Opuščanje antraciklinov v shemah zdravljenja zgodnjega raka dojk

Antraciklini so eno najučinkovitejših zdravil za zdravljenje raka dojk. Pereče pa je vprašanje tveganja in koristi uporabe antraciklinov v dopolnilnem zdravljenju ter vprašanje prekomernega zdravljenja bolnic z zgodnjim rakom dojk. Infografika povzema najnovejše usmeritve.

Preberi članek
Stereotaktična radiokirurgija možganskih zasevkov po letu 2020

Asist. dr. Marija Skoblar Vidmar, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo, je predstavila triletne izkušnje Onkološkega inštituta Ljubljana z inovativno tehnologijo stereotaktične radiokirurgije. Ta omogoča hitro in natančno monoizocentrično obsevanje multiplih možganskih metastaz – teorija govori celo o njihovem neomejenem številu.

Spodbudni rezultati zdravljenja različnih HER2-pozitivnih čvrstih tumorjev

Kaj je dokazala združena analiza treh raziskav s trastuzumabom derukstekanom, ki je zajela bolnice s HER2-pozitivnim rakom dojk in zasevki v možganih? Kako se vloga tega zdravila povečuje med različnimi HER2-pozitivnimi čvrstimi tumorji v napredovalem stadiju? Povzeli smo sporočila s kongresa ESMO.

Kam nas usmerjajo analize domače klinične prakse?

Raziskave iz realnega sveta ne morejo nadomestiti randomiziranih kliničnih raziskav, jih pa pomembno dopolnjujejo. Na četrtem regionalnem kongresu internistične onkologije REKONIO so raziskovalci Onkološkega inštituta Ljubljana predstavili nove podatke, ki prispevajo zalet zdravljenju zlasti trojno negativnega raka dojk.

Rak dojk: izpostavljeno na kongresu ESMO 2023

Na kratko povzemamo rezultate raziskav TROPION-Breast01, BEGONIA in MonarchE ter še dve odmevni kongresni sporočili. Prvo govori o dolgoročni izpostavljenosti onesnaženemu zraku kot tveganju za nastanek raka dojk, drugo pa o učinkih kratkotrajnega posta na kakovost življenja bolnikov.

Pet dni za dopolnilno obsevanje po operaciji raka dojk

Kako daleč lahko gremo z zmanjševanjem števila obsevalnih odmerkov ob povečanju dnevne doze? Doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana, piše o dokazih, ki so povzročili prelomnico v pooperativnem obsevanju raka dojk.

Kako bomo v prihodnje zdravili visceralno krizo pri HR+ HER2– raku dojk?

Na kakšen način lahko zdaj pri pogosto negotovih odločitvah o zdravljenju visceralne krize pomagajo rezultati raziskave RIGHT Choice, objavljeni konec lanskega leta? Na srečanju Združenja za senologijo je aktualne dokaze predstavila doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Katere odločitve lahko olajšajo podatki iz klinične prakse?

Dve tretjini bolnikov v vsakodnevni klinični praksi ne ustrezata vključitvenim kriterijem randomiziranih kliničnih raziskav faze III, zato narašča število raziskav iz realnega sveta. Specialistki internistične onkologije doc. dr. Erika Matos, dr. med., in Ana Demšar, dr. med., sta predstavili rezultate domačih in tujih kliničnih izkušenj z zaviralci CDK 4/6 pri bolnicah z rakom dojk.

Prispevki Onkološkega inštituta Ljubljana na ASCO 2023

Tanja Ovčariček, dr. med., doc. dr. Erika Matos, dr. med., Maša Auprih, dr. med., dr. Simona Borštnar, dr. med., Eva Godina, dr. med., in doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., so imena, ki jih najdemo med sodelujočimi avtorji na letošnjem kongresu ASCO. Zbrali smo povzetke njihovega raziskovalnega dela s področja zdravljenja raka dojk.

Kako pozitivna družinska anamneza vpliva na prognozo

Pred dnevi so v publikaciji JAMA objavili rezultate raziskave, ki je vključevala eno največjih kohort bolnic z rakom dojk. Po njihovem spremljanju, ki je trajalo do 15 let, je analiza ponazorila povezavo med družinsko obremenitvijo in izidi zdravljenja raka dojk celokupno in glede na status estrogenskih receptorjev.

Nosečnost in ocena varnosti začasne prekinitve zdravljenja

Mednarodna raziskava POSITIVE je iskala odgovor na vprašanje, ali začasna prekinitev hormonske terapije pri posameznicah z željo po zanositvi poslabša izide zdravljenja. Rezultate je pokomentirala sodelujoča avtorica dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana.

Rak dojk na ASCO 2023

Zaviralci CDK 4/6 so bili deležni pozornosti tudi na letošnjem kongresu ASCO. Strnili smo posodobljene oziroma nove podatke raziskav NATALEE, PALMIRA in monarchE in v niz kongresnih povzetkov dodali še rezultate raziskave TORCHLIGHT. Zanimivo je sporočilo metaanalize, ki je na skoraj 15.000 bolnicah z rakom dojk pred menopavzo ponazorila koristi zavore delovanja jajčnikov.

ESMO Breast Cancer 2023: novi dokazi, ki izstopajo

Kongres ESMO, posvečen raku dojk, ki je nedavno potekal v Berlinu, je postregel s številnimi uspešnimi zgodbami. Preberite kratke povzetke zadnjih rezultatov raziskav IMpassion031, DESTINY-Breast04 in DESTINY-Breast02 ter ASCENT in MonarchE.

HR+/HER2– rak dojk: širitev terapevtskih obzorij

Kako naprej, ko bolezen po zdravljenju z zaviralci CDK4/6 napreduje? Na to vprašanje so skušale odgovoriti klinične raziskave CAPItello-291, EMERALD in SERENA-2, prav tako izpostavljene na kongresu ESMO Breast Cancer.

Rak dojk in obsevanje s protoni

Za nekatere bolnice z rakom dojk bo možnost obsevanja s protoni pomenila pomembno znižanje individualnega tveganja za pojav življenjsko ogrožajočega neželenega učinka. O potencialih odprave poznih posledic zdravljenja piše doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z OI Ljubljana.

Strategija zdravljenja po zaviralcih CDK 4/6

Ena izmed pomembnih tem zadnjega srečanja SABCS je bila obravnava bolnikov z rakom dojk, pri katerem bolezen po zdravljenju z zaviralci CDK 4/6 napreduje. Rezultate izpostavljenih raziskav sta predstavili doc. dr. Erika Matos, dr. med., specialistka interne medicine in internistične onkologije, ter Kaja Cankar, dr. med., specializantka internistične onkologije z OI Ljubljana.

Oligometastatski rak dojk: najpogostejša vprašanja

O omejitvah in obetajočih možnostih lokalnega ablativnega zdravljenja raka dojk je na strokovnem srečanju Oligometastatski rak, ki je na OI Ljubljana potekal konec novembra, predavala asist. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}