Po progresu na dolgotrajnem zdravljenju z zaviralci BTK in BCL2

Kljub izboljšanju preživetja bolnikov s KLL v zadnjem desetletju ostajajo dileme glede zdravljenja ob progresu bolezni. Prav temu je bil namenjen tudi sklop predavanj na sestanku International workshop on CLL (iwCLL), ki je potekal oktobra v Bostonu. Piše: Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Preberi članek
Kaj je odmevalo na ASH o zdravljenju KLL?

Na kongresu so bili prvič predstavljeni podatki o učinkovitosti zdravljenja zaviralcev BTK v primerjavi z venetoklaksom pri zdravljenju bolnikov s kronično limfocitno levkemijo (KLL) ali majhnim limfocitnim limfomom. Ključne ugotovitve raziskave je povzela Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota, ki je kongres spremljala v živo.

Še nekaj vidnejših raziskav

Pripravili smo strnjen pregled še nekaterih izstopajočih raziskav o zdravljenju krvnih rakov, ki so bili predstavljeni na nedavnem kongresu ASH. Katere so pomembne novosti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije, kronične mieloične levkemije, limfoma plaščnih celic in velikoceličnega limfoma B po ocenah mednarodnih strokovnjakov?

(Ne)restriktivna dieta pri preprečevanju okužb po PKMC

Kakšen učinek ima nevtropenična dieta na pojav okužb pri bolnikih po presaditvi krvotvonih matičnih celic (PKMC)? Ali obstajajo razlike med restriktivno in nerestriktivno dieto v stopnji infekcij in pojavu boleznii presadka proti gostitelju? Odgovor so iskali italijanski raziskovalci v multicentrični randomizirani raziskavi.

Ali zdravljenje KML s TKI povečuje tveganje za nastanek drugih rakov?

Skupaj z izboljšanim preživetjem bolnikov s kronično mieloično levkemijo (KML) so se pojavile tudi skrbi glede dolgotrajne toksičnosti zdravljenja z inhibitorji tirozin kinaz (TKI). Da bi razjasnili to vprašanje, so opravili več opazovalnih raziskav. Piše doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med.

Po raku dojk še AML, ALL in KLL?

Danski raziskovalci so proučili, kako veliko je tveganje za nastanek hematološkega raka pri bolnicah, ki so preživele raka dojk. Kaj je odkrila doslej največja in najdlje trajajoča kohortna raziskava o tveganju za nastanek mieloične levkemije in limfocitne levkemije v različnih obdobjih po diagnozi raka dojk?

ASH 2022: Pomembni tudi podatki iz resničnega okolja

Na zadnjem kongresu Ameriškega združenja za hematologijo (ASH) so med predstavljenimi novostmi v zdravljenju krvnih bolezni izstopali novi podatki evropskega registra o značilnostih zdravljenja kronične mieloične levkemije po blastni preobrazbi in ugotovitve o zdravljenju Waldenströmove makroglobulinemije, predstavili pa so tudi podatke iz resničnega okolja o zdravljenju kronične limfocitne levkemije. Kongres je spremljala Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota.

Kako optimalno obravnavati bolnike z multiplimi primarnimi tumorji?

Zakaj bi se morali več pogovarjati o pojavu multiplih primarnih tumorjev pri enem bolniku? Katere so ključne težave v obravnavi in kako bolnike optimalno obravnavati? Odgovarja doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med., spec. internistične onkologije in onkologije z radioterapijo s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Novosti s kongresa Lymphoma, Leukemia & Myeloma 2022

V prispevku smo strnili sporočila z letošnjega kongresa, predvsem s področja zdravljenja kronične limfocitne levkemije. Kakšno naj bo prvo zdravljenje in kakšen pomen ima za zdravljenje določanje p53 in MDR? Kaj je še novega pri zdravljenju akutnih levkemij, kroničnih mieloproliferativnih neoplazij in folikularnega limfoma? Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Visokodozna terapija pred alogeno PKMC pri R/R AML?

Povzemamo eno odmevnejših raziskav, predstavljeno v plenarnem sklopu na letošnjem kongresu ASH, o katerem bomo še pisali. Raziskovalce so pozitivno presenetili rezultati raziskave ASAP, ki je ugotavljala, kako se primerjata visokodozna terapija in spremljanje ter kondicioniranje pred alogensko PKMC pri bolnikih s ponovljeno ali refraktarno akutno mieoloično levkemijo.

Kaj naj vodi izbiro zdravljenja pri diseminiranem plazmocitomu?

Kako ravnati, ko se diseminirani plazmocitom ponovi? Kakšne so smernice in kaj je smotrno upoštevati pri izbiri nadaljnjega zdravljenja, je na strokovnem srečanju Združenja hematologov Slovenije predstavil Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, v sodelovanju s prim. Natašo Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Izkušnje iz slovenske klinične prakse

O obetavnih rezultatih zdravljenja s CAR-T-celično terapijo poročajo v mnogih kliničnih študijah, kakšni pa so dosedanji rezultati iz klinične prakse pri nas? Izide zdravljenja velikoceličnega limfoma B je na 2. Limfomski šoli predstavila Karla Berlec, dr. med., pod mentorstvom asist. dr. Lučke Boltežar, dr. med., z Onkološkega inštituta.

O eksperimentalnih protokolih zdravljenja KLL

Letošnji kongres Evropskega združenja za hematologijo (EHA) je spremljala Frosina Krstanoska, dr. med., spec. interne medicine in hematologije ter FECSM iz SB Slovenj Gradec. Pod drobnogled je vzela biološke in translacijske raziskave o kronični limfocitni levkemiji (KLL).

Zdravljenje AML pri starejših bolnikih

Kakšne so novosti v zdravljenju akutne mieloblastne levkemije (AML) pri starejših bolnikih, ki niso primerni za intenzivno kemoterapijo? Predstavljamo nova dognanja iz sklopa plenarnih predavanj na kongresu EHA. Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Novosti v zdravljenju kronične mieloične levkemije

Predstavljamo še tri izstopajoče raziskave s kongresa, ki so proučevale učinkovitost zdravljenja kronične mieloične levkemije v kroničnem obdobju. Kakšna so nova spoznanja?

Premiki v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma s CAR-T

Kam se usmerjajo raziskave o učinkovitosti zdravljenja s CAR-T pri diseminiranem plazmocitomu? Pri katerih bolnikih je pričakovati največje učinke? Odgovore ponuja letošnji kongres ASH 2022, ki ga v živo spremlja tudi prof. dr. Matjaž Sever, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Obeti zdravljenja KLL

Predstavljamo ključne raziskave zdravljenja kronične limfocitne levkemije (KLL), ki so jih predstavili na kongresu EHA. Kakšni so obeti v zdravljenju novoodkrite in ponovljene/neodzivne bolezni?

Pregled raziskav o zdravljenju disemineranega plazmocitoma

V preglednici predstavljamo tudi ključne raziskave, predstavljene na kongresu EHA, o novih spoznanjih v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma. Je pričakovati nov standard zdravljenja po presaditvi krvotvornih matičnih celic?

Bolnik ne sme čakati

Kakšni so naslednji koraki pri zdravljenju s terapijo CAR-T, razloži prof. dr. Samo Zver, dr. med., predstojnik Oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Kdaj je pričakovati slovenski vektor in kakšna bo prihodnost zdravljenja v Sloveniji?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}