Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju krvnih rakov.

Poglobljeno skozi smernice

V letošnjih priporočilih za obravnavo bolnikov z malignimi limfomi Onkološkega inštituta Ljubljana so posodobili tudi poglavje o limfomu plaščnih celic. Največji izziv predstavljajo pogoste ponovitve, a je na vidiku precej novih možnosti zdravljenja. Urška Rugelj, dr. med., specialistka internistične onkologije z OI Ljubljana, je povzela poudarke diagnostike in zdravljenja.

Zanimiva dognanja o izzivih v zdravljenju

Kako matične celice nadzorujejo svojo usodo in sodelujejo pri vnetju? Kakšno je tveganje za nastanek krvnega raka po izpostavljenosti CT-slikanju? Bi lahko fekalne transplantacije mikrobiote preprečile GvHD? Predstavljamo zanimive izsledke nedavno objavljenih raziskav.

Je kaj novega z ASH 2023? Veliko!

V prispevku Gaja Cvejić Vidali, dr. med., spec. hematologije z UKC Ljubljana predstavlja klinično najzanimivejše rezultate raziskav s področja AML, MDS, KLL in DP. Med nagrajenimi predavanji je bilo na minulem kongresu najbolj navdušujoče predavanje o skupini motenj anti-PF4.

Je odgovor v spremembi intenzitete zdravljenja ali v profilaksi?

Področje diseminiranega plazmocitoma so na kongresu ASH zaznamovale raziskave, ki so iskale možnosti izboljšanja izkušnje zdravljenja starejših, močno pretretiranih bolnikov, ki so kandidati za zdravljenje z bispecifičnimi protitelesi. Je odgovor v spremembi intenzitete zdravljenja ali v profilaksi? Na kratko povzemamo štiri odmevne raziskave.

Možnosti zdravljenja starejših ali nefit bolnikov s KLL v dobi tarčnih zdravil

V dobi tarčnih zdravil mora odločitev o zdravljenju starejših in/ali nefit bolnikov s KLL izhajati iz ravnovesja med učinkovitostjo, varnostjo in vplivom pridruženih bolezni, da se zagotovi najboljši pristop za izboljšanje kakovosti življenja in doseganje pričakovane življenjske dobe. O tem smo oktobra razpravljali tudi na sestanku iwCLL v Bostonu. Piše: Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota.

KLL in hipertenzija

Na iwCLL so bili v sklopu posterjev predstavljeni tudi podatki o za ujemanje prilagojeni primerjavi med akalabrutinibom in zanubrutinibom v prvi liniji zdravljenja bolnikov s KLL ter o povezavi med hipertenzijo in celokupnim preživetjem bolnikov s KLL glede na podatke danskega registra.

Po progresu na dolgotrajnem zdravljenju z zaviralci BTK in BCL2

Kljub izboljšanju preživetja bolnikov s KLL v zadnjem desetletju ostajajo dileme glede zdravljenja ob progresu bolezni. Prav temu je bil namenjen tudi sklop predavanj na sestanku International workshop on CLL (iwCLL), ki je potekal oktobra v Bostonu. Piše: Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Kako izguba bolnika vpliva na nas?

Kako se zdravstveni delavci spoprijemamo z doživljanjem izgube, ki jo včasih prinaša boj z rakom? Ali tudi mi žalujemo za svojimi bolniki? Odgovore je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe iskala mag. Andreja Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

V letu 2020 precejšen manko novih diagnoz pri hematoloških rakih

Register raka RS na Onkološkem inštitutu Ljubljana je konec oktobra objavil podatke o bremenu raka v letu 2020, prvem letu epidemije covida-19. Koliko je bilo odkritih rakov glede na pričakovano število novih primerov? Ali so se uresničile napovedi?

Vidnejše raziskave na področju krvnih rakov

Na letošnjem kongresu ASCO je bilo predstavljenih več izsledkov kliničnih raziskav, ki nosijo velik potencial za spreminjanje klinične prakse v prihodnje. Največ obetajo CAR-T-celične terapije, spodbudni pa so tudi izsledki raziskave z zaviralcem imunskih nadzornih točk.

Izbrano in odmevno

Predstavljamo še nekaj izstopajočih raziskav o zdravljenju Hodgkinovega limfoma, akutne limfoblastne levkemije, akutne mieloične levkemije, akutne promielocitne levkemije in kronične levkocitne levkemije s kongresa EHA.

Zdravniki brez meja?

Na letošnjem kongresu ASCO so na posebni seji razpravljali tudi o postavljanju meja in preprečevanju izgorelosti. Kako iskati ravnovesje med poklicem in prostim časom, kdaj reči ne dodatnim obveznostim in kako vzpostaviti primeren odnos z bolniki z rakom, ki terjajo vse več pozornosti?

Bodo enterobakterije, ki izločajo karbapanemaze, ušle izpod nadzora?

Naraščanje okužb z večkratno odpornimi enterobakterijami, ki so odporne proti karbapenemom – CRE, in enterobakterijami, ki izločajo karbapenemaze – CRE-CPE/CPE, je pomembna javnozdravstvena težava. Odpornost proti karbapenemom je v zadnjih 15 letih postala kritična.

Študija REACH: slovenske izkušnje zdravljenja GVHD

Še nikoli do zdaj pri PKMC ni bilo toliko napredka v terapiji in izboljšanju preživetja kot zadnja leta, predvsem na račun zdravljenja GVHD. Na 49. letnem srečanju Evropske skupine za transplantacije (EBMT) smo predstavili tudi lastne izkušnje zdravljenja z ruksolitinibom pri najtežji skupini bolnikov z endotelijsko disfunkcijo po PKMC. Piše Polona Novak, dr. med.

ASH 2022: Pomembni tudi podatki iz resničnega okolja

Na zadnjem kongresu Ameriškega združenja za hematologijo (ASH) so med predstavljenimi novostmi v zdravljenju krvnih bolezni izstopali novi podatki evropskega registra o značilnostih zdravljenja kronične mieloične levkemije po blastni preobrazbi in ugotovitve o zdravljenju Waldenströmove makroglobulinemije, predstavili pa so tudi podatke iz resničnega okolja o zdravljenju kronične limfocitne levkemije. Kongres je spremljala Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota.

Po raku dojk še AML, ALL in KLL?

Danski raziskovalci so proučili, kako veliko je tveganje za nastanek hematološkega raka pri bolnicah, ki so preživele raka dojk. Kaj je odkrila doslej največja in najdlje trajajoča kohortna raziskava o tveganju za nastanek mieloične levkemije in limfocitne levkemije v različnih obdobjih po diagnozi raka dojk?

Še nekaj vidnejših raziskav

Pripravili smo strnjen pregled še nekaterih izstopajočih raziskav o zdravljenju krvnih rakov, ki so bili predstavljeni na nedavnem kongresu ASH. Katere so pomembne novosti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije, kronične mieloične levkemije, limfoma plaščnih celic in velikoceličnega limfoma B po ocenah mednarodnih strokovnjakov?

Ali zdravljenje KML s TKI povečuje tveganje za nastanek drugih rakov?

Skupaj z izboljšanim preživetjem bolnikov s kronično mieloično levkemijo (KML) so se pojavile tudi skrbi glede dolgotrajne toksičnosti zdravljenja z inhibitorji tirozin kinaz (TKI). Da bi razjasnili to vprašanje, so opravili več opazovalnih raziskav. Piše doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med.

(Ne)restriktivna dieta pri preprečevanju okužb po PKMC

Kakšen učinek ima nevtropenična dieta na pojav okužb pri bolnikih po presaditvi krvotvonih matičnih celic (PKMC)? Ali obstajajo razlike med restriktivno in nerestriktivno dieto v stopnji infekcij in pojavu boleznii presadka proti gostitelju? Odgovor so iskali italijanski raziskovalci v multicentrični randomizirani raziskavi.

Visokodozna terapija pred alogeno PKMC pri R/R AML?

Povzemamo eno odmevnejših raziskav, predstavljeno v plenarnem sklopu na letošnjem kongresu ASH, o katerem bomo še pisali. Raziskovalce so pozitivno presenetili rezultati raziskave ASAP, ki je ugotavljala, kako se primerjata visokodozna terapija in spremljanje ter kondicioniranje pred alogensko PKMC pri bolnikih s ponovljeno ali refraktarno akutno mieoloično levkemijo.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}