničnega okolja o zdravljenju kronične limfocitne levkemije. Kongres je spremljala Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota.

Po raku dojk še AML, ALL in KLL?

Danski raziskovalci so proučili, kako veliko je tveganje za nastanek hematološkega raka pri bolnicah, ki so preživele raka dojk. Kaj je odkrila doslej največja in najdlje trajajoča kohortna raziskava o tveganju za nastanek mieloične levkemije in limfocitne levkemije v različnih obdobjih po diagnozi raka dojk?

Še nekaj vidnejših raziskav

Pripravili smo strnjen pregled še nekaterih izstopajočih raziskav o zdravljenju krvnih rakov, ki so bili predstavljeni na nedavnem kongresu ASH. Katere so pomembne novosti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije, kronične mieloične levkemije, limfoma plaščnih celic in velikoceličnega limfoma B po ocenah mednarodnih strokovnjakov?

Ali zdravljenje KML s TKI povečuje tveganje za nastanek drugih rakov?

Skupaj z izboljšanim preživetjem bolnikov s kronično mieloično levkemijo (KML) so se pojavile tudi skrbi glede dolgotrajne toksičnosti zdravljenja z inhibitorji tirozin kinaz (TKI). Da bi razjasnili to vprašanje, so opravili več opazovalnih raziskav. Piše doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med.

(Ne)restriktivna dieta pri preprečevanju okužb po PKMC

Kakšen učinek ima nevtropenična dieta na pojav okužb pri bolnikih po presaditvi krvotvonih matičnih celic (PKMC)? Ali obstajajo razlike med restriktivno in nerestriktivno dieto v stopnji infekcij in pojavu boleznii presadka proti gostitelju? Odgovor so iskali italijanski raziskovalci v multicentrični randomizirani raziskavi.

Visokodozna terapija pred alogeno PKMC pri R/R AML?

Povzemamo eno odmevnejših raziskav, predstavljeno v plenarnem sklopu na letošnjem kongresu ASH, o katerem bomo še pisali. Raziskovalce so pozitivno presenetili rezultati raziskave ASAP, ki je ugotavljala, kako se primerjata visokodozna terapija in spremljanje ter kondicioniranje pred alogensko PKMC pri bolnikih s ponovljeno ali refraktarno akutno mieoloično levkemijo.

Kaj naj vodi izbiro zdravljenja pri diseminiranem plazmocitomu?

Kako ravnati, ko se diseminirani plazmocitom ponovi? Kakšne so smernice in kaj je smotrno upoštevati pri izbiri nadaljnjega zdravljenja, je na strokovnem srečanju Združenja hematologov Slovenije predstavil Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, v sodelovanju s prim. Natašo Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Lenalidomid in nastanek sekundarnih primarnih rakavih bolezni

Ker glede na objavljene raziskave povezava med zdravljenjem z lenalidomidom za različne indikacije in nastankom sekundarne primarne rakave bolezni še vedno ostaja nejasna, so raziskovalci izvedli sistematični pregled randomiziranih kontroliranih raziskav. Kaj so ugotovili v pregledu, nedavno objavljenem v reviji Lancet Haemathology?

Novosti s kongresa Lymphoma, Leukemia & Myeloma 2022

V prispevku smo strnili sporočila z letošnjega kongresa, predvsem s področja zdravljenja kronične limfocitne levkemije. Kakšno naj bo prvo zdravljenje in kakšen pomen ima za zdravljenje določanje p53 in MDR? Kaj je še novega pri zdravljenju akutnih levkemij, kroničnih mieloproliferativnih neoplazij in folikularnega limfoma? Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Izkušnje iz slovenske klinične prakse

O obetavnih rezultatih zdravljenja s CAR-T-celično terapijo poročajo v mnogih kliničnih študijah, kakšni pa so dosedanji rezultati iz klinične prakse pri nas? Izide zdravljenja velikoceličnega limfoma B je na 2. Limfomski šoli predstavila Karla Berlec, dr. med., pod mentorstvom asist. dr. Lučke Boltežar, dr. med., z Onkološkega inštituta.

Nezaželeni stranski učinki CAR-T-celične terapije

Ob vezavi CAR-T-celice na tumorsko celico lahko pride do sproščanja številnih citokinov, kar pripelje do poslabšanja delovanja več organskih sistemov. Kakšne so razlike med posameznimi produkti? Kako obvladovati neželene učinke zdravljenja? Piše asist. Luka Čemažar, dr. med., s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}