Novosti v kliničnih poteh

V Ambulanti za onkološko genetsko svetovanje in testiranje na Onkološkem inštitutu Ljubljana so razširili možnosti prednostnega genetskega testiranja bolnikov na zarodne patogene različice z namenom zdravljenja. Na enem mestu smo strnili bistvene informacije zdaj treh kliničnih poti.

Rak glave in vratu: spregledani simptomi?

Kako zahtevna je diagnostika pri mlajših in pri tistih, ki nimajo dejavnikov tveganja za razvoj RGV, kot so kajenje, alkohol in okužba s HPV? Kdaj na bolezen pomisliti ob nepojasnjeni hripavosti? Vsebino infografike je recenziral doc. dr. Boštjan Lanišnik, dr. med., specialist ORL iz Klinike za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu UKC Maribor.

Prispevki Onkološkega inštituta Ljubljana na ASCO 2023

Tanja Ovčariček, dr. med., doc. dr. Erika Matos, dr. med., Maša Auprih, dr. med., dr. Simona Borštnar, dr. med., Eva Godina, dr. med., in doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., so imena, ki jih najdemo med sodelujočimi avtorji na letošnjem kongresu ASCO. Zbrali smo povzetke njihovega raziskovalnega dela s področja zdravljenja raka dojk.

HR+/HER2– rak dojk: širitev terapevtskih obzorij

Kako naprej, ko bolezen po zdravljenju z zaviralci CDK4/6 napreduje? Na to vprašanje so skušale odgovoriti klinične raziskave CAPItello-291, EMERALD in SERENA-2, prav tako izpostavljene na kongresu ESMO Breast Cancer.

Sacituzumab govitekan v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Bolniki z neoperabilnim lokalno napredovalim ali razsejanim trojno negativnim rakom dojk, ki so bili predhodno zdravljeni z dvema ali več linijami sistemskega zdravljenja, so dobili pomembno terapevtsko možnost. Njena učinkovitost je bila preizkušana v odprti randomizirani raziskavi faze III ASCENT. Zbrali smo najpomembnejše podatke.

Zaviralci PARP v dopolnilnem zdravljenju raka dojk

Zakaj je testiranje na mutacijo BRCA1/2 pri zgodnjem raku dojk pomembno? Katerim bolnikom je namenjeno dopolnilno zdravljenje z olaparibom? Kaj sporočajo zadnji podatki iz kliničnih preizkušanj?

Rak dojk pri moških: ključne razlike

Moške z rakom dojk bremeni višji stadij ob diagnozi in splošno krajša pričakovana življenjska doba. Kako lahko to spremenimo? Na katere izstopajoče razlike med spoloma moramo biti še bolj pozorni? Infografiko je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z OI Ljubljana.

Nova entiteta raka dojk z novimi terapevtskimi možnostmi

Zbrali smo pregledno opredelitev HER2-nizkega raka dojk in rezultate raziskave, ki postavljajo nov standard zdravljenja bolnic z neoperabilnim/razsejanim rakom dojk z nizkim izražanjem HER2. Infografiko je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Imunoterapija pri trojno negativnem raku dojk

Pripravili smo pregled najpomembnejših raziskav faze 3 in aktualne podatke razdelili v dva sklopa. Prvi sklop pokriva bolnice z zgodnjim TNRD, drugi sklop pa bolnice z inoperabilnim lokalno napredovalim oziroma razsejanim TNRD. Preglednico sta pripravili Kaja Cankar, dr. med., in doc. dr. Erika Matos, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Vse o redkih rakih dojk

Na enem mestu smo zbrali podatke o znanih redkih rakih dojk. O njihovih glavnih patohistoloških, molekularnih in radioloških značilnostih ter o njihovem zdravljenju in prognozi. Uporabno preglednico je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Smernice za zdravljenje možganskih zasevkov

Enotne smernice združenj ASCO, SNO in ASTRO za zdravljenje možganskih zasevkov pri bolnicah z rakom dojk so bile izdane konec lanskega leta. Kaja Cankar, dr. med., iz Onkološkega inštituta je njihova ključna sporočila zbrala v algoritem, ki ponazarja izhodiščno diagnozo in v nadaljevanju optimalno lokalno ter sistemsko zdravljenje.

Posodobljene ESMO smernice: oligometastatski rak dojk

Posodobljene ESMO smernice predvidevajo pričujoč algoritem diagnostike in zdravljenja oligometastatskega raka dojk. Trajanje sistemskega zdravljenja še ni jasno določeno in ostaja tema številnih razprav. Vsebino je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Posodobljene ESMO smernice: razsejani rak dojk

Nedavno posodobljene ESMO smernice predstavljamo v petih algoritmih. Ti pokrivajo tako diagnostične preiskave in oceno razširjenosti razsejanega raka dojk kot tudi njegovo zdravljenje v vseh redih. Vsebino je pripravila Kaja Cankar, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

ESMO 2021: strnjeno, relevantno in uporabno

Kongres ESMO je tudi letos dokazal, da raziskovalnega utripa v onkologiji covid era ni upočasnila. Zabeležili so 22.700 registriranih iz 143 držav ter objavili 1.989 abstraktov in 1.744 posterjev. Zbrali smo nekaj najbolj citiranih raziskav s področja zdravljenja raka dojk.

ASCO 2021: velikih pet s področja raka dojk

Kongres ASCO je letos prispeval kar 506 novosti s področja raka dojk. Izbrali smo nekatere najbolj citirane in odmevne. Izbor in povzetke rezultatov, ki krojijo klinično prakso, je pripravila Kaja Cankar, dr. med.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}