Ciljana aksilarna disekcija v 36 državah sveta

Kirurgi iz 137 centrov za zdravljenje raka dojk so iskali odgovor na vprašanje, kakšen je status ciljane aksilarne disekcije v njihovi klinični praksi. V raziskavi je sodeloval tudi doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., spec. splošne kirurgije z OI Ljubljana. Kam nas usmerjajo objavljeni rezultati in ali so primerljivi z domačimi izkušnjami po prvih šestih mesecih izvajanja te metode?

Pet obsevanj po operaciji raka dojk

Doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z OI Ljubljana opisuje krajše in intenzivnejše pooperativno obsevanje, opravljeno v enem tednu, kot prelomnico pri dopolnilnem zdravljenju raka dojk z obsevanjem. Za katere bolnike je primerno ultrahipofrakcionirano obsevanje? Kakšne rezultate dosega in kako varno je?

Ko je breme zdravljenja težje od strahu pred boleznijo

Kakšna je vloga družinskega zdravnika pri spodbujanju adherence bolnikov z rakom dojk, ki dolgoročno prejemajo hormonsko terapijo? Kaj lahko družinski zdravnik ponudi za obvladovanje motečih neželenih učinkov terapije, ki so eden pogostejših razlogov za njeno prekinitev? Možnosti predstavlja doc. dr. Vesna Homar, dr. med., spec. družinske in urgentne medicine iz ZD Vrhnika.

Ali umetna inteligenca še zaostaja za izkušenimi radiologi?

Kaj bo poleg strojnih odčitovalcev zaznamovalo prihodnost radiološkega diagnosticiranja in presejanja za raka dojk? Kako ob omejitvah mamografije raste vloga digitalne tomosinteze? Doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med., spec. radiologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, je strnila pomembnejša spoznanja in obete.

Katere novosti je prispeval SABCS 2023?

Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. internistične onkologije in interne medicine z OI Ljubljana je izbrala nekaj poudarkov nedavno zaključenega simpozija San Antonio Breast Cancer. Katere nove terapevtske strategije in kateri rezultati kliničnih preskušanj so zaznamovali letošnje leto na področju zgodnjega in razsejanega raka dojk?

Stereotaktična radiokirurgija možganskih zasevkov po letu 2020

Asist. dr. Marija Skoblar Vidmar, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo, je predstavila triletne izkušnje Onkološkega inštituta Ljubljana z inovativno tehnologijo stereotaktične radiokirurgije. Ta omogoča hitro in natančno monoizocentrično obsevanje multiplih možganskih metastaz – teorija govori celo o njihovem neomejenem številu.

Kako bomo v prihodnje zdravili visceralno krizo pri HR+ HER2– raku dojk?

Na kakšen način lahko zdaj pri pogosto negotovih odločitvah o zdravljenju visceralne krize pomagajo rezultati raziskave RIGHT Choice, objavljeni konec lanskega leta? Na srečanju Združenja za senologijo je aktualne dokaze predstavila doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Nosečnost in ocena varnosti začasne prekinitve zdravljenja

Mednarodna raziskava POSITIVE je iskala odgovor na vprašanje, ali začasna prekinitev hormonske terapije pri posameznicah z željo po zanositvi poslabša izide zdravljenja. Rezultate je pokomentirala sodelujoča avtorica dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana.

Raziskava SOUND je odzvanjala

Pri katerih bolnicah s tumorjem T1 lahko biopsijo varovalne bezgavke varno izpustimo? Odgovor so prispevali težko pričakovani rezultati raziskave SOUND, prvič predstavljeni na konferenci St. Gallen. Povzetek je pripravil doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., spec. splošne kirurgije z OI Ljubljana.

Strategija zdravljenja po zaviralcih CDK 4/6

Ena izmed pomembnih tem zadnjega srečanja SABCS je bila obravnava bolnikov z rakom dojk, pri katerem bolezen po zdravljenju z zaviralci CDK 4/6 napreduje. Rezultate izpostavljenih raziskav sta predstavili doc. dr. Erika Matos, dr. med., specialistka interne medicine in internistične onkologije, ter Kaja Cankar, dr. med., specializantka internistične onkologije z OI Ljubljana.

Prediktivna vloga TIL za dosego pCR pri zgodnjem raku dojk

34. Onkološki vikend, ki je obeležil 25 let Združenja za senologijo, je dosežke slovenske onkologije predstavil tudi v obliki posterjev. Za najboljšega so razglasili poster Klare Geršak, dr. med., ki je z ekipo preučevala povezanost gostote TIL in klinično-patoloških značilnosti s pCR pri posameznih podtipih raka dojk.

Šest vidnejših raziskav letošnjega kongresa ESMO

Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana je izbrala in povzela letošnje ESMO novosti. Predstavljeni rezultati med drugim umeščajo četrti zaviralec CDK 4/6 v zdravljenje razsejanega raka dojk in prispevajo dokaze o učinkovitosti ZIKT brez dodane kemoterapije pri zgodnjem trojno negativnem raku dojk.

Nesklenjen krog komunikacije bremeni osebne zdravnike

Centralni register podatkov ne omogoča ažurnega in kontinuiranega sledenja bolnikov s strani njihovega osebnega zdravnika. Problematiko vrzeli v pretoku informacij med različnimi specialisti in zdravstvenimi ustanovami izpostavlja asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., spec. družinske medicine iz ZD Grosuplje.

Rak dojk na ASCO 2022: Veliko majhnih, a pomembnih korakov

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., spec. internistične onkologije, je o najodmevnejših raziskavah zdravljenja raka dojk s kongresa ASCO predavala na 16. srečanju CEOC v Opatiji. Video vsebuje povzetek najpomembnejših rezultatov s komentarjem.

OI na ASCO 2022: uspeh celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojk

Kako s celostno rehabilitacijo bolnic zmanjšamo delež tistih, ki imajo zmerno ali zelo izraženo utrudljivost v primerjavi z običajnim načinom rehablitacije? Odgovor prispeva analiza, ki so jo opravili na OI in prav tako predstavili na kongresu ASCO pod vodstvom prof. dr. Nikole Bešića, dr. med., specialista kirurgije.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}