HR+/HER2– rak dojk: širitev terapevtskih obzorij

Kako naprej, ko bolezen po zdravljenju z zaviralci CDK4/6 napreduje? Na to vprašanje so skušale odgovoriti klinične raziskave CAPItello-291, EMERALD in SERENA-2, prav tako izpostavljene na kongresu ESMO Breast Cancer.

Sacituzumab govitekan v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Bolniki z neoperabilnim lokalno napredovalim ali razsejanim trojno negativnim rakom dojk, ki so bili predhodno zdravljeni z dvema ali več linijami sistemskega zdravljenja, so dobili pomembno terapevtsko možnost. Njena učinkovitost je bila preizkušana v odprti randomizirani raziskavi faze III ASCENT. Zbrali smo najpomembnejše podatke.

Zaviralci PARP v dopolnilnem zdravljenju raka dojk

Zakaj je testiranje na mutacijo BRCA1/2 pri zgodnjem raku dojk pomembno? Katerim bolnikom je namenjeno dopolnilno zdravljenje z olaparibom? Kaj sporočajo zadnji podatki iz kliničnih preizkušanj?

Rak dojk pri moških: ključne razlike

Moške z rakom dojk bremeni višji stadij ob diagnozi in splošno krajša pričakovana življenjska doba. Kako lahko to spremenimo? Na katere izstopajoče razlike med spoloma moramo biti še bolj pozorni? Infografiko je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z OI Ljubljana.

Nova entiteta raka dojk z novimi terapevtskimi možnostmi

Zbrali smo pregledno opredelitev HER2-nizkega raka dojk in rezultate raziskave, ki postavljajo nov standard zdravljenja bolnic z neoperabilnim/razsejanim rakom dojk z nizkim izražanjem HER2. Infografiko je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Imunoterapija pri trojno negativnem raku dojk

Pripravili smo pregled najpomembnejših raziskav faze 3 in aktualne podatke razdelili v dva sklopa. Prvi sklop pokriva bolnice z zgodnjim TNRD, drugi sklop pa bolnice z inoperabilnim lokalno napredovalim oziroma razsejanim TNRD. Preglednico sta pripravili Kaja Cankar, dr. med., in doc. dr. Erika Matos, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Vse o redkih rakih dojk

Na enem mestu smo zbrali podatke o znanih redkih rakih dojk. O njihovih glavnih patohistoloških, molekularnih in radioloških značilnostih ter o njihovem zdravljenju in prognozi. Uporabno preglednico je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Smernice za zdravljenje možganskih zasevkov

Enotne smernice združenj ASCO, SNO in ASTRO za zdravljenje možganskih zasevkov pri bolnicah z rakom dojk so bile izdane konec lanskega leta. Kaja Cankar, dr. med., iz Onkološkega inštituta je njihova ključna sporočila zbrala v algoritem, ki ponazarja izhodiščno diagnozo in v nadaljevanju optimalno lokalno ter sistemsko zdravljenje.

Posodobljene ESMO smernice: oligometastatski rak dojk

Posodobljene ESMO smernice predvidevajo pričujoč algoritem diagnostike in zdravljenja oligometastatskega raka dojk. Trajanje sistemskega zdravljenja še ni jasno določeno in ostaja tema številnih razprav. Vsebino je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Posodobljene ESMO smernice: razsejani rak dojk

Nedavno posodobljene ESMO smernice predstavljamo v petih algoritmih. Ti pokrivajo tako diagnostične preiskave in oceno razširjenosti razsejanega raka dojk kot tudi njegovo zdravljenje v vseh redih. Vsebino je pripravila Kaja Cankar, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

ESMO 2021: strnjeno, relevantno in uporabno

Kongres ESMO je tudi letos dokazal, da raziskovalnega utripa v onkologiji covid era ni upočasnila. Zabeležili so 22.700 registriranih iz 143 držav ter objavili 1.989 abstraktov in 1.744 posterjev. Zbrali smo nekaj najbolj citiranih raziskav s področja zdravljenja raka dojk.

ASCO 2021: velikih pet s področja raka dojk

Kongres ASCO je letos prispeval kar 506 novosti s področja raka dojk. Izbrali smo nekatere najbolj citirane in odmevne. Izbor in povzetke rezultatov, ki krojijo klinično prakso, je pripravila Kaja Cankar, dr. med.

ST. GALLEN 2021: aktualne raziskave na enem mestu

Ne spreglejte strnjenega seznama najbolj relevantnih raziskav s področja zdravljenja raka dojk in njihovih ugotovitev, ki so bile predstavljene tudi na konferenci St. Gallen 2021. Razdelili smo jih v tri sklope.

Dopolnilno zdravljenje z bisfosfonati

Po trenutno veljavnih kliničnih smernicah ESMO in ASCO se dopolnilno zdravljenje z bisfosfonati priporoča vsem pomenopavznim bolnicam z zmernim do velikim tveganjem za ponovitev bolezni, ki prejemajo katerokoli dopolnilno sistemsko terapijo.

Testiranje na prisotnost mutacije PIK3CA

Pri približno 40 % bolnikov s HR+/HER2- rakom dojk ugotavljamo prisotnost mutacij, ki aktivirajo PIK3CA signalne poti. Kdaj in kje opravimo testiranje?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}