Ali zdravljenje KML s TKI povečuje tveganje za nastanek drugih rakov?

Skupaj z izboljšanim preživetjem bolnikov s kronično mieloično levkemijo (KML) so se pojavile tudi skrbi glede dolgotrajne toksičnosti zdravljenja z inhibitorji tirozin kinaz (TKI). Da bi razjasnili to vprašanje, so opravili več opazovalnih raziskav. Piše doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med.

Preberi članek
Pot bolnika z limfomom do celične terapije CAR-T

V prispevku je opisana pot bolnika z visokomalignim ne-Hodgkinovim limfomom od postavitve diagnoze do prejema terapije CAR-T. Piše Jana Pahole, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

ASH 2021: v ospredju epidemija covida-19

Kako zdraviti bolnike s krvnim rakom ob sočasni obolelosti z virusom SARS-CoV-2, je bila po poročanju prim. Nataše Fikfak, dr. med., iz SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, ena najbolj odmevnih tem, ki je zaznamovala letošnji kongres ASH. Skupno sporočilo zdravljenja KLL pa je bilo podaljševanje preživetja bolnikov. Kdaj izbrati kontinuirano in kdaj časovno omejeno zdravljenje?

Novosti v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Kongres ASH 2021 prinaša nove odgovore na to, kako zdraviti bolnike glede na stopnjo tveganja in kakšne so nove možnosti zdravljenja ponovljene in/ali rezistentne bolezni. Prispevek, ki vključuje tudi preglednico o učinkovitosti novih pristopov k zdravljenju, je pripravil Zlatko Roškar, dr. med., predstojnik Oddelka za hematologijo UKC Maribor.

Katere terapije še kažejo preboj v zdravljenju?

Na letošnjem že 63. kongresu ASH je bilo predstavljenih več kot 5.000 povzetkov raziskav. Glede na odzive udeležencev in izbor strokovnjakov s kongresa smo izbrali še štiri raziskave, ki bi lahko spremenile ustaljene načine zdravljenja bolnikov s krvnimi raki.

Klinični primer: diseminirani plazmocitom

Predstavljamo bolnika z diseminiranim plazmocitomom, ki so mu diagnozo postavili lani oktobra, ko so začeli tudi zdravljenje. Klinični primer zdravljenja je zapisal Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, iz Splošne bolnišnice dr. Petra Derganca Nova Gorica.

Napredki v CAR-T celični terapiji

Med najbolj pričakovanimi rezultati iz letošnjega kongresa ASH so bili tudi podatki o zdravljenju s CAR-T celično terapijo. Kakšni so obeti zdravljenja z novimi CAR-T celičnimi pripravki in kaj kažejo raziskave iz realnega kliničnega okolja?

CAR-T: kje smo in kam gremo?

Kakšne so dosedanje izkušnje z zdravljenjem s CAR-T pri naših bolnikih in s katerimi ključnimi izzivi se soočamo, da bi lahko v Sloveniji sami izdelali celice CAR-T za klinično uporabo, razlaga prof. dr. Samo Zver, dr. med., spec. interne medicine in hematologije, predstojnik KO za hematologijo z UKC Ljubljana.

Klinični primer: kronična limfocitna levkemija

Predstavitev poteka diagnostičnega postopka in zdravljenja bolnika s kronično limfocitno levkemijo v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica predstavlja prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije. 

Obeti v zdravljenju kronične limfocitne levkemije

Zbrali smo najpomembnejše ugotovitve sedmih raziskav o zdravljenju novooodkrite, ponovljene ali neodzivne kronične limfocitne levkemije. Kakšne obete za bolnike prinašajo nove kombinacije terapij, predstavlja doc. dr. Matevž Škerget, dr. med., spec. interne medicine in hematologije, s KO za hematologijo, UKC Ljubljana.

EPICOVIDEHA: covid-19 pri odraslih bolnikih s hematološko maligno boleznijo

Boljše razumevanje dejavnikov tveganja za hude izide zaradi covida-19 pri bolnikih s hematološkimi malignimi boleznimi bi lahko izboljšalo njihovo klinično obravnavo. Zato so v raziskavi EPICOVIDEHA proučevali osnovne značilnosti hematoloških bolnikov, ki so zboleli za covidom-19, in analizirali napovedne dejavnike za smrt.

Novi obeti za zdravljenje kronične limfocitne levkemije

Predstavljamo tudi šest vidnejših raziskav pri bolnikih s prvič zdravljeno ali ponovljeno in neodzivno kronično limfocitno levkemijo, ki so odmevale na kongresu EHA. Kakšni so novi obeti za bolnike in posodobljeni podatki raziskav ALPINE, GLOW, ELEVATE-TN, CLL14, CAPTIVATE in RESONATE-2?

Obetajoče terapevtske možnosti pri zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Predstavljamo najpomembnejše ugotovitve sedmih raziskav o zdravljenju diseminiranega plazmocitoma v prvi liniji ali pri neodzivni in ponovljeni bolezni ter pri bolnikih z amiloidozo AL.

Humoralni odziv na cepivo BNT162b2 pri bolnikih po terapiji s CAR-T ali PKMC

V še eni za te čase aktualni raziskavi so proučevali učinkovitost in varnost cepiva BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) pri bolnikih po terapiji s CAR-T ali PKMC. Kakšne razlike v tvorjenju protiteles so beležili?

Obvladovanje bolezni presadka proti gostitelju

Kongres EHA je tudi na področju presaditve alogenskih krvotvornih matičnih celic (PKMC) predstavil številne novosti pri zdravljenju bolezni presadka proti gostitelju. Kako obvladljiv bo ta zaplet v prihodnosti glede na nove terapevtske možnosti, piše doc. dr. Matjaž Sever, dr. med.

Revolucija zdravljenja s PKMC

Z današnjimi zdravili lahko omogočimo presaditev s krvotvornimi matičnimi celicami (PKMC) tistim bolnikom, ki jim to zdravljenje najbolj koristi. Vstopili smo v novo ero zdravljenja, ki temelji na preprečevanju bolezni gostitelja proti presadku (GVHD), varnosti in kvaliteti ter izboljšanju preživetja bolnikov s krvnimi obolenji, razlaga Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Študija REACH: slovenske izkušnje zdravljenja GVHD

Še nikoli do zdaj pri PKMC ni bilo toliko napredka v terapiji in izboljšanju preživetja kot zadnja leta, predvsem na račun zdravljenja GVHD. Na 49. letnem srečanju Evropske skupine za transplantacije (EBMT) smo predstavili tudi lastne izkušnje zdravljenja z ruksolitinibom pri najtežji skupini bolnikov z endotelijsko disfunkcijo po PKMC. Piše Polona Novak, dr. med.

Lenalidomid in nastanek sekundarnih primarnih rakavih bolezni

Ker glede na objavljene raziskave povezava med zdravljenjem z lenalidomidom za različne indikacije in nastankom sekundarne primarne rakave bolezni še vedno ostaja nejasna, so raziskovalci izvedli sistematični pregled randomiziranih kontroliranih raziskav. Kaj so ugotovili v pregledu, nedavno objavljenem v reviji Lancet Haemathology?

E-izobraževanje s prof. dr. Matjažem Severjem: Mesto bispecifičnih protiteles v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}