Sacituzumab govitekan v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Bolniki z neoperabilnim lokalno napredovalim ali razsejanim trojno negativnim rakom dojk, ki so bili predhodno zdravljeni z dvema ali več linijami sistemskega zdravljenja, so dobili pomembno terapevtsko možnost. Njena učinkovitost je bila preizkušana v odprti randomizirani raziskavi faze III ASCENT. Zbrali smo najpomembnejše podatke.

Preberi članek
ESMO Breast 2022: pozitivne in negativne raziskave

Kako se je izkazal dodatek ceralasertiba k oliparibu pri bolnicah z razsejanim TNRD? Zakaj odmeva posodobljena analiza učinkovitosti ribocikliba v kombinaciji s fulvestrantom v prvi liniji pri HR+/HER2- napredovalem raku? Kaj pa zdravljenje s patritumab derukstekanom pri bolnicah z zgodnjim rakom dojk?

Izzivi odkrivanja majhnih karcinomov z mamografijo

Kakšne so posebnosti odkrivanja netipnih karcinomov dojk, je na primerih različnih mamografskih rentgenskih slik dojk, med njimi tudi dojk s silikonskimi vsadki, ponazorila vodja programa DORA mag. Kristijana Hertl, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Vse o redkih rakih dojk

Na enem mestu smo zbrali podatke o znanih redkih rakih dojk. O njihovih glavnih patohistoloških, molekularnih in radioloških značilnostih ter o njihovem zdravljenju in prognozi. Uporabno preglednico je pripravila Kaja Cankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

HR+/HER2– rak dojk: širitev terapevtskih obzorij

Kako naprej, ko bolezen po zdravljenju z zaviralci CDK4/6 napreduje? Na to vprašanje so skušale odgovoriti klinične raziskave CAPItello-291, EMERALD in SERENA-2, prav tako izpostavljene na kongresu ESMO Breast Cancer.

ESMO Breast Cancer 2023: novi dokazi, ki izstopajo

Kongres ESMO, posvečen raku dojk, ki je nedavno potekal v Berlinu, je postregel s številnimi uspešnimi zgodbami. Preberite kratke povzetke zadnjih rezultatov raziskav IMpassion031, DESTINY-Breast04 in DESTINY-Breast02 ter ASCENT in MonarchE.

Konjugati protiteles in zdravil vstopajo skozi velika vrata

Učinkovitost ADC (angl. antibody-drug conjugates) se izkazuje pri zdravljenju širokega spektra podtipov raka dojk. Povzeli smo dosedanja spoznanja in najpomembnejše objave ter predstavili potenciale, ki usmerjajo k zdravljenju preostalih solidnih tumorjev.

Nosečnost in ocena varnosti začasne prekinitve zdravljenja

Mednarodna raziskava POSITIVE je iskala odgovor na vprašanje, ali začasna prekinitev hormonske terapije pri posameznicah z željo po zanositvi poslabša izide zdravljenja. Rezultate je pokomentirala sodelujoča avtorica dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana.

Rak dojk in obsevanje s protoni

Za nekatere bolnice z rakom dojk bo možnost obsevanja s protoni pomenila pomembno znižanje individualnega tveganja za pojav življenjsko ogrožajočega neželenega učinka. O potencialih odprave poznih posledic zdravljenja piše doc. dr. Ivica Ratoša, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z OI Ljubljana.

Raziskava SOUND je odzvanjala

Pri katerih bolnicah s tumorjem T1 lahko biopsijo varovalne bezgavke varno izpustimo? Odgovor so prispevali težko pričakovani rezultati raziskave SOUND, prvič predstavljeni na konferenci St. Gallen. Povzetek je pripravil doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., spec. splošne kirurgije z OI Ljubljana.

Sacituzumab govitekan v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Bolniki z neoperabilnim lokalno napredovalim ali razsejanim trojno negativnim rakom dojk, ki so bili predhodno zdravljeni z dvema ali več linijami sistemskega zdravljenja, so dobili pomembno terapevtsko možnost. Njena učinkovitost je bila preizkušana v odprti randomizirani raziskavi faze III ASCENT. Zbrali smo najpomembnejše podatke.

Sklad Mojce Senčar: razpis 2023

Združenje Europa Donna Slovenija je ob 25-letnici združenja ustanovilo Sklad Mojce Senčar – Sklad za podpiranje raziskav s področja raka dojk in rakov rodil. Gre za prvi slovenski zasebni sklad za financiranje raziskav s področja onkologije, ki vsaj delno potekajo v Sloveniji.

OI na ASCO 2022: program DORA kot primer dobre prakse

Do 30.000 mamografij je bilo odpovedanih zaradi prekinitve delovanja presejalnega programa DORA med marcem in majem 2020. S katerimi ukrepi smo ublažili sunek pandemije, je slovenska stroka poročala tudi na letošnjem kongresu ASCO. Kratek povzetek prispevka je pripravil Miloš Vrhovec, dr. med., specialist radiologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

E-izobraževanje: Sistemska terapija raka dojk – aktualne teme
ESMO Breast 2022: ali kakovosti življenja bolnic posvečate dovolj pozornosti?

Mednarodna analiza iz realnega kliničnega okolja, ki je zajela mnenja zdravnikov, medicinskih sester in bolnic z napredovalim rakom dojk, je iskala odgovor na vprašanje, kako bolnice in kako stroka dojemajo neželene učinke terapije in njihov vpliv na kakovost življenja. Dosedanje raziskave s tega področja so pomanjkljive in izkazujejo neskladje.

E-izobraževanje: Metastatski HER2-pozitivni rak dojk – kaj je novega?
Zdravljenje filodnih tumorjev dojk

Na nedavnem srečanju Združenja za senologijo, ki je bilo posvečeno redkim rakom dojk, je doc. dr. Tanja Marinko, dr. med., predstojnica sektorja za radioterapijo OIL, predstavila izkušnje z zdravljenjem filodnih tumorjev. Poudarila je, da pri tej bolezni aksilarna disekcija ni potrebna in da je uporaba kemoterapije še vedno kontroverzna tema.

Zaviralci CDK 4/6: dosedanje ugotovitve o učinkovitosti in varnosti

Doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, dr. med., in Nina Privšek, dr. med., sta objavili pregled rezultatov o učinkovitosti in najpogostejših neželenih učinkih zdravljenja z zaviralci od ciklina odvisnih kinaz 4 in 6 pri metastatskem raku dojk. Kaj so glavna sporočila njunega članka?

V UKC Maribor uvajajo novo kirurško diagnostično metodo

Lokalizacije z ultrazvočno vidnimi klipi, ki so jih letos začeli izvajati ob diagnostični biopsiji, bodo prispevale k optimizaciji obravnave netipnih lezij dojk, ki niso ultrazvočno vidne. Piše Nina Čas Sikošek, dr. med., spec. kirurgije z Oddelka za onkološko ginekologijo in onkologijo dojk UKC Maribor.

E-izobraževanje: Znana mutacija BRCA – kako naprej?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}