Kdaj je izguba bolnikove telesne mase klinično pomembna?

Podhranjenost pri bolniku z rakom, zlasti rakom prebavil, poveča toksičnost kemoterapije in poslabša odziv nanjo. Tudi pogosto spregledana sarkopenična debelost je pomemben napovedni dejavnik slabega izhoda. Zakaj je pomembno, da takoj ob diagnozi rakave bolezni postavimo tudi prehransko diagnozo?

Raki prebavil na kongresu ASCO 2024

Katero zdravilo kaže vse bolj spodbudne rezultate pri zdravljenju bolnikov s HER2-pozitivnim rakom žolčnega sistema? Kaj potrjuje analiza neželenih pojavov pri zdravljenju bolnikov z neoperabilnim hepatocelularnim karcinomom z uveljavljeno terapevtsko kombinacijo? Kaj vemo o povezavah med okužbo s H. pylori in pojavnostjo ter umrljivostjo zaradi kolorektalnega raka?

Novi podatki raziskave TOPAZ-1

Posodobljeni rezultati preskušanja faze III TOPAZ-1 so pokazali, da je zdravljenje z durvalumabom v kombinaciji s standardno kemoterapijo pri bolnikih z napredovalim rakom biliarnega trakta po treh letih podvojilo celokupno preživetje. Rezultati so bili predstavljeni na konferenci Cholangiocarcinoma Foundation v Salt Lake Cityju v Utahu.

Zdravljenje raka trebušne slinavke s kemoterapevtsko shemo NALIRIFOX

Preberite o rezultatih raziskave, ki je vključevala 770 bolnikov z razsejanim rakom trebušne slinavke. Kako učinkovito je zdravljenje teh bolnikov s kemoterapijo po shemi NALIRIFOX v primerjavi z ustaljeno kemoterapijo po shemi gemcitabin-nabpaklitaksel v prvem redu? Raziskavo NAPOLI 3 povzema dr. Matej Horvat, dr. med., spec. internistične onkologije z Oddelka za onkologijo UKC Maribor.

Kako diagnosticiramo holangiokarcinom?

Kljub razvoju kirurških tehnik in sistemskega zdravljenja je petletno preživetje pri bolnikih s holangiokarcinomom le pet- do desetodstotno. Eden pomembnejših ciljev obravnave je zato čim zgodnejše odkrivanje bolezni. O korakih diagnostike piše prim. Zdenko Kikec, dr. med., spec. interne medicine in gastroenterologije, vodja onkološke ambulante v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Najbolj aktualna vprašanja kongresa ASCO GI 2024

Se obeta nov standard zdravljenja neoperabilnega hepatocelularnega raka? Kako geografska lega vpliva na izide zdravljenja operabilnega raka želodca? Kako bi še lahko zdravili ploščatocelični karcinom požiralnika? Bo neoadjuvantna terapija odpravila potrebo po operaciji pri raku debelega črevesa in danke? Zbrali smo rezultate raziskav EMERALD-1, MATTERHORN, SKYSCRAPER-08 in NEST-1.

Raziskava SUNLIGHT nakazuje spremembo klinične prakse

Rezultati zdravljenja razsejanega raka debelega črevesa in danke v kasnejših linijah s kombinirano terapijo s trifluridinom/tipiracilom in bevacizumabom so odmevali po objavi v publikaciji NEJM in na kongresu ESMO GI, ki je potekal poleti v Barceloni. Dr. Matej Horvat, dr. med., specialist internistične onkologije z Oddelka za onkologijo UKC Maribor, je predstavil najpomembnejša sporočila.

ESMO 2023: težko pričakovani rezultati

Ali dodatek zaviralca PD-1 h kombinirani kemoterapiji pred operacijo in po njej izboljša izide zdravljenja pri bolnikih z operabilnim rakom želodca ali ezofagogastričnega stika? Na to vprašanje sta odgovarjali klinični raziskavi faze III MATTERHORN in KEYNOTE-585. Povzeli smo njune glavne ugotovitve.

Cilj je preprečiti nastanek raka debelega črevesa pri bolnikih s KVČB

Kronična vnetna črevesna bolezen je pomemben dejavnik tveganja za nastanek raka debelega črevesa in ima močan vpliv na potek bolezni ter izhod bolnikov. Zakaj se zunaj gastroenterologije še vedno premalo pogovarjamo o teh povezavah? Aktualnosti iz literature in klinične prakse je zbrala prim. asist. Cvetka Pernat, dr. med., spec. interne medicine in gastroenterologije.

Vloga robotsko asistirane TME

Zlati standard za kirurško zdravljenje raka danke je popolni ali delni izrez mezorektuma (totalna ali delna mezorektalna ekscizija, TME ali PME), ki ga lahko izvajamo na klasični, odprti način ali enega od minimalno invazivnih načinov. V prispevku doc. dr. Jan Grosek, dr. med., spec. abdominalne kirurgije iz UKC Ljubljana predstavi osnovne vidike robotsko asistiranega pristopa in ovrednoti njegovo mesto ob pregledu sodobne literature.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}