Kako obetavna so protitumorska cepiva pri raku dojk?

Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, je na Dnevih internistične onkologije predstavila preboje in izzive uporabe cepiv za zdravljenje raka dojk. Kaj si lahko obetamo od slovenske raziskave faze II, ki pri bolnikih s trojno negativnim rakom dojk preskuša varnost in učinkovitost cepiva z avtolognimi imunohibridomskimi celicami?

Preberi članek
Zgodnji rak dojk in nova zdravila na obzorju

Uvedbi zaviralcev aromataz je sledilo več kot 15-letno zatišje brez večjih prebojev na področju zdravljenja zgodnjega hormonsko občutljivega raka dojk z velikim tveganjem. Preobrat so prinesli ugodni rezultati raziskave monarchE. Kakšno pot napovedujejo raziskave v teku? Obete so strnili na konferenci o obravnavi zgodnjega raka dojk St. Gallen.

Sacituzumab govitekan v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Bolniki z neoperabilnim lokalno napredovalim ali razsejanim trojno negativnim rakom dojk, ki so bili predhodno zdravljeni z dvema ali več linijami sistemskega zdravljenja, so dobili pomembno terapevtsko možnost. Njena učinkovitost je bila preizkušana v odprti randomizirani raziskavi faze III ASCENT. Zbrali smo najpomembnejše podatke.

Spodbudni rezultati raziskave POSITIVE

Na SABCS so bili predstavljeni tudi rezultati študije, pri kateri je sodeloval Onkološki inštitut Ljubljana in ki je vzbudila veliko zanimanja svetovne onkološke javnosti. Dognanja so spodbudila širšo razpravo o obravnavi raka dojk v nosečnosti, nosečnosti po zdravljenju in ohranitvi plodnosti med zdravljenjem. Piše asist. Anja Kovač, dr. med., spec. internistične onkologije.

Sklad Mojce Senčar: razpis 2023

Združenje Europa Donna Slovenija je ob 25-letnici združenja ustanovilo Sklad Mojce Senčar – Sklad za podpiranje raziskav s področja raka dojk in rakov rodil. Gre za prvi slovenski zasebni sklad za financiranje raziskav s področja onkologije, ki vsaj delno potekajo v Sloveniji.

Zaviralci PARP v dopolnilnem zdravljenju raka dojk

Zakaj je testiranje na mutacijo BRCA1/2 pri zgodnjem raku dojk pomembno? Katerim bolnikom je namenjeno dopolnilno zdravljenje z olaparibom? Kaj sporočajo zadnji podatki iz kliničnih preizkušanj?

Prediktivna vloga TIL za dosego pCR pri zgodnjem raku dojk

34. Onkološki vikend, ki je obeležil 25 let Združenja za senologijo, je dosežke slovenske onkologije predstavil tudi v obliki posterjev. Za najboljšega so razglasili poster Klare Geršak, dr. med., ki je z ekipo preučevala povezanost gostote TIL in klinično-patoloških značilnosti s pCR pri posameznih podtipih raka dojk.

Napovedni model, izdelan s podatkovnim rudarjenjem

Ali popolni patološki odgovor v pazdušnih bezgavkah po neoadjuvantnem sistemskem zdravljenju bolje napovemo z upoštevanjem klinično-patoloških značilnosti ali z UZ preiskavo? Na to vprašanje odgovarja prva avtorica raziskave Nina Pišlar, dr. med.

Glavni poudarki ESMO 2022 na področju raka dojk

Na letošnjem kongresu ESMO je bilo predstavljenih več izsledkov kliničnih preizkušanj tako pri zgodnjem kot pri razsejanem raku dojk, ki utegnejo v bližnji prihodnosti pomembno vplivati na obravnavo teh bolnikov. Doc. dr. Erika Matos, dr. med., in Kaja Cankar, dr. med., predstavljata nekatere najbolj izstopajoče raziskave.

O sedanji in prihodnji vlogi zaviralcev PARP

Kdaj bomo lahko zaviralce PARP začeli uporabljati tudi za zdravljenje zgodnjega raka dojk? Katera vprašanja ostajajo pri testiranju bolnikov na mutacijo v genih BRCA? Kakšna je vloga somatskih mutacij pri zdravljenju? Odgovarja doc. dr. Erika Matos, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Šest vidnejših raziskav letošnjega kongresa ESMO

Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana je izbrala in povzela letošnje ESMO novosti. Predstavljeni rezultati med drugim umeščajo četrti zaviralec CDK 4/6 v zdravljenje razsejanega raka dojk in prispevajo dokaze o učinkovitosti ZIKT brez dodane kemoterapije pri zgodnjem trojno negativnem raku dojk.

Rak dojk na ESMO 2022 in klinične pridobitve

Raziskave DESTINY-Breast04, MONARCH 3, TROPiCS-02 in METEORA so deležne največje pozornosti strokovne javnosti. Zbrali smo njihove aktualne rezultate. Nekateri med njimi obetajo spremembo dosedanjih terapevtskih algoritmov.

Rak dojk pri moških: ključne razlike

Moške z rakom dojk bremeni višji stadij ob diagnozi in splošno krajša pričakovana življenjska doba. Kako lahko to spremenimo? Na katere izstopajoče razlike med spoloma moramo biti še bolj pozorni? Infografiko je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z OI Ljubljana.

Nesklenjen krog komunikacije bremeni osebne zdravnike

Centralni register podatkov ne omogoča ažurnega in kontinuiranega sledenja bolnikov s strani njihovega osebnega zdravnika. Problematiko vrzeli v pretoku informacij med različnimi specialisti in zdravstvenimi ustanovami izpostavlja asist. Mateja Kokalj Kokot, dr. med., spec. družinske medicine iz ZD Grosuplje.

Rak dojk na ASCO 2022: Veliko majhnih, a pomembnih korakov

Prof. dr. Tanja Čufer, dr. med., spec. internistične onkologije, je o najodmevnejših raziskavah zdravljenja raka dojk s kongresa ASCO predavala na 16. srečanju CEOC v Opatiji. Video vsebuje povzetek najpomembnejših rezultatov s komentarjem.

ASCO 2022: Še nekaj pozornosti vrednih raziskav

Predstavljamo še nekaj zaključkov raziskav, ki so jih mednarodno priznani strokovnjaki na srečanju ASCO izpostavili kot napovednik sprememb na področju zdravljenja raka dojk. Kaj so glavna sporočila?

TILs kot prognostični dejavnik pri zgodnjem HR+/HER2+ raku dojk

Valentina Jerič Horvat, dr. med., je prva avtorica raziskave, s katero se je Onkološki inštitut Ljubljana (OI) predstavil na kongresu ASCO 2022. Raziskava je preučevala izide in prognostično vlogo TILs pri bolnicah z zgodnjim HR+/HER2+ rakom dojk, ki niso prejele dopolnilne kemoterapije. Kakšni so bili njeni rezultati?

OI na ASCO 2022: uspeh celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojk

Kako s celostno rehabilitacijo bolnic zmanjšamo delež tistih, ki imajo zmerno ali zelo izraženo utrudljivost v primerjavi z običajnim načinom rehablitacije? Odgovor prispeva analiza, ki so jo opravili na OI in prav tako predstavili na kongresu ASCO pod vodstvom prof. dr. Nikole Bešića, dr. med., specialista kirurgije.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}