Kako bomo v prihodnje zdravili visceralno krizo pri HR+ HER2– raku dojk?

Na kakšen način lahko zdaj pri pogosto negotovih odločitvah o zdravljenju visceralne krize pomagajo rezultati raziskave RIGHT Choice, objavljeni konec lanskega leta? Na srečanju Združenja za senologijo je aktualne dokaze predstavila doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Nosečnost in ocena varnosti začasne prekinitve zdravljenja

Mednarodna raziskava POSITIVE je iskala odgovor na vprašanje, ali začasna prekinitev hormonske terapije pri posameznicah z željo po zanositvi poslabša izide zdravljenja. Rezultate je pokomentirala sodelujoča avtorica dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana.

Raziskava SOUND je odzvanjala

Pri katerih bolnicah s tumorjem T1 lahko biopsijo varovalne bezgavke varno izpustimo? Odgovor so prispevali težko pričakovani rezultati raziskave SOUND, prvič predstavljeni na konferenci St. Gallen. Povzetek je pripravil doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., spec. splošne kirurgije z OI Ljubljana.

Strategija zdravljenja po zaviralcih CDK 4/6

Ena izmed pomembnih tem zadnjega srečanja SABCS je bila obravnava bolnikov z rakom dojk, pri katerem bolezen po zdravljenju z zaviralci CDK 4/6 napreduje. Rezultate izpostavljenih raziskav sta predstavili doc. dr. Erika Matos, dr. med., specialistka interne medicine in internistične onkologije, ter Kaja Cankar, dr. med., specializantka internistične onkologije z OI Ljubljana.

Prediktivna vloga TIL za dosego pCR pri zgodnjem raku dojk

34. Onkološki vikend, ki je obeležil 25 let Združenja za senologijo, je dosežke slovenske onkologije predstavil tudi v obliki posterjev. Za najboljšega so razglasili poster Klare Geršak, dr. med., ki je z ekipo preučevala povezanost gostote TIL in klinično-patoloških značilnosti s pCR pri posameznih podtipih raka dojk.

Šest vidnejših raziskav letošnjega kongresa ESMO

Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana je izbrala in povzela letošnje ESMO novosti. Predstavljeni rezultati med drugim umeščajo četrti zaviralec CDK 4/6 v zdravljenje razsejanega raka dojk in prispevajo dokaze o učinkovitosti ZIKT brez dodane kemoterapije pri zgodnjem trojno negativnem raku dojk.

Nesklenjen krog komunikacije bremeni osebne zdravnike

Centralni register podatkov ne omogoča ažurnega in kontinuiranega sledenja bolnikov s strani njihovega osebnega zdravnika. Problematiko vrzeli v pretoku informacij med različnimi specialisti in zdravstvenimi ustanovami izpostavlja asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., spec. družinske medicine iz ZD Grosuplje.

Rak dojk na ASCO 2022: Veliko majhnih, a pomembnih korakov

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., spec. internistične onkologije, je o najodmevnejših raziskavah zdravljenja raka dojk s kongresa ASCO predavala na 16. srečanju CEOC v Opatiji. Video vsebuje povzetek najpomembnejših rezultatov s komentarjem.

OI na ASCO 2022: uspeh celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojk

Kako s celostno rehabilitacijo bolnic zmanjšamo delež tistih, ki imajo zmerno ali zelo izraženo utrudljivost v primerjavi z običajnim načinom rehablitacije? Odgovor prispeva analiza, ki so jo opravili na OI in prav tako predstavili na kongresu ASCO pod vodstvom prof. dr. Nikole Bešića, dr. med., specialista kirurgije.

OI na ASCO 2022: program DORA kot primer dobre prakse

Do 30.000 mamografij je bilo odpovedanih zaradi prekinitve delovanja presejalnega programa DORA med marcem in majem 2020. S katerimi ukrepi smo ublažili sunek pandemije, je slovenska stroka poročala tudi na letošnjem kongresu ASCO. Kratek povzetek prispevka je pripravil Miloš Vrhovec, dr. med., specialist radiologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Izzivi odkrivanja majhnih karcinomov z mamografijo

Kakšne so posebnosti odkrivanja netipnih karcinomov dojk, je na primerih različnih mamografskih rentgenskih slik dojk, med njimi tudi dojk s silikonskimi vsadki, ponazorila vodja programa DORA mag. Kristijana Hertl, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Zdravljenje filodnih tumorjev dojk

Na nedavnem srečanju Združenja za senologijo, ki je bilo posvečeno redkim rakom dojk, je doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., predstojnica sektorja za radioterapijo OIL, predstavila izkušnje z zdravljenjem filodnih tumorjev. Poudarila je, da pri tej bolezni aksilarna disekcija ni potrebna in da je uporaba kemoterapije še vedno kontroverzna tema.

Slovenski rezultati primerljivi tistim iz raziskave IMpassion130

Analiza 41 bolnic z razsejanim trojno negativnim rakom dojk potrjuje učinkovitost atezolizumaba v kombinaciji z nab-paklitakselom. Dr. Simona Borštnar, dr. med., je predstavila še druge obetavne možnosti zdravljenja prognostično najmanj ugodnega podtipa raka dojk. Posebno pozornost je namenila zdravilu, ki so ga na Emi registrirali novembra.

Regionalno kirurško zdravljenje po neoadjuvantni kemoterapiji

Kakšni so pogoji za minimalno invazivno regionalno kirurško zdravljenje raka dojk s potrjenimi zasevki v pazdušnih bezgavkah po neoadjuvantnem zdravljenju? Kako uspešna je pri zniževanju stopnje lažno negativnih bezgavk ciljana aksilarna resekcija? Odgovarja specialist splošne kirurgije doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Optimalna lokoregionalna kontrola bolezni

Po tumorektomiji v 10 do 12 odstotkih primerov maligne celice odkrijejo v območju štirih centimetrov od roba karcinoma, zato je ključna optimalna lokoregionalna kontrola in postoperativno obsevanje. Kako uspešni smo pri tem? Odgovarja mag. Marija Snežna Paulin Košir, dr. med., specialistka onkologije z radioterapijo iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}