Sacituzumab govitekan v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Bolniki z neoperabilnim lokalno napredovalim ali razsejanim trojno negativnim rakom dojk, ki so bili predhodno zdravljeni z dvema ali več linijami sistemskega zdravljenja, so dobili pomembno terapevtsko možnost. Njena učinkovitost je bila preizkušana v odprti randomizirani raziskavi faze III ASCENT. Zbrali smo najpomembnejše podatke.

Preberi članek
Slovenski rezultati primerljivi tistim iz raziskave IMpassion130

Analiza 41 bolnic z razsejanim trojno negativnim rakom dojk potrjuje učinkovitost atezolizumaba v kombinaciji z nab-paklitakselom. Dr. Simona Borštnar, dr. med., je predstavila še druge obetavne možnosti zdravljenja prognostično najmanj ugodnega podtipa raka dojk. Posebno pozornost je namenila zdravilu, ki so ga na Emi registrirali novembra.

Vpliv vitamina D na rak dojk

Rezultati prospektivne raziskave Pathway so pokazali, da je zadostna raven vitamina D v krvi ob postavitvi diagnoze raka dojk verjetno povezana z boljšim izidom zdravljenja. Ob rastočem zanimanju za to temo, ki ga je vzbudil tudi lanskoletni ASCO, je specialistka interne medicine in endokrinologinja prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med., predstavila znana dejstva, potenciale in omejitve.

Z gensko analizo podprto zdravljenje v primerjavi z običajnim

Ali zdravljenje, podprto z gensko analizo, v primerjavi z zdravljenjem po zdravnikovi izbiri izboljša izide bolezni pri bolnicah s trojno negativnim rakom dojk in prisotnim rezidualnim tumorjem po neoadjuvantni kemoterapiji? Povzeli smo sklepe randomizirane raziskave faze II, ki je preučevala postneoadjuvantno zdravljenje.

Smernice za zdravljenje možganskih zasevkov

Enotne smernice združenj ASCO, SNO in ASTRO za zdravljenje možganskih zasevkov pri bolnicah z rakom dojk so bile izdane konec lanskega leta. Kaja Cankar, dr. med., iz Onkološkega inštituta je njihova ključna sporočila zbrala v algoritem, ki ponazarja izhodiščno diagnozo in v nadaljevanju optimalno lokalno ter sistemsko zdravljenje.

E-izobraževanje: Kirurško zdravljenje raka dojk – najpomembnejša vprašanja
Regionalno kirurško zdravljenje po neoadjuvantni kemoterapiji

Kakšni so pogoji za minimalno invazivno regionalno kirurško zdravljenje raka dojk s potrjenimi zasevki v pazdušnih bezgavkah po neoadjuvantnem zdravljenju? Kako uspešna je pri zniževanju stopnje lažno negativnih bezgavk ciljana aksilarna resekcija? Odgovarja specialist splošne kirurgije doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

SABCS 2021: povzetek novih rezultatov

Kaj je pokazala analiza celokupnega preživetja po podskupinah ob zdravljenju z enim od zaviralcev CDK 4/6? Katera možnost izboljšuje preživetje brez napredovanja bolezni pri metastatskem raku dojk po progresu ob zdravljenju z zaviralci CDK4/6? Kaj so zadnja odkritja pri zaviralcih imunskih nadzornih točk? Zbrali smo podatke, predstavljene na SABCS.

Posodobljene ESMO smernice: oligometastatski rak dojk

Posodobljene ESMO smernice predvidevajo pričujoč algoritem diagnostike in zdravljenja oligometastatskega raka dojk. Trajanje sistemskega zdravljenja še ni jasno določeno in ostaja tema številnih razprav. Vsebino je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

O argumentih za in argumentih proti

Pri katerih bolnicah z zgodnjim HR+ HER2- rakom dojk ima svoje mesto adjuvantna kemoterapija in kdaj jo lahko varno opustimo, sta na nedavnem strokovnem dogodku »Pregled in novosti v onkologiji 2021« razpravljala asist. Domen Ribnikar, dr. med., in Jelena Azarija, dr. med., oba specialista internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

E-izobraževanje: Eskalacija neoadjuvantnega in adjuvantnega sistemskega zdravljenja lokalno napredovalega TNRD
Kdaj je pravi čas za napotitev v paliativno oskrbo?

V Sloveniji je po podatkih aktualne raziskave, opravljene na Onkološkem inštitutu Ljubljana, srednji čas od napotitve bolnikov z rakom dojk v paliativno oskrbo do njihove smrti 18 dni. Kaj naj bo podlaga zgodnejših napotitev oziroma kdaj je pravi čas za napotitev v paliativno oskrbo, so razpravljali na nedavnih Dnevih internistične onkologije.

Posodobljene ESMO smernice: razsejani rak dojk

Nedavno posodobljene ESMO smernice predstavljamo v petih algoritmih. Ti pokrivajo tako diagnostične preiskave in oceno razširjenosti razsejanega raka dojk kot tudi njegovo zdravljenje v vseh redih. Vsebino je pripravila Kaja Cankar, dr. med., iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Optimalna lokoregionalna kontrola bolezni

Po tumorektomiji v 10 do 12 odstotkih primerov maligne celice odkrijejo v območju štirih centimetrov od roba karcinoma, zato je ključna optimalna lokoregionalna kontrola in postoperativno obsevanje. Kako uspešni smo pri tem? Odgovarja mag. Marija Snežna Paulin Košir, dr. med., specialistka onkologije z radioterapijo iz Onkološkega inštituta Ljubljana.

Imunoterapija kot novo standardno zdravljenje?

Kaj prinaša odobritev uporabe prvega imunološkega zdravila pembrolizumaba v kombinaciji s kemoterapijo za neoadjuvantno zdravljenje visoko rizičnega trojno negativnega raka dojk v zgodnjem stadiju? Ali ta odločitev napoveduje uporabo zaviralcev imunskih nadzornih točk kot del standardnega neoadjuvantnega zdravljenja?

E-izobraževanje: Genetsko svetovanje in testiranje – kaj je novega?
Kaj je navduševalo na letošnjem kongresu ESMO?

Kakšni so prelomni rezultati raziskave DESTINY Breast03, ki bodo verjetno spremenili način zdravljenja bolnic z neoperabilnim ali razsejanim HER2-pozitivnim rakom dojk? In kako trden dokaz o podaljšanju celokupnega preživetja ob uporabi zaviralca CDK 4/6 pri pomenopavznih bolnicah prinaša raziskava MONALEESA-2? Ključna sporočila je povzela prof. dr. Maria Vidal, dr. med., iz Barcelone.

ESMO 2021: strnjeno, relevantno in uporabno

Kongres ESMO je tudi letos dokazal, da raziskovalnega utripa v onkologiji covid era ni upočasnila. Zabeležili so 22.700 registriranih iz 143 držav ter objavili 1.989 abstraktov in 1.744 posterjev. Zbrali smo nekaj najbolj citiranih raziskav s področja zdravljenja raka dojk.

Sprašujte o občutkih krivde, jeze in manjvrednosti

Na psihoonkološko obravnavo sta bili v okviru raziskave OREH napoteni dve tretjini bolnic. Število bolnic, ki so se v obravnavo dejansko vključile, pa je precej manjše. Kaj še lahko naredimo, da bi izboljšali telesno, duševno in socialno delovanje bolnic in ne nazadnje rezultate njihovega zdravljenja?

Znani so rezultati velike raziskave CompLEEment-1

Dr. Simona Borštnar, dr. med., je vidna avtorica velike mednarodne raziskave, ki je preverjala varnost in učinkovitost ribocikliba z letrozolom v prvem redu zdravljenja in v zelo raznoliki populaciji oseb s hormonsko odvisnim, HER2-negativnim napredovalim rakom dojk. Ali se zaradi raznolike strukture njeni rezultati kaj razlikujejo od dosedanjih?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}