Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju krvnih rakov.

E-izobraževanje: Izzivi pri zdravljenju kronične limfocitne levkemije
Novosti v zdravljenju kronične mieloične levkemije

Predstavljamo še tri izstopajoče raziskave s kongresa, ki so proučevale učinkovitost zdravljenja kronične mieloične levkemije v kroničnem obdobju. Kakšna so nova spoznanja?

Zdravljenje AML pri starejših bolnikih

Kakšne so novosti v zdravljenju akutne mieloblastne levkemije (AML) pri starejših bolnikih, ki niso primerni za intenzivno kemoterapijo? Predstavljamo nova dognanja iz sklopa plenarnih predavanj na kongresu EHA. Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

ASCO 2022: Izbrano in na kratko o zdravljenju krvnih rakov

Na letošnjem srečanju Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO) so mednarodno priznani strokovnjaki predstavili tudi nekaj novih dognanj na področju zdravljenja krvnih rakov. Na kratko povzemamo štiri raziskave.

COMy 2022: Kontroverznosti pri diseminiranem plazmocitomu

Na 8. mednarodnem kongresu COMy 2022 se je diseminirani plazmocitom ponovno izkazal za vročo temo hematoloških srečanj. Katera vprašanja so najbolj odmevala in na katere dileme pri zdravljenju smo dobili nove odgovore? Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. hematologije.

Pot bolnika z limfomom do celične terapije CAR-T

V prispevku je opisana pot bolnika z visokomalignim ne-Hodgkinovim limfomom od postavitve diagnoze do prejema terapije CAR-T. Piše Jana Pahole, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Katere terapije še kažejo preboj v zdravljenju?

Na letošnjem že 63. kongresu ASH je bilo predstavljenih več kot 5.000 povzetkov raziskav. Glede na odzive udeležencev in izbor strokovnjakov s kongresa smo izbrali še štiri raziskave, ki bi lahko spremenile ustaljene načine zdravljenja bolnikov s krvnimi raki.

Novosti v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Kongres ASH 2021 prinaša nove odgovore na to, kako zdraviti bolnike glede na stopnjo tveganja in kakšne so nove možnosti zdravljenja ponovljene in/ali rezistentne bolezni. Prispevek, ki vključuje tudi preglednico o učinkovitosti novih pristopov k zdravljenju, je pripravil Zlatko Roškar, dr. med., predstojnik Oddelka za hematologijo UKC Maribor.

Klinični primer: diseminirani plazmocitom

Predstavljamo bolnika z diseminiranim plazmocitomom, ki so mu diagnozo postavili lani oktobra, ko so začeli tudi zdravljenje. Klinični primer zdravljenja je zapisal Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, iz Splošne bolnišnice dr. Petra Derganca Nova Gorica.

»Leto in pol je mimo in ta vrag ni prišel na naš oddelek«

»Iskreno smo ponosni, da smo po letu in pol negativni, da ta vrag ni prišel na naš oddelek,« je na letošnjih Tavčarjevih dnevih dejal specialist hematologije prof. dr. Samo Zver, dr. med., predstojnik KO za hematologijo UKC Ljubljana. Opisal je, kako jim je to uspelo.

Klinični primer: kronična limfocitna levkemija

Predstavitev poteka diagnostičnega postopka in zdravljenja bolnika s kronično limfocitno levkemijo v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica predstavlja prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije. 

EPICOVIDEHA: covid-19 pri odraslih bolnikih s hematološko maligno boleznijo

Boljše razumevanje dejavnikov tveganja za hude izide zaradi covida-19 pri bolnikih s hematološkimi malignimi boleznimi bi lahko izboljšalo njihovo klinično obravnavo. Zato so v raziskavi EPICOVIDEHA proučevali osnovne značilnosti hematoloških bolnikov, ki so zboleli za covidom-19, in analizirali napovedne dejavnike za smrt.

Humoralni odziv na cepivo BNT162b2 pri bolnikih po terapiji s CAR-T ali PKMC

V še eni za te čase aktualni raziskavi so proučevali učinkovitost in varnost cepiva BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) pri bolnikih po terapiji s CAR-T ali PKMC. Kakšne razlike v tvorjenju protiteles so beležili?

Obvladovanje bolezni presadka proti gostitelju

Kongres EHA je tudi na področju presaditve alogenskih krvotvornih matičnih celic (PKMC) predstavil številne novosti pri zdravljenju bolezni presadka proti gostitelju. Kako obvladljiv bo ta zaplet v prihodnosti glede na nove terapevtske možnosti, piše doc. dr. Matjaž Sever, dr. med.

Novi obeti za zdravljenje kronične limfocitne levkemije

Predstavljamo tudi šest vidnejših raziskav pri bolnikih s prvič zdravljeno ali ponovljeno in neodzivno kronično limfocitno levkemijo, ki so odmevale na kongresu EHA. Kakšni so novi obeti za bolnike in posodobljeni podatki raziskav ALPINE, GLOW, ELEVATE-TN, CLL14, CAPTIVATE in RESONATE-2?

NGS v hematološki diagnostiki

V zadnjem desetletju sta se v osupljivo skladen dvojec ujela naraščajoče število razpoložljivih, zlasti tarčnih zdravljenj in razvoj sekvenciranja naslednje generacije (NGS). Hitrost in občutljivost metode skupaj z znižanjem stroškov sta botrovali vključevanju NGS v rutinsko uporabo. 

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}