Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju raka dojk.

ESMO Breast Cancer 2023: novi dokazi, ki izstopajo

Kongres ESMO, posvečen raku dojk, ki je nedavno potekal v Berlinu, je postregel s številnimi uspešnimi zgodbami. Preberite kratke povzetke zadnjih rezultatov raziskav IMpassion031, DESTINY-Breast04 in DESTINY-Breast02 ter ASCENT in MonarchE.

Konjugati protiteles in zdravil vstopajo skozi velika vrata

Učinkovitost ADC (angl. antibody-drug conjugates) se izkazuje pri zdravljenju širokega spektra podtipov raka dojk. Povzeli smo dosedanja spoznanja in najpomembnejše objave ter predstavili potenciale, ki usmerjajo k zdravljenju preostalih solidnih tumorjev.

Rak dojk in obsevanje s protoni

Za nekatere bolnice z rakom dojk bo možnost obsevanja s protoni pomenila pomembno znižanje individualnega tveganja za pojav življenjsko ogrožajočega neželenega učinka. O potencialih odprave poznih posledic zdravljenja piše doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z OI Ljubljana.

Zgodnji rak dojk in nova zdravila na obzorju

Uvedbi zaviralcev aromataz je sledilo več kot 15-letno zatišje brez večjih prebojev na področju zdravljenja zgodnjega hormonsko občutljivega raka dojk z velikim tveganjem. Preobrat so prinesli ugodni rezultati raziskave monarchE. Kakšno pot napovedujejo raziskave v teku? Obete so strnili na konferenci o obravnavi zgodnjega raka dojk St. Gallen.

Spodbudni rezultati raziskave POSITIVE

Na SABCS so bili predstavljeni tudi rezultati študije, pri kateri je sodeloval Onkološki inštitut Ljubljana in ki je vzbudila veliko zanimanja svetovne onkološke javnosti. Dognanja so spodbudila širšo razpravo o obravnavi raka dojk v nosečnosti, nosečnosti po zdravljenju in ohranitvi plodnosti med zdravljenjem. Piše asist. Anja Kovač, dr. med., spec. internistične onkologije.

Sklad Mojce Senčar: razpis 2023

Združenje Europa Donna Slovenija je ob 25-letnici združenja ustanovilo Sklad Mojce Senčar – Sklad za podpiranje raziskav s področja raka dojk in rakov rodil. Gre za prvi slovenski zasebni sklad za financiranje raziskav s področja onkologije, ki vsaj delno potekajo v Sloveniji.

Napovedni model, izdelan s podatkovnim rudarjenjem

Ali popolni patološki odgovor v pazdušnih bezgavkah po neoadjuvantnem sistemskem zdravljenju bolje napovemo z upoštevanjem klinično-patoloških značilnosti ali z UZ preiskavo? Na to vprašanje odgovarja prva avtorica raziskave Nina Pišlar, dr. med.

Oligometastatski rak dojk: najpogostejša vprašanja

O omejitvah in obetajočih možnostih lokalnega ablativnega zdravljenja raka dojk je na strokovnem srečanju Oligometastatski rak, ki je na OI Ljubljana potekal konec novembra, predavala asist. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo.

Glavni poudarki ESMO 2022 na področju raka dojk

Na letošnjem kongresu ESMO je bilo predstavljenih več izsledkov kliničnih preizkušanj tako pri zgodnjem kot pri razsejanem raku dojk, ki utegnejo v bližnji prihodnosti pomembno vplivati na obravnavo teh bolnikov. Doc. dr. Erika Matos, dr. med., in Kaja Cankar, dr. med., predstavljata nekatere najbolj izstopajoče raziskave.

O sedanji in prihodnji vlogi zaviralcev PARP

Kdaj bomo lahko zaviralce PARP začeli uporabljati tudi za zdravljenje zgodnjega raka dojk? Katera vprašanja ostajajo pri testiranju bolnikov na mutacijo v genih BRCA? Kakšna je vloga somatskih mutacij pri zdravljenju? Odgovarja doc. dr. Erika Matos, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Rak dojk na ESMO 2022 in klinične pridobitve

Raziskave DESTINY-Breast04, MONARCH 3, TROPiCS-02 in METEORA so deležne največje pozornosti strokovne javnosti. Zbrali smo njihove aktualne rezultate. Nekateri med njimi obetajo spremembo dosedanjih terapevtskih algoritmov.

ASCO 2022: Še nekaj pozornosti vrednih raziskav

Predstavljamo še nekaj zaključkov raziskav, ki so jih mednarodno priznani strokovnjaki na srečanju ASCO izpostavili kot napovednik sprememb na področju zdravljenja raka dojk. Kaj so glavna sporočila?

TILs kot prognostični dejavnik pri zgodnjem HR+/HER2+ raku dojk

Valentina Jerič Horvat, dr. med., je prva avtorica raziskave, s katero se je Onkološki inštitut Ljubljana (OI) predstavil na kongresu ASCO 2022. Raziskava je preučevala izide in prognostično vlogo TILs pri bolnicah z zgodnjim HR+/HER2+ rakom dojk, ki niso prejele dopolnilne kemoterapije. Kakšni so bili njeni rezultati?

E-izobraževanje: Sistemska terapija raka dojk – aktualne teme
ESMO Breast 2022: pozitivne in negativne raziskave

Kako se je izkazal dodatek ceralasertiba k oliparibu pri bolnicah z razsejanim TNRD? Zakaj odmeva posodobljena analiza učinkovitosti ribocikliba v kombinaciji s fulvestrantom v prvi liniji pri HR+/HER2- napredovalem raku? Kaj pa zdravljenje s patritumab derukstekanom pri bolnicah z zgodnjim rakom dojk?

ESMO Breast 2022: ali kakovosti življenja bolnic posvečate dovolj pozornosti?

Mednarodna analiza iz realnega kliničnega okolja, ki je zajela mnenja zdravnikov, medicinskih sester in bolnic z napredovalim rakom dojk, je iskala odgovor na vprašanje, kako bolnice in kako stroka dojemajo neželene učinke terapije in njihov vpliv na kakovost življenja. Dosedanje raziskave s tega področja so pomanjkljive in izkazujejo neskladje.

E-izobraževanje: Metastatski HER2-pozitivni rak dojk – kaj je novega?
Zaviralci CDK 4/6: dosedanje ugotovitve o učinkovitosti in varnosti

Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., in Nina Privšek, dr. med., sta objavili pregled rezultatov o učinkovitosti in najpogostejših neželenih učinkih zdravljenja z zaviralci od ciklina odvisnih kinaz 4 in 6 pri metastatskem raku dojk. Kaj so glavna sporočila njunega članka?

V UKC Maribor uvajajo novo kirurško diagnostično metodo

Lokalizacije z ultrazvočno vidnimi klipi, ki so jih letos začeli izvajati ob diagnostični biopsiji, bodo prispevale k optimizaciji obravnave netipnih lezij dojk, ki niso ultrazvočno vidne. Piše Nina Čas Sikošek, dr. med., spec. kirurgije z Oddelka za onkološko ginekologijo in onkologijo dojk UKC Maribor.

E-izobraževanje: Znana mutacija BRCA – kako naprej?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}