Pilotni projekt OREH je primer dobre prakse

Ustno predstavitev rezultatov slovenskega projekta OREH na nedavnem kongresu ASCO štejemo za izjemen uspeh. Prvi avtor prof. dr. Nikola Bešić, dr. med., spec. splošne kirurgije z OI Ljubljana, je povedal, česa nas je raziskava o celostni rehabilitaciji bolnic z rakom dojk naučila in kako naj poteka širitev dokazano uspešnih pristopov.

Preberi članek
Glavni poudarki ESMO 2022 na področju raka dojk

Na letošnjem kongresu ESMO je bilo predstavljenih več izsledkov kliničnih preizkušanj tako pri zgodnjem kot pri razsejanem raku dojk, ki utegnejo v bližnji prihodnosti pomembno vplivati na obravnavo teh bolnikov. Doc. dr. Erika Matos, dr. med., in Kaja Cankar, dr. med., predstavljata nekatere najbolj izstopajoče raziskave.

O sedanji in prihodnji vlogi zaviralcev PARP

Kdaj bomo lahko zaviralce PARP začeli uporabljati tudi za zdravljenje zgodnjega raka dojk? Katera vprašanja ostajajo pri testiranju bolnikov na mutacijo v genih BRCA? Kakšna je vloga somatskih mutacij pri zdravljenju? Odgovarja doc. dr. Erika Matos, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Šest vidnejših raziskav letošnjega kongresa ESMO

Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana je izbrala in povzela letošnje ESMO novosti. Predstavljeni rezultati med drugim umeščajo četrti zaviralec CDK 4/6 v zdravljenje razsejanega raka dojk in prispevajo dokaze o učinkovitosti ZIKT brez dodane kemoterapije pri zgodnjem trojno negativnem raku dojk.

Rak dojk na ESMO 2022 in klinične pridobitve

Raziskave DESTINY-Breast04, MONARCH 3, TROPiCS-02 in METEORA so deležne največje pozornosti strokovne javnosti. Zbrali smo njihove aktualne rezultate. Nekateri med njimi obetajo spremembo dosedanjih terapevtskih algoritmov.

Rak dojk pri moških: ključne razlike

Moške z rakom dojk bremeni višji stadij ob diagnozi in splošno krajša pričakovana življenjska doba. Kako lahko to spremenimo? Na katere izstopajoče razlike med spoloma moramo biti še bolj pozorni? Infografiko je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z OI Ljubljana.

Nesklenjen krog komunikacije bremeni osebne zdravnike

Centralni register podatkov ne omogoča ažurnega in kontinuiranega sledenja bolnikov s strani njihovega osebnega zdravnika. Problematiko vrzeli v pretoku informacij med različnimi specialisti in zdravstvenimi ustanovami izpostavlja asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., spec. družinske medicine iz ZD Grosuplje.

Rak dojk na ASCO 2022: Veliko majhnih, a pomembnih korakov

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., spec. internistične onkologije, je o najodmevnejših raziskavah zdravljenja raka dojk s kongresa ASCO predavala na 16. srečanju CEOC v Opatiji. Video vsebuje povzetek najpomembnejših rezultatov s komentarjem.

ASCO 2022: Še nekaj pozornosti vrednih raziskav

Predstavljamo še nekaj zaključkov raziskav, ki so jih mednarodno priznani strokovnjaki na srečanju ASCO izpostavili kot napovednik sprememb na področju zdravljenja raka dojk. Kaj so glavna sporočila?

TILs kot prognostični dejavnik pri zgodnjem HR+/HER2+ raku dojk

Valentina Jerič Horvat, dr. med., je prva avtorica raziskave, s katero se je Onkološki inštitut Ljubljana (OI) predstavil na kongresu ASCO 2022. Raziskava je preučevala izide in prognostično vlogo TILs pri bolnicah z zgodnjim HR+/HER2+ rakom dojk, ki niso prejele dopolnilne kemoterapije. Kakšni so bili njeni rezultati?

OI na ASCO 2022: uspeh celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojk

Kako s celostno rehabilitacijo bolnic zmanjšamo delež tistih, ki imajo zmerno ali zelo izraženo utrudljivost v primerjavi z običajnim načinom rehablitacije? Odgovor prispeva analiza, ki so jo opravili na OI in prav tako predstavili na kongresu ASCO pod vodstvom prof. dr. Nikole Bešića, dr. med., specialista kirurgije.

OI na ASCO 2022: program DORA kot primer dobre prakse

Do 30.000 mamografij je bilo odpovedanih zaradi prekinitve delovanja presejalnega programa DORA med marcem in majem 2020. S katerimi ukrepi smo ublažili sunek pandemije, je slovenska stroka poročala tudi na letošnjem kongresu ASCO. Kratek povzetek prispevka je pripravil Miloš Vrhovec, dr. med., specialist radiologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Nova entiteta raka dojk z novimi terapevtskimi možnostmi

Zbrali smo pregledno opredelitev HER2-nizkega raka dojk in rezultate raziskave, ki postavljajo nov standard zdravljenja bolnic z neoperabilnim/razsejanim rakom dojk z nizkim izražanjem HER2. Infografiko je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

E-izobraževanje: Sistemska terapija raka dojk – aktualne teme
Imunoterapija pri trojno negativnem raku dojk

Pripravili smo pregled najpomembnejših raziskav faze 3 in aktualne podatke razdelili v dva sklopa. Prvi sklop pokriva bolnice z zgodnjim TNRD, drugi sklop pa bolnice z inoperabilnim lokalno napredovalim oziroma razsejanim TNRD. Preglednico sta pripravili Kaja Cankar, dr. med., in doc. dr. Erika Matos, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

ESMO Breast 2022: pozitivne in negativne raziskave

Kako se je izkazal dodatek ceralasertiba k oliparibu pri bolnicah z razsejanim TNRD? Zakaj odmeva posodobljena analiza učinkovitosti ribocikliba v kombinaciji s fulvestrantom v prvi liniji pri HR+/HER2- napredovalem raku? Kaj pa zdravljenje s patritumab derukstekanom pri bolnicah z zgodnjim rakom dojk?

ESMO Breast 2022: ali kakovosti življenja bolnic posvečate dovolj pozornosti?

Mednarodna analiza iz realnega kliničnega okolja, ki je zajela mnenja zdravnikov, medicinskih sester in bolnic z napredovalim rakom dojk, je iskala odgovor na vprašanje, kako bolnice in kako stroka dojemajo neželene učinke terapije in njihov vpliv na kakovost življenja. Dosedanje raziskave s tega področja so pomanjkljive in izkazujejo neskladje.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}