OI na ASCO 2022: program DORA kot primer dobre prakse

Do 30.000 mamografij je bilo odpovedanih zaradi prekinitve delovanja presejalnega programa DORA med marcem in majem 2020. S katerimi ukrepi smo ublažili sunek pandemije, je slovenska stroka poročala tudi na letošnjem kongresu ASCO. Kratek povzetek prispevka je pripravil Miloš Vrhovec, dr. med., specialist radiologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Izzivi odkrivanja majhnih karcinomov z mamografijo

Kakšne so posebnosti odkrivanja netipnih karcinomov dojk, je na primerih različnih mamografskih rentgenskih slik dojk, med njimi tudi dojk s silikonskimi vsadki, ponazorila vodja programa DORA mag. Kristijana Hertl, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Zdravljenje filodnih tumorjev dojk

Na nedavnem srečanju Združenja za senologijo, ki je bilo posvečeno redkim rakom dojk, je doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., predstojnica sektorja za radioterapijo OIL, predstavila izkušnje z zdravljenjem filodnih tumorjev. Poudarila je, da pri tej bolezni aksilarna disekcija ni potrebna in da je uporaba kemoterapije še vedno kontroverzna tema.

Slovenski rezultati primerljivi tistim iz raziskave IMpassion130

Analiza 41 bolnic z razsejanim trojno negativnim rakom dojk potrjuje učinkovitost atezolizumaba v kombinaciji z nab-paklitakselom. Dr. Simona Borštnar, dr. med., je predstavila še druge obetavne možnosti zdravljenja prognostično najmanj ugodnega podtipa raka dojk. Posebno pozornost je namenila zdravilu, ki so ga na Emi registrirali novembra.

Regionalno kirurško zdravljenje po neoadjuvantni kemoterapiji

Kakšni so pogoji za minimalno invazivno regionalno kirurško zdravljenje raka dojk s potrjenimi zasevki v pazdušnih bezgavkah po neoadjuvantnem zdravljenju? Kako uspešna je pri zniževanju stopnje lažno negativnih bezgavk ciljana aksilarna resekcija? Odgovarja specialist splošne kirurgije doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Optimalna lokoregionalna kontrola bolezni

Po tumorektomiji v 10 do 12 odstotkih primerov maligne celice odkrijejo v območju štirih centimetrov od roba karcinoma, zato je ključna optimalna lokoregionalna kontrola in postoperativno obsevanje. Kako uspešni smo pri tem? Odgovarja mag. Marija Snežna Paulin Košir, dr. med., specialistka onkologije z radioterapijo iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Kaj je navduševalo na letošnjem kongresu ESMO?

Kakšni so prelomni rezultati raziskave DESTINY Breast03, ki bodo verjetno spremenili način zdravljenja bolnic z neoperabilnim ali razsejanim HER2-pozitivnim rakom dojk? In kako trden dokaz o podaljšanju celokupnega preživetja ob uporabi zaviralca CDK 4/6 pri pomenopavznih bolnicah prinaša raziskava MONALEESA-2? Ključna sporočila je povzela prof. dr. Maria Vidal, dr. med., iz Barcelone.

Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar: učinkovitosti zdravljenja ne more vrednotiti le zdravnik

Uporaba validiranih orodij za oceno kakovosti življenja med zdravljenjem je pomemben korak k celostni obravnavi bolnikov z rakom, poudarja doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med. Eno takšnih orodij je plod aktivnega sodelovanja Onkološkega inštituta Ljubljana s Fakulteto za računalništvo.

Vse o neoadjuvantnem zdravljenju raka dojk

Kdaj se pri raku dojk odločimo za predoperativno zdravljenje? Kakšne so njegove prednosti? Kdaj je zelo priporočeno, kdaj pa nujno? Odgovore je prispevala Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Ključni izsledki raziskav HER2CLIMB in DESTINY-Breast01

Za zdravljenje metastatskega HER2+ raka dojk imamo pri nas na voljo več zdravil. Urška Bokal, dr. med., spec. internistične onkologije iz Onkološkega inštituta Ljubljana je predstavila izsledke dveh raziskav z novejšima zdraviloma tukatinib in trastuzumab deruxtecan.

Centralno živčevje: nezaščiteno mesto bolnic s HER2+ rakom dojk

Napoveduje se pomemben korak pri zdravljenju HER2+ raka dojk, še posebej za bolnice z možganskimi zasevki, pri katerih so bile do sedaj znane oblike zdravljenja slabo učinkovite, poudarja doc. dr. Erika Matos, dr. med., spec. internistične onkologije, ki je pregledno povzela značilnosti sistemskega zdravljenja možganskih zasevkov pri raku dojk.

Novosti v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Doc. dr. Boštjan Šeruga, dr. med., iz OI Ljubljana se je v videu dotaknil vprašanja, kako optimalno uporabiti razpoložljivo kemoterapijo in kako izboljšati njeno učinkovitost pri trojno negativnem raku dojk, predstavil nekaj nedavnih spoznanj s področja imunoterapije in nanizal terapevtske novosti, ki se uveljavljajo.

Onkološki inštitut Ljubljana na ASCO 2020

Tudi na letošnjem kongresu ASCO je sodeloval Onkološki inštitut Ljubljana. Dr. Simona Borštnar, dr. med., je strnila podrobnosti treh najvidnejših na ASCO vključenih raziskav na področju zdravljenja raka dojk in genetskega testiranja slovenskih bolnic z rakom dojk. Rezultati slednjega so pokazali presenetljivo statistiko.

Mejniki pri zdravljenju metastatskega raka dojk

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}