Po progresu na dolgotrajnem zdravljenju z zaviralci BTK in BCL2

Kljub izboljšanju preživetja bolnikov s KLL v zadnjem desetletju ostajajo dileme glede zdravljenja ob progresu bolezni. Prav temu je bil namenjen tudi sklop predavanj na sestanku International workshop on CLL (iwCLL), ki je potekal oktobra v Bostonu. Piše: Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Preberi članek
Napredki v CAR-T celični terapiji

Med najbolj pričakovanimi rezultati iz letošnjega kongresa ASH so bili tudi podatki o zdravljenju s CAR-T celično terapijo. Kakšni so obeti zdravljenja z novimi CAR-T celičnimi pripravki in kaj kažejo raziskave iz realnega kliničnega okolja?

CAR-T: kje smo in kam gremo?

Kakšne so dosedanje izkušnje z zdravljenjem s CAR-T pri naših bolnikih in s katerimi ključnimi izzivi se soočamo, da bi lahko v Sloveniji sami izdelali celice CAR-T za klinično uporabo, razlaga prof. dr. Samo Zver, dr. med., spec. interne medicine in hematologije, predstojnik KO za hematologijo z UKC Ljubljana.

Klinični primer: kronična limfocitna levkemija

Predstavitev poteka diagnostičnega postopka in zdravljenja bolnika s kronično limfocitno levkemijo v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica predstavlja prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije. 

Obeti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije

Zbrali smo najpomembnejše ugotovitve sedmih raziskav o zdravljenju novooodkrite, ponovljene ali neodzivne kronične limfocitne levkemije. Kakšne obete za bolnike prinašajo nove kombinacije terapij, predstavlja doc. dr. Matevž Škerget, dr. med., spec. interne medicine in hematologije, s KO za hematologijo, UKC Ljubljana.

EPICOVIDEHA: covid-19 pri odraslih bolnikih s hematološko maligno boleznijo

Boljše razumevanje dejavnikov tveganja za hude izide zaradi covida-19 pri bolnikih s hematološkimi malignimi boleznimi bi lahko izboljšalo njihovo klinično obravnavo. Zato so v raziskavi EPICOVIDEHA proučevali osnovne značilnosti hematoloških bolnikov, ki so zboleli za covidom-19, in analizirali napovedne dejavnike za smrt.

Novi obeti za zdravljenje kronične limfocitne levkemije

Predstavljamo tudi šest vidnejših raziskav pri bolnikih s prvič zdravljeno ali ponovljeno in neodzivno kronično limfocitno levkemijo, ki so odmevale na kongresu EHA. Kakšni so novi obeti za bolnike in posodobljeni podatki raziskav ALPINE, GLOW, ELEVATE-TN, CLL14, CAPTIVATE in RESONATE-2?

Obetajoče terapevtske možnosti pri zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Predstavljamo najpomembnejše ugotovitve sedmih raziskav o zdravljenju diseminiranega plazmocitoma v prvi liniji ali pri neodzivni in ponovljeni bolezni ter pri bolnikih z amiloidozo AL.

Humoralni odziv na cepivo BNT162b2 pri bolnikih po terapiji s CAR-T ali PKMC

V še eni za te čase aktualni raziskavi so proučevali učinkovitost in varnost cepiva BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) pri bolnikih po terapiji s CAR-T ali PKMC. Kakšne razlike v tvorjenju protiteles so beležili?

Obvladovanje bolezni presadka proti gostitelju

Kongres EHA je tudi na področju presaditve alogenskih krvotvornih matičnih celic (PKMC) predstavil številne novosti pri zdravljenju bolezni presadka proti gostitelju. Kako obvladljiv bo ta zaplet v prihodnosti glede na nove terapevtske možnosti, piše doc. dr. Matjaž Sever, dr. med.

INDUSTRIJSKA NOVICA: Nova formulacija zdravila akalabrutinib na pozitivni listi zdravil

O bolnikovem zavedanju prognoze

Kako sporočamo diagnozo, načrt obravnave in možnost potekov napredovale bolezni? Zakaj je pomembno raziskati, kako je bolnik razumel pogovor? Odgovore ponujajo izsledki evropskega projekta iLIVE, ki ga predstavlja Urška Lunder, dr. med., z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Zanimiva dognanja o izzivih v zdravljenju

Kako matične celice nadzorujejo svojo usodo in sodelujejo pri vnetju? Kakšno je tveganje za nastanek krvnega raka po izpostavljenosti CT-slikanju? Bi lahko fekalne transplantacije mikrobiote preprečile GvHD? Predstavljamo zanimive izsledke nedavno objavljenih raziskav.

Premiki v prvi liniji zdravljenja DVCBL

Utečena shema zdravljenja DVCBL v prvi liniji se po dveh desetletjih spreminja. Novost pozdravlja Milica Miljković, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana, ki razlaga, katerim skupinam bolnikov bo sprememba prinesla največjo dobrobit in kaj ta pomeni za njihove izide. Kaj bi v bodoče lahko spreminjalo izbiro zdravljenja? Katere novosti še lahko najdemo v letos posodobljenih smernicah?

Je kaj novega z ASH 2023? Veliko!

V prispevku Gaja Cvejić Vidali, dr. med., spec. hematologije z UKC Ljubljana predstavlja klinično najzanimivejše rezultate raziskav s področja AML, MDS, KLL in DP. Med nagrajenimi predavanji je bilo na minulem kongresu najbolj navdušujoče predavanje o skupini motenj anti-PF4.

Je odgovor v spremembi intenzitete zdravljenja ali v profilaksi?

Področje diseminiranega plazmocitoma so na kongresu ASH zaznamovale raziskave, ki so iskale možnosti izboljšanja izkušnje zdravljenja starejših, močno pretretiranih bolnikov, ki so kandidati za zdravljenje z bispecifičnimi protitelesi. Je odgovor v spremembi intenzitete zdravljenja ali v profilaksi? Na kratko povzemamo štiri odmevne raziskave.

KLL in hipertenzija

Na iwCLL so bili v sklopu posterjev predstavljeni tudi podatki o za ujemanje prilagojeni primerjavi med akalabrutinibom in zanubrutinibom v prvi liniji zdravljenja bolnikov s KLL ter o povezavi med hipertenzijo in celokupnim preživetjem bolnikov s KLL glede na podatke danskega registra.

Bodo enterobakterije, ki izločajo karbapanemaze, ušle izpod nadzora?

Naraščanje okužb z večkratno odpornimi enterobakterijami, ki so odporne proti karbapenemom – CRE, in enterobakterijami, ki izločajo karbapenemaze – CRE-CPE/CPE, je pomembna javnozdravstvena težava. Odpornost proti karbapenemom je v zadnjih 15 letih postala kritična.

Lenalidomid in nastanek sekundarnih primarnih rakavih bolezni

Ker glede na objavljene raziskave povezava med zdravljenjem z lenalidomidom za različne indikacije in nastankom sekundarne primarne rakave bolezni še vedno ostaja nejasna, so raziskovalci izvedli sistematični pregled randomiziranih kontroliranih raziskav. Kaj so ugotovili v pregledu, nedavno objavljenem v reviji Lancet Haemathology?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}