Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju krvnih rakov.

(Ne)restriktivna dieta pri preprečevanju okužb po PKMC

Kakšen učinek ima nevtropenična dieta na pojav okužb pri bolnikih po presaditvi krvotvonih matičnih celic (PKMC)? Ali obstajajo razlike med restriktivno in nerestriktivno dieto v stopnji infekcij in pojavu boleznii presadka proti gostitelju? Odgovor so iskali italijanski raziskovalci v multicentrični randomizirani raziskavi.

Visokodozna terapija pred alogeno PKMC pri R/R AML?

Povzemamo eno odmevnejših raziskav, predstavljeno v plenarnem sklopu na letošnjem kongresu ASH, o katerem bomo še pisali. Raziskovalce so pozitivno presenetili rezultati raziskave ASAP, ki je ugotavljala, kako se primerjata visokodozna terapija in spremljanje ter kondicioniranje pred alogensko PKMC pri bolnikih s ponovljeno ali refraktarno akutno mieoloično levkemijo.

Kaj naj vodi izbiro zdravljenja pri diseminiranem plazmocitomu?

Kako ravnati, ko se diseminirani plazmocitom ponovi? Kakšne so smernice in kaj je smotrno upoštevati pri izbiri nadaljnjega zdravljenja, je na strokovnem srečanju Združenja hematologov Slovenije predstavil Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, v sodelovanju s prim. Natašo Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Lenalidomid in nastanek sekundarnih primarnih rakavih bolezni

Ker glede na objavljene raziskave povezava med zdravljenjem z lenalidomidom za različne indikacije in nastankom sekundarne primarne rakave bolezni še vedno ostaja nejasna, so raziskovalci izvedli sistematični pregled randomiziranih kontroliranih raziskav. Kaj so ugotovili v pregledu, nedavno objavljenem v reviji Lancet Haemathology?

Novosti s kongresa Lymphoma, Leukemia & Myeloma 2022

V prispevku smo strnili sporočila z letošnjega kongresa, predvsem s področja zdravljenja kronične limfocitne levkemije. Kakšno naj bo prvo zdravljenje in kakšen pomen ima za zdravljenje določanje p53 in MDR? Kaj je še novega pri zdravljenju akutnih levkemij, kroničnih mieloproliferativnih neoplazij in folikularnega limfoma? Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

E-izobraževanje s prof. dr. Matjažem Severjem: Mesto bispecifičnih protiteles v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma
Izkušnje iz slovenske klinične prakse

O obetavnih rezultatih zdravljenja s CAR-T-celično terapijo poročajo v mnogih kliničnih študijah, kakšni pa so dosedanji rezultati iz klinične prakse pri nas? Izide zdravljenja velikoceličnega limfoma B je na 2. Limfomski šoli predstavila Karla Berlec, dr. med., pod mentorstvom asist. dr. Lučke Boltežar, dr. med., z Onkološkega inštituta.

Nezaželeni stranski učinki CAR-T-celične terapije

Ob vezavi CAR-T-celice na tumorsko celico lahko pride do sproščanja številnih citokinov, kar pripelje do poslabšanja delovanja več organskih sistemov. Kakšne so razlike med posameznimi produkti? Kako obvladovati neželene učinke zdravljenja? Piše asist. Luka Čemažar, dr. med., s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

E-izobraževanje: Izzivi pri zdravljenju kronične limfocitne levkemije
Novosti v zdravljenju kronične mieloične levkemije

Predstavljamo še tri izstopajoče raziskave s kongresa, ki so proučevale učinkovitost zdravljenja kronične mieloične levkemije v kroničnem obdobju. Kakšna so nova spoznanja?

Zdravljenje AML pri starejših bolnikih

Kakšne so novosti v zdravljenju akutne mieloblastne levkemije (AML) pri starejših bolnikih, ki niso primerni za intenzivno kemoterapijo? Predstavljamo nova dognanja iz sklopa plenarnih predavanj na kongresu EHA. Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

ASCO 2022: Izbrano in na kratko o zdravljenju krvnih rakov

Na letošnjem srečanju Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO) so mednarodno priznani strokovnjaki predstavili tudi nekaj novih dognanj na področju zdravljenja krvnih rakov. Na kratko povzemamo štiri raziskave.

COMy 2022: Kontroverznosti pri diseminiranem plazmocitomu

Na 8. mednarodnem kongresu COMy 2022 se je diseminirani plazmocitom ponovno izkazal za vročo temo hematoloških srečanj. Katera vprašanja so najbolj odmevala in na katere dileme pri zdravljenju smo dobili nove odgovore? Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. hematologije.

Pot bolnika z limfomom do celične terapije CAR-T

V prispevku je opisana pot bolnika z visokomalignim ne-Hodgkinovim limfomom od postavitve diagnoze do prejema terapije CAR-T. Piše Jana Pahole, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Katere terapije še kažejo preboj v zdravljenju?

Na letošnjem že 63. kongresu ASH je bilo predstavljenih več kot 5.000 povzetkov raziskav. Glede na odzive udeležencev in izbor strokovnjakov s kongresa smo izbrali še štiri raziskave, ki bi lahko spremenile ustaljene načine zdravljenja bolnikov s krvnimi raki.

Novosti v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Kongres ASH 2021 prinaša nove odgovore na to, kako zdraviti bolnike glede na stopnjo tveganja in kakšne so nove možnosti zdravljenja ponovljene in/ali rezistentne bolezni. Prispevek, ki vključuje tudi preglednico o učinkovitosti novih pristopov k zdravljenju, je pripravil Zlatko Roškar, dr. med., predstojnik Oddelka za hematologijo UKC Maribor.

Klinični primer: diseminirani plazmocitom

Predstavljamo bolnika z diseminiranim plazmocitomom, ki so mu diagnozo postavili lani oktobra, ko so začeli tudi zdravljenje. Klinični primer zdravljenja je zapisal Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, iz Splošne bolnišnice dr. Petra Derganca Nova Gorica.

»Leto in pol je mimo in ta vrag ni prišel na naš oddelek«

»Iskreno smo ponosni, da smo po letu in pol negativni, da ta vrag ni prišel na naš oddelek,« je na letošnjih Tavčarjevih dnevih dejal specialist hematologije prof. dr. Samo Zver, dr. med., predstojnik KO za hematologijo UKC Ljubljana. Opisal je, kako jim je to uspelo.

Klinični primer: kronična limfocitna levkemija

Predstavitev poteka diagnostičnega postopka in zdravljenja bolnika s kronično limfocitno levkemijo v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica predstavlja prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije. 

EPICOVIDEHA: covid-19 pri odraslih bolnikih s hematološko maligno boleznijo

Boljše razumevanje dejavnikov tveganja za hude izide zaradi covida-19 pri bolnikih s hematološkimi malignimi boleznimi bi lahko izboljšalo njihovo klinično obravnavo. Zato so v raziskavi EPICOVIDEHA proučevali osnovne značilnosti hematoloških bolnikov, ki so zboleli za covidom-19, in analizirali napovedne dejavnike za smrt.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}