Po progresu na dolgotrajnem zdravljenju z zaviralci BTK in BCL2

Kljub izboljšanju preživetja bolnikov s KLL v zadnjem desetletju ostajajo dileme glede zdravljenja ob progresu bolezni. Prav temu je bil namenjen tudi sklop predavanj na sestanku International workshop on CLL (iwCLL), ki je potekal oktobra v Bostonu. Piše: Polona Novak, dr. med., spec. hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Preberi članek
ASH 2022: Pomembni tudi podatki iz resničnega okolja

Na zadnjem kongresu Ameriškega združenja za hematologijo (ASH) so med predstavljenimi novostmi v zdravljenju krvnih bolezni izstopali novi podatki evropskega registra o značilnostih zdravljenja kronične mieloične levkemije po blastni preobrazbi in ugotovitve o zdravljenju Waldenströmove makroglobulinemije, predstavili pa so tudi podatke iz resničnega okolja o zdravljenju kronične limfocitne levkemije. Kongres je spremljala Romana Rotdajč, dr. med., spec. interne medicine iz SB Murska Sobota.

Kako optimalno obravnavati bolnike z multiplimi primarnimi tumorji?

Zakaj bi se morali več pogovarjati o pojavu multiplih primarnih tumorjev pri enem bolniku? Katere so ključne težave v obravnavi in kako bolnike optimalno obravnavati? Odgovarja doc. dr. Mirjana Rajer, dr. med., spec. internistične onkologije in onkologije z radioterapijo s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Novosti s kongresa Lymphoma, Leukemia & Myeloma 2022

V prispevku smo strnili sporočila z letošnjega kongresa, predvsem s področja zdravljenja kronične limfocitne levkemije. Kakšno naj bo prvo zdravljenje in kakšen pomen ima za zdravljenje določanje p53 in MDR? Kaj je še novega pri zdravljenju akutnih levkemij, kroničnih mieloproliferativnih neoplazij in folikularnega limfoma? Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Visokodozna terapija pred alogeno PKMC pri R/R AML?

Povzemamo eno odmevnejših raziskav, predstavljeno v plenarnem sklopu na letošnjem kongresu ASH, o katerem bomo še pisali. Raziskovalce so pozitivno presenetili rezultati raziskave ASAP, ki je ugotavljala, kako se primerjata visokodozna terapija in spremljanje ter kondicioniranje pred alogensko PKMC pri bolnikih s ponovljeno ali refraktarno akutno mieoloično levkemijo.

Kaj naj vodi izbiro zdravljenja pri diseminiranem plazmocitomu?

Kako ravnati, ko se diseminirani plazmocitom ponovi? Kakšne so smernice in kaj je smotrno upoštevati pri izbiri nadaljnjega zdravljenja, je na strokovnem srečanju Združenja hematologov Slovenije predstavil Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, v sodelovanju s prim. Natašo Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Izkušnje iz slovenske klinične prakse

O obetavnih rezultatih zdravljenja s CAR-T-celično terapijo poročajo v mnogih kliničnih študijah, kakšni pa so dosedanji rezultati iz klinične prakse pri nas? Izide zdravljenja velikoceličnega limfoma B je na 2. Limfomski šoli predstavila Karla Berlec, dr. med., pod mentorstvom asist. dr. Lučke Boltežar, dr. med., z Onkološkega inštituta.

O eksperimentalnih protokolih zdravljenja KLL

Letošnji kongres Evropskega združenja za hematologijo (EHA) je spremljala Frosina Krstanoska, dr. med., spec. interne medicine in hematologije ter FECSM iz SB Slovenj Gradec. Pod drobnogled je vzela biološke in translacijske raziskave o kronični limfocitni levkemiji (KLL).

Zdravljenje AML pri starejših bolnikih

Kakšne so novosti v zdravljenju akutne mieloblastne levkemije (AML) pri starejših bolnikih, ki niso primerni za intenzivno kemoterapijo? Predstavljamo nova dognanja iz sklopa plenarnih predavanj na kongresu EHA. Piše prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. interne medicine in hematologije.

Novosti v zdravljenju kronične mieloične levkemije

Predstavljamo še tri izstopajoče raziskave s kongresa, ki so proučevale učinkovitost zdravljenja kronične mieloične levkemije v kroničnem obdobju. Kakšna so nova spoznanja?

Premiki v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma s CAR-T

Kam se usmerjajo raziskave o učinkovitosti zdravljenja s CAR-T pri diseminiranem plazmocitomu? Pri katerih bolnikih je pričakovati največje učinke? Odgovore ponuja letošnji kongres ASH 2022, ki ga v živo spremlja tudi prof. dr. Matjaž Sever, dr. med., spec. interne medicine in hematologije s KO za hematologijo UKC Ljubljana.

Obeti zdravljenja KLL

Predstavljamo ključne raziskave zdravljenja kronične limfocitne levkemije (KLL), ki so jih predstavili na kongresu EHA. Kakšni so obeti v zdravljenju novoodkrite in ponovljene/neodzivne bolezni?

Pregled raziskav o zdravljenju disemineranega plazmocitoma

V preglednici predstavljamo tudi ključne raziskave, predstavljene na kongresu EHA, o novih spoznanjih v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma. Je pričakovati nov standard zdravljenja po presaditvi krvotvornih matičnih celic?

Bolnik ne sme čakati

Kakšni so naslednji koraki pri zdravljenju s terapijo CAR-T, razloži prof. dr. Samo Zver, dr. med., predstojnik Oddelka za hematologijo UKC Ljubljana. Kdaj je pričakovati slovenski vektor in kakšna bo prihodnost zdravljenja v Sloveniji?

Pot bolnika z limfomom do celične terapije CAR-T

V prispevku je opisana pot bolnika z visokomalignim ne-Hodgkinovim limfomom od postavitve diagnoze do prejema terapije CAR-T. Piše Jana Pahole, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

ASH 2021: v ospredju epidemija covida-19

Kako zdraviti bolnike s krvnim rakom ob sočasni obolelosti z virusom SARS-CoV-2, je bila po poročanju prim. Nataše Fikfak, dr. med., iz SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, ena najbolj odmevnih tem, ki je zaznamovala letošnji kongres ASH. Skupno sporočilo zdravljenja KLL pa je bilo podaljševanje preživetja bolnikov. Kdaj izbrati kontinuirano in kdaj časovno omejeno zdravljenje?

Novosti v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

Kongres ASH 2021 prinaša nove odgovore na to, kako zdraviti bolnike glede na stopnjo tveganja in kakšne so nove možnosti zdravljenja ponovljene in/ali rezistentne bolezni. Prispevek, ki vključuje tudi preglednico o učinkovitosti novih pristopov k zdravljenju, je pripravil Zlatko Roškar, dr. med., predstojnik Oddelka za hematologijo UKC Maribor.

Katere terapije še kažejo preboj v zdravljenju?

Na letošnjem že 63. kongresu ASH je bilo predstavljenih več kot 5.000 povzetkov raziskav. Glede na odzive udeležencev in izbor strokovnjakov s kongresa smo izbrali še štiri raziskave, ki bi lahko spremenile ustaljene načine zdravljenja bolnikov s krvnimi raki.

Klinični primer: diseminirani plazmocitom

Predstavljamo bolnika z diseminiranim plazmocitomom, ki so mu diagnozo postavili lani oktobra, ko so začeli tudi zdravljenje. Klinični primer zdravljenja je zapisal Peter Vičič, dr. med., spec. interne medicine, iz Splošne bolnišnice dr. Petra Derganca Nova Gorica.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}