EAU 2023: Relevantne novosti na področju raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje je pripravil pregled pomembnejših informacij, ki jih je ponudilo srečanje EAU 2023. Novosti in spremembe se dotikajo področja zgodnjega odkrivanja in presejanja za raka prostate ter protokole biopsij, kot tudi novih dokazov s področja zdravljenja omejene in napredovale bolezni.

ASCO GI 2023: raziskave, ki osvetljujejo nove poti

Študiji faze III SPOTLIGHT in SUNLIGHT sta bili med vidnejšimi na letošnjem kongresu ASCO, posvečenem gastrointestinalnim tumorjem. Dokazi o pomembnem podaljšanju celokupnega preživetja pri bolnikih z metastatskim rakom želodca in kolorektalnim rakom obetajo spremembe klinične prakse. Zbrali smo še nekaj izstopajočih raziskav kongresa.

Vse novosti zadnjega leta na enem mestu

Pri rakih prebavil smo v zadnjih letih priča hitremu razvoju v sistemskem zdravljenju, še posebej v zdravljenju z zaviralci imunskih nadzornih točk (ZINT) in molekularnih tarč. Preberite celosten pregled najnovejših kirurških, radioterapevtskih in internističnih onkoloških pristopov zdravljenja.

Predrakave spremembe požiralnika: ključni koraki

Kako ciljano odkrivamo predrakave spremembe požiralnika in kako pogosto sledimo te bolnike? Najnovejša priporočila v obravnavi je strnil asist. Jan Drnovšek, dr. med., s KO za gastroenterologijo Interne klinika UKC Ljubljana.

Laparoskopska elektrokemoterapija pri zdravljenju HCC

Slovenski raziskovalci so prvi opisali laparoskopsko elektrokemoterapijo pri zdravljenju hepatocelularnega karcinoma. Nedavna objava je po besedah prof. dr. Maje Čemažar, univ. dipl. biol., vodje sektorja za raziskovanje in izobraževanje na OI Ljubljana, eden njihovih najpomembnejših dosežkov leta.

ESMO 2022: področje raka prebavil doživlja dinamičen razvoj

Še nekaj zanimivih podatkov letošnjega kongresa ESMO smo zbrali s treh terapevtskih področij: raka žolčnega sistema, raka želodca in gastroezofagealnega prehoda ter raka trebušne slinavke.

Rak požiralnika: dolgo časa pričakovani premiki

Eno vidnejših novosti v obravnavi raka požiralnika je prispevala dvojno slepa randomizirana klinična raziskava faze III CheckMate 577. Nežka Hribernik, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana, je v pogovoru predstavila podrobnosti in druge novosti.

Kar je pred leti veljalo za inoperabilno, postaja operabilno

V predoperativno in kirurško zdravljenje lokalno napredovalega in recidivnega raka danke so bile uvedene pomembne novosti. Še vedno pa imajo te operacije veliko morbiditeto in negativen vpliv na kakovost življenja bolnikov. Piše dr. Erik Brecelj, dr. med., spec. abd. in spl. kirurgije z OI Ljubljana.

Rak debelega črevesa in danke: izpostavljeno na ASCO in ESMO 2022

Raziskave NICHE-2, FRESCO-2, SAMCO-PRODIGE 54, PARADIGM in DYNAMIC so bile v zadnjih mesecih deležne največ zanimanja. Med naštetimi raziskavami še posebej izstopa prva, ki kaže velik potencial, da bi lahko proučevana neoadjuvantna terapija v prihodnje spreminjala klinično prakso.

BTC in HCC: katera spoznanja so prispevale nedavne raziskave?

Izbrali smo nekaj vidnejših študij, predstavljenih na kongresih organizacij ASCO in ESMO GI, ki nakazujejo spremembe pri obravnavi raka žolčnega sistema (BTC) in neresektabilnega hepatocelularnega raka (HCC).

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}