Vpliv predhodne terapije na vzdrževalno zdravljenje z zaviralci PARP

Prognoza lokalno napredovalega in razsejanega raka trebušne slinavke je še vedno slaba. Vendar pa je spoznanje, da ima del bolnikov edinstveno biologijo, ki omogoča potencialno tarčno zdravljenje, spremenilo način zdravljenja in nadaljnje znanstvene raziskave. Kakšen je pomen predhodne (kemo)terapije za vzdrževalno zdravljenje z zaviralci PARP pri raku trebušne slinavke?

Premiki pri zdravljenju gastrointestinalnih tumorjev

Predstavljamo nekaj raziskav s področja raka danke in hepatocelularnega karcinoma, ki so na letošnjem kongresu ASCO vzbudile zanimanje. Z optimizmom navdaja zdravilo, ki širi svoj domet ter izkazuje varnost in učinkovitost pri zdravljenju različnih solidnih tumorjev.

O vlogi minimalno invazivne kirurgije pri raku trebušne slinavke

Pomanjkanje prospektivnih randomiziranih raziskav poraja številna vprašanja o učinkovitosti in varnosti minimalno invazivne distalne pankreatektomije pri bolnikih z rakom trebušne slinavke. Mednarodna raziskava DIPLOMA, predstavljena na kongresu ASCO, je ponudila dokaz, ki so ga nekateri težko pričakovali.

SBRT jeter: pregled napredka zadnjih petih let

Kaj so prednosti stereotaktične radioterapije jetrnih metastaz in primarnih jetrnih tumorjev? Kakšne izzive prinaša ta metoda? Kako se rezultati njenega izvajanja na OI Ljubljana primerjajo s podatki iz literature? Odgovore so strnile tri specialistke onkologije z radioterapijo: izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., Nina Boc, dr. med., in mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med.

EAU 2023: Relevantne novosti na področju raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje je pripravil pregled pomembnejših informacij, ki jih je ponudilo srečanje EAU 2023. Novosti in spremembe se dotikajo področja zgodnjega odkrivanja in presejanja za raka prostate ter protokole biopsij, kot tudi novih dokazov s področja zdravljenja omejene in napredovale bolezni.

ASCO GI 2023: raziskave, ki osvetljujejo nove poti

Študiji faze III SPOTLIGHT in SUNLIGHT sta bili med vidnejšimi na letošnjem kongresu ASCO, posvečenem gastrointestinalnim tumorjem. Dokazi o pomembnem podaljšanju celokupnega preživetja pri bolnikih z metastatskim rakom želodca in kolorektalnim rakom obetajo spremembe klinične prakse. Zbrali smo še nekaj izstopajočih raziskav kongresa.

Vse novosti zadnjega leta na enem mestu

Pri rakih prebavil smo v zadnjih letih priča hitremu razvoju v sistemskem zdravljenju, še posebej v zdravljenju z zaviralci imunskih nadzornih točk (ZINT) in molekularnih tarč. Preberite celosten pregled najnovejših kirurških, radioterapevtskih in internističnih onkoloških pristopov zdravljenja.

Predrakave spremembe požiralnika: ključni koraki

Kako ciljano odkrivamo predrakave spremembe požiralnika in kako pogosto sledimo te bolnike? Najnovejša priporočila v obravnavi je strnil asist. Jan Drnovšek, dr. med., s KO za gastroenterologijo Interne klinika UKC Ljubljana.

Laparoskopska elektrokemoterapija pri zdravljenju HCC

Slovenski raziskovalci so prvi opisali laparoskopsko elektrokemoterapijo pri zdravljenju hepatocelularnega karcinoma. Nedavna objava je po besedah prof. dr. Maje Čemažar, univ. dipl. biol., vodje sektorja za raziskovanje in izobraževanje na OI Ljubljana, eden njihovih najpomembnejših dosežkov leta.

ESMO 2022: področje raka prebavil doživlja dinamičen razvoj

Še nekaj zanimivih podatkov letošnjega kongresa ESMO smo zbrali s treh terapevtskih področij: raka žolčnega sistema, raka želodca in gastroezofagealnega prehoda ter raka trebušne slinavke.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}