Sacituzumab govitekan v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Bolniki z neoperabilnim lokalno napredovalim ali razsejanim trojno negativnim rakom dojk, ki so bili predhodno zdravljeni z dvema ali več linijami sistemskega zdravljenja, so dobili pomembno terapevtsko možnost. Njena učinkovitost je bila preizkušana v odprti randomizirani raziskavi faze III ASCENT. Zbrali smo najpomembnejše podatke.

Preberi članek
E-izobraževanje: Kje je največ novosti v prenovljenih smernicah?
Vitamin D in boljši izid zdravljenja

Rezultati velike prospektivne raziskave VITAL so pokazali, da je zadostna raven vitamina D v krvi ob postavitvi diagnoze raka dojk verjetno povezana z boljšim izidom zdravljenja.

ASCO 2021: velikih pet s področja raka dojk

Kongres ASCO je letos prispeval kar 506 novosti s področja raka dojk. Izbrali smo nekatere najbolj citirane in odmevne. Izbor in povzetke rezultatov, ki krojijo klinično prakso, je pripravila Kaja Cankar, dr. med.

Pregled kliničnih raziskav z zaviralci CDK 4/6

Pri obravnavi razsejanega, hormonsko odvisnega raka dojk si lahko veliko obetamo od zaviralcev CDK 4/6. Povzemamo zadnje rezultate raziskav, ki jih je prispeval kongres Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO) in v ospredje postavljajo podaljšanje preživetja.

Olaparib pri zgodnjem raku dojk z mutacijo BRCA1 ali BRCA2

Dobili smo spodbudne prve rezultate raziskave OlympiA faze III o učinkovitosti in varnosti dopolnilnega zdravljenja z olaparibom pri bolnicah in bolnikih z zgodnjim HER2- rakom dojk z germinalno mutacijo BRCA1 ali BRCA2 in velikim tveganjem za ponovitev bolezni. Kaj poudarjajo ugotovitve?

Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar: učinkovitosti zdravljenja ne more vrednotiti le zdravnik

Uporaba validiranih orodij za oceno kakovosti življenja med zdravljenjem je pomemben korak k celostni obravnavi bolnikov z rakom, poudarja doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med. Eno takšnih orodij je plod aktivnega sodelovanja Onkološkega inštituta Ljubljana s Fakulteto za računalništvo.

E-izobraževanje: Stereotaktično obsevanje in rak dojk
Pandemija je še bolj izpostavila neenakosti

Evropa je v zadnjem desetletju pomembno napredovala pri obravnavi raka dojk. Kljub napredku pa ne moremo mimo neenakosti med državami in z njo povezanih izzivov. Kaj je v ospredje postavila mednarodna raziskava, ki jo je lani izvedla evropska zveza Europa Donna, da bi ocenila trenutno stanje v 34 državah?

St. Gallen 2021: eno najpomembnejših letnih srečanj, ki je utrlo pot smernicam

Najzanimivejši del letošnje sanktgallenske konference o raku dojk je bila tudi tokrat okrogla miza, na kateri so najvidnejši strokovnjaki glasovali o vprašanjih, na katera še nimamo jasnega odgovora. Katere so dileme pri sistemskem zdravljenju zgodnjega raka dojk, o katerih so razpravljali in glasovali? Piše doc. dr. Erika Matos, dr. med, spec. internistične onkologije iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

ST. GALLEN 2021: aktualne raziskave na enem mestu

Ne spreglejte strnjenega seznama najbolj relevantnih raziskav s področja zdravljenja raka dojk in njihovih ugotovitev, ki so bile predstavljene tudi na konferenci St. Gallen 2021. Razdelili smo jih v tri sklope.

Vse o neoadjuvantnem zdravljenju raka dojk

Kdaj se pri raku dojk odločimo za predoperativno zdravljenje? Kakšne so njegove prednosti? Kdaj je zelo priporočeno, kdaj pa nujno? Odgovore je prispevala Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

E-izobraževanje: Podaljšana dopolnilna endokrina terapija pri zgodnjem raku dojk
Ključni izsledki raziskav HER2CLIMB in DESTINY-Breast01

Za zdravljenje metastatskega HER2+ raka dojk imamo pri nas na voljo več zdravil. Urška Bokal, dr. med., spec. internistične onkologije iz Onkološkega inštituta Ljubljana je predstavila izsledke dveh raziskav z novejšima zdraviloma tukatinib in trastuzumab deruxtecan.

Dopolnilno zdravljenje z bisfosfonati

Po trenutno veljavnih kliničnih smernicah ESMO in ASCO se dopolnilno zdravljenje z bisfosfonati priporoča vsem pomenopavznim bolnicam z zmernim do velikim tveganjem za ponovitev bolezni, ki prejemajo katerokoli dopolnilno sistemsko terapijo.

Primarno sistemsko zdravljenje in korist ohranitvene kirurgije

V začetku leta je v publikaciji The Lancet izšel prispevek o kirurški ohranitvi dojk in aksilarnih bezgavk po primarnem sistemskem zdravljenju bolnic z zgodnjim rakom dojk. Prispevek, ki prinaša novo orodje za klinično prakso, je zgleden primer multidisciplinarnosti, mednarodnega povezovanja ter sodelovanja združenj bolnikov in stroke.

Potrebujemo nove, kakovostnejše študije obravnave limfedema

Veljavne smernice za obravnavo limfedema so zastarele, opravljene študije slabe kakovosti in zelo raznolike, pogosto je vključenih premalo ljudi, težava je tudi spremljanje učinkovitosti, piše doc. dr. Nataša Kos, dr. med., specialistka FRM. Tudi študij, ki bi ocenjevale kakovost življenja bolnikov, je malo.

E-izobraževanje: Imunoonkologija pri raku dojk
Testiranje na prisotnost mutacije PIK3CA

Pri približno 40 % bolnikov s HR+/HER2- rakom dojk ugotavljamo prisotnost mutacij, ki aktivirajo PIK3CA signalne poti. Kdaj in kje opravimo testiranje?

Centralno živčevje: nezaščiteno mesto bolnic s HER2+ rakom dojk

Napoveduje se pomemben korak pri zdravljenju HER2+ raka dojk, še posebej za bolnice z možganskimi zasevki, pri katerih so bile do sedaj znane oblike zdravljenja slabo učinkovite, poudarja doc. dr. Erika Matos, dr. med., spec. internistične onkologije, ki je pregledno povzela značilnosti sistemskega zdravljenja možganskih zasevkov pri raku dojk.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}