ST. GALLEN 2021: aktualne raziskave na enem mestu

Ne spreglejte strnjenega seznama najbolj relevantnih raziskav s področja zdravljenja raka dojk in njihovih ugotovitev, ki so bile predstavljene tudi na konferenci St. Gallen 2021. Razdelili smo jih v tri sklope.

Dopolnilno zdravljenje z bisfosfonati

Po trenutno veljavnih kliničnih smernicah ESMO in ASCO se dopolnilno zdravljenje z bisfosfonati priporoča vsem pomenopavznim bolnicam z zmernim do velikim tveganjem za ponovitev bolezni, ki prejemajo katerokoli dopolnilno sistemsko terapijo.

Testiranje na prisotnost mutacije PIK3CA

Pri približno 40 % bolnikov s HR+/HER2- rakom dojk ugotavljamo prisotnost mutacij, ki aktivirajo PIK3CA signalne poti. Kdaj in kje opravimo testiranje?

14 sklopov celostne rehabilitacije

Doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana je pripravila pregled 14 sklopov celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojk. Kdo vse naj sodeluje pri obravnavi?

Pot zdravil

Od inovacije do predpisovanja in farmakovigilance – pot zdravila smo strnili v infografiki. Vsebina je del strokovnega članka "Zagotavljanje dostopa do zdravil: kako preoblikovati cene, povračilo in nabavo?"

Izbira HT pri HR+ HER2- metastatskem raku dojk

Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana je pripravila algoritem, ki narekuje optimalno izbiro hormonske terapije glede na različne poteke metastatske bolezni.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}