Jetrni zasevki kolorektalnega raka – kje so meje kirurškega zdravljenja?

Z uvajanjem novih, visoko učinkovitih režimov kemoterapije in imunoterapije, napredkom kirurških tehnik resekcije jeter in presaditve ter drugih oblik zdravljenja in nege bolnikov se je število bolnikov z jetrnimi zasevki, ki jih lahko zdravimo kirurško, pomembno povečalo. Kje pa so glavni izzivi? Piše izr. prof. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. splošne in abdominalne kirurgije iz UKC Ljubljana.

Neoadjuvantno zdravljenje karcinoma rektuma

Standard zdravljenja lokalno napredovalega raka danke se je spreminjal od samo kirurškega pristopa, multimodalnega zdravljenja s predoperativno kemoradioterapijo do popolnega neoadjuvantnega zdravljenja. Učinkovitost in toksičnost obeh predoperativnih pristopov je ocenjevalo veliko prospektivnih randomiziranih raziskav. Izr. prof. dr. Vaneja Velenik, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z OI Ljubljana je pripravila pregled novosti.

Kirurška anatomija prečnega dela in vraničnega zavoja debelega črevesa

Kirurška anatomija prečnega dela debelega črevesa in vraničnega zavoja je temelj varnega operativnega pristopa pri različnih abdominalnih posegih. Piše David Badovinac, dr. med., spec. abdominalne kirurgije iz Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana.

Recidiv raka danke – principi kirurškega zdravljenja

Do deset odstotkov lokalnih recidivov lahko pričakujemo po končanem zdravljenju raka danke. Skoraj polovica teh bolnikov ima bolezen, ki je omejena na medenico in je tehnično resektabilna, a velja za kompleksno bolezen, ki zahteva multidisciplinarni pristop. Kakšen naj bo predoperativni načrt in kako naj poteka zdravljenje? Odgovarja doc. dr. Ibrahim Edhemović, dr. med., spec. splošne in abdominalne kirurgije iz UKC Ljubljana.

Vpliv predhodne terapije na vzdrževalno zdravljenje z zaviralci PARP

Prognoza lokalno napredovalega in razsejanega raka trebušne slinavke je še vedno slaba. Vendar je spoznanje, da ima del bolnikov edinstveno biologijo, ki omogoča potencialno tarčno zdravljenje, spremenilo način zdravljenja in sprožilo nova raziskovanja. Kakšen je pomen predhodne (kemo)terapije za vzdrževalno zdravljenje z zaviralci PARP pri raku trebušne slinavke?

Premiki pri zdravljenju gastrointestinalnih tumorjev

Predstavljamo nekaj raziskav s področja raka danke in hepatocelularnega karcinoma, ki so na letošnjem kongresu ASCO vzbudile zanimanje. Z optimizmom navdaja zdravilo, ki širi svoj domet ter izkazuje varnost in učinkovitost pri zdravljenju različnih solidnih tumorjev.

O vlogi minimalno invazivne kirurgije pri raku trebušne slinavke

Pomanjkanje prospektivnih randomiziranih raziskav poraja številna vprašanja o učinkovitosti in varnosti minimalno invazivne distalne pankreatektomije pri bolnikih z rakom trebušne slinavke. Mednarodna raziskava DIPLOMA, predstavljena na kongresu ASCO, je ponudila dokaz, ki so ga nekateri težko pričakovali.

SBRT jeter: pregled napredka zadnjih petih let

Kaj so prednosti stereotaktične radioterapije jetrnih metastaz in primarnih jetrnih tumorjev? Kakšne izzive prinaša ta metoda? Kako se rezultati njenega izvajanja na OI Ljubljana primerjajo s podatki iz literature? Odgovore so strnile tri specialistke onkologije z radioterapijo: izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., Nina Boc, dr. med., in mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med.

EAU 2023: Relevantne novosti na področju raka prostate

Dr. Miha Pukl, dr. med., spec. urologije iz SB Celje je pripravil pregled pomembnejših informacij, ki jih je ponudilo srečanje EAU 2023. Novosti in spremembe se dotikajo področja zgodnjega odkrivanja in presejanja za raka prostate ter protokole biopsij, kot tudi novih dokazov s področja zdravljenja omejene in napredovale bolezni.

ASCO GI 2023: raziskave, ki osvetljujejo nove poti

Študiji faze III SPOTLIGHT in SUNLIGHT sta bili med vidnejšimi na letošnjem kongresu ASCO, posvečenem gastrointestinalnim tumorjem. Dokazi o pomembnem podaljšanju celokupnega preživetja pri bolnikih z metastatskim rakom želodca in kolorektalnim rakom obetajo spremembe klinične prakse. Zbrali smo še nekaj izstopajočih raziskav kongresa.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}