Obremenjen sistem in v njem izgubljen posameznik

Zamude, polariziranost, stigma in premalo povezovanja. Tudi s temi besedami Ivka Glas in Maja Južnič Sotlar, predsednica in podpredsednica Združenja EuropaColon Slovenija, opisujeta svoje delo pri svetovanju in podpori bolnikom s tumorji prebavil ter osebam s sumom na to diagnozo. Pozivata k zagonu aktivnejše in številčnejše skupnosti stroke, bolnikov in njihovih svojcev.

Endoskopska obravnava kolorektalnih polipov

Kdaj in kako izvajamo preventivne resekcije kolorektalnih polipov, ki jih ocenjujemo kot predrakave spremembe? Aleksandar Gavrić, dr. med., spec. gastroenterologije s KO za gastroenterologijo UKC Ljubljana, opisuje prednosti in omejitve različnih endoskopskih resektivnih tehnik ter predstavlja najnovejšo.

Sindrom Lynch: pogled gastroenterologa

Posamezniki z dokazanim sindromom Lynch imajo pomembno povečano tveganje, da bodo do svojega 70. leta zboleli za rakom debelega črevesa in danke (RDČD). Aleksandar Gavrić, dr. med., spec. gastroenterologije s KOGE UKC Ljubljana povzema priporočila za njihovo endoskopsko sledenje. Posebno poglavje namenja kirurški terapiji – odločitvi za segmentno ali totalno kolektomijo – v primeru diagnoze RDČD.

Rastoča vloga transplantacijske onkologije

Transplantacijska onkologija lahko koristi izbranim bolnikom s hepatoceličnim rakom. Ker pomemben delež jeter slovenskih darovalcev izvozimo v evropsko mrežo Eurotransplant, teh potencialov zaenkrat ne izkoriščamo, opozarja prof. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. abdominalne in splošne kirurgije s KO za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana.

Izbira optimalne terapije glede na mesto primarne bolezni

Dosedanji dokazi o učinkovitosti zdravljenja glede na mesto primarnega raka debelega črevesa ali danke odpirajo številna vprašanja. Vodja Enote za internistično onkologijo UKC Maribor dr. Matej Horvat, dr. med., spec. internistične onkologije, je predstavil raziskavo PARADIGM, ki je prispevala nekaj odgovorov.

Obravnava RDČD pri mladih doživlja preobrat

Delež rakov debelega črevesa in danke (RDČD), odkritih v napredovalem stadiju, je pri mlajših od 50 let večji kot v populaciji starejših bolnikov. Dr. Neva Volk, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana je komentirala razloge za zaskrbljujoč trend in predstavila prve mednarodne smernice obravnave RDČD pri mladih, ki so izšle lansko jesen.

Rastoča vloga obsevanja v zdravljenju tumorjev prebavil

Asist. mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med., specialistka onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana je strnila aktualne dokaze o prispevku radioterapije k uspehom zdravljenja rakov danke in analnega kanala, požiralnika ter trebušne slinavke. V prihodnje bo na teh področjih še vidnejše mesto dobila novejša tehnika zdravljenja z obsevanjem.

Katerih korakov pri diagnostiki ne smemo preskočiti?

Nespecifični in raznoliki simptomi raka debelega črevesa in danke lahko predstavljajo izziv. Kam usmeriti pozornost in katera je najbolj optimalna pot do hitre in dokončne potrditve bolezni? Odgovarja prim. Zdenko Kikec, dr. med., specialist interne medicine, vodja onkološke ambulante v SB Slovenj Gradec.

Glavni poudarki 12. Šole tumorjev prebavil

Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., in predstojnica sektorja internistične onkologije prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., sta pripravili izčrpen pregled novosti pri zdravljenju prebavnih rakov, ki so zaznamovale nedavno Šolo tumorjev prebavil.

Z analizo humanega mikrobioma do vzrokov bolezni

Črevesna mikrobiota vpliva na številna avtoimunska in rakava obolenja, na debelost in na vrsto presnovnih ter nevroloških bolezni. Prof. dr. Blaž Stres z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z interdisciplinarno skupino išče nove načine njihovega odkrivanja in raziskovanja njihovega izvora.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}