Opuščanje antraciklinov v shemah zdravljenja zgodnjega raka dojk

Antraciklini so eno najučinkovitejših zdravil za zdravljenje raka dojk. Pereče pa je vprašanje tveganja in koristi uporabe antraciklinov v dopolnilnem zdravljenju ter vprašanje prekomernega zdravljenja bolnic z zgodnjim rakom dojk. Infografika povzema najnovejše usmeritve.

Preberi članek
Konjugati protiteles in zdravil vstopajo skozi velika vrata

Učinkovitost ADC (angl. antibody-drug conjugates) se izkazuje pri zdravljenju širokega spektra podtipov raka dojk. Povzeli smo dosedanja spoznanja in najpomembnejše objave ter predstavili potenciale, ki usmerjajo k zdravljenju preostalih solidnih tumorjev.

Zgodnji rak dojk in nova zdravila na obzorju

Uvedbi zaviralcev aromataz je sledilo več kot 15-letno zatišje brez večjih prebojev na področju zdravljenja zgodnjega hormonsko občutljivega raka dojk z velikim tveganjem. Preobrat so prinesli ugodni rezultati raziskave monarchE. Kakšno pot napovedujejo raziskave v teku? Obete so strnili na konferenci o obravnavi zgodnjega raka dojk St. Gallen.

Sacituzumab govitekan v zdravljenju trojno negativnega raka dojk

Bolniki z neoperabilnim lokalno napredovalim ali razsejanim trojno negativnim rakom dojk, ki so bili predhodno zdravljeni z dvema ali več linijami sistemskega zdravljenja, so dobili pomembno terapevtsko možnost. Njena učinkovitost je bila preizkušana v odprti randomizirani raziskavi faze III ASCENT. Zbrali smo najpomembnejše podatke.

Prediktivna vloga TIL za dosego pCR pri zgodnjem raku dojk

34. Onkološki vikend, ki je obeležil 25 let Združenja za senologijo, je dosežke slovenske onkologije predstavil tudi v obliki posterjev. Za najboljšega so razglasili poster Klare Geršak, dr. med., ki je z ekipo preučevala povezanost gostote TIL in klinično-patoloških značilnosti s pCR pri posameznih podtipih raka dojk.

Spodbudni rezultati raziskave POSITIVE

Na SABCS so bili predstavljeni tudi rezultati študije, pri kateri je sodeloval Onkološki inštitut Ljubljana in ki je vzbudila veliko zanimanja svetovne onkološke javnosti. Dognanja so spodbudila širšo razpravo o obravnavi raka dojk v nosečnosti, nosečnosti po zdravljenju in ohranitvi plodnosti med zdravljenjem. Piše asist. Anja Kovač, dr. med., spec. internistične onkologije.

Napovedni model, izdelan s podatkovnim rudarjenjem

Ali popolni patološki odgovor v pazdušnih bezgavkah po neoadjuvantnem sistemskem zdravljenju bolje napovemo z upoštevanjem klinično-patoloških značilnosti ali z UZ preiskavo? Na to vprašanje odgovarja prva avtorica raziskave Nina Pišlar, dr. med.

Breme zdravljenja težje od strahu pred boleznijo?

Kakšna je vloga družinskega zdravnika pri spodbujanju adherence bolnic z rakom dojk, ki dolgoročno prejemajo hormonsko terapijo? Kaj lahko družinski zdravnik ponudi za obvladovanje motečih neželenih učinkov terapije, ki so eden pogostejših razlogov za njeno prekinitev? Doc. dr. Vesna Homar, dr. med., specialistka družinske in urgentne medicine iz ZD Vrhnika je predstavila z dokazi podprte in slovenskim bolnicam dostopne možnosti ukrepanja.

Razumevanje novosti v molekularni diagnostiki skozi oči bolnika

Bolniki se med seboj pogovarjajo tudi v čakalnicah, kjer primerjajo diagnoze in terapije. Pojavi se vprašanje, zakaj on ali ona dobiva to novo super zdravilo, jaz pa ne. Zagotovo pri meni »šparajo«. Mogoče se vam zdi smešno, ampak to zelo velikokrat slišimo v društvih bolnikov. Piše dr. Tanja Španić, dr. vet. med., predsednica Združenja Europa Donna Slovenija.

Ali umetna inteligenca še zaostaja za izkušenimi radiologi?

Ameriška uprava za hrano in zdravila je do zdaj odobrila 13 metod radiološke diagnostike raka dojk, ki temeljijo na rabi umetne inteligence. Kaj bo poleg strojnih odčitovalcev zaznamovalo prihodnost radiološkega diagnosticiranja in presejanja za raka dojk? Kako ob omejitvah mamografije raste vloga digitalne tomosinteze? Doc. dr. Maja Marolt Mušič, dr. med., spec. radiologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, je strnila pomembnejša spoznanja in obete.

Kako se znajti med vsemi “high-risk” definicijami pri zgodnjem raku dojk?

Štiri nova zdravila spreminjajo načine zdravljenja zgodnjega raka dojk. Vsa so namenjena bolnicam z visokim tveganjem za ponovitev bolezni, vendar se definicije takšne bolezni med študijami, v katerih so bila preizkušena, razlikujejo. Na kaj naj se klinik opre pri svojem vsakodnevnem delu? Piše Luka Dobovišek, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana.

Katere novosti je prispeval SABCS 2023?

Dr. Simona Borštnar, dr. med., spec. internistične onkologije in interne medicine z OI Ljubljana je izbrala nekaj poudarkov nedavno zaključenega simpozija San Antonio Breast Cancer. Katere nove terapevtske strategije in kateri rezultati kliničnih preskušanj so zaznamovali letošnje leto na področju zgodnjega in razsejanega raka dojk?

Spremljanje, presejanje in preventivne operacije bolj ogroženih za raka dojk

Ženske z veliko ogroženostjo za raka dojk se lahko odločijo za intenzivno spremljanje, kemoprevencijo ali »preventivno« mastektomijo. Možnosti je na spletnem XXXI. seminarju »In memoriam Dušana Reje«, ki je bil posvečen personalizirani preventivi raka, predstavil doc. dr. Andraž Perhavec, dr. med., spec. splošne kirurgije z OI Ljubljana.

Konjugati protitelo-zdravilo: sedanjost in prihodnost zdravljenja raka dojk?

Obširen pregled do zdaj znanih dokazov o zdravljenju s konjugati protitelo-zdravilo sta pripravili doc. dr. Erika Matos, dr. med., spec. internistične onkologije, in Kaja Cankar, dr. med., specializantka internistične onkologije, obe z OI Ljubljana. Posebno pozornost sta namenili izzivom za klinično prakso, ki jih prinašata večja dostopnost in razvoj te pomembne skupine zdravil.

Opuščanje antraciklinov v shemah zdravljenja zgodnjega raka dojk

Antraciklini so eno najučinkovitejših zdravil za zdravljenje raka dojk. Pereče pa je vprašanje tveganja in koristi uporabe antraciklinov v dopolnilnem zdravljenju ter vprašanje prekomernega zdravljenja bolnic z zgodnjim rakom dojk. Infografika povzema najnovejše usmeritve.

Lahko obsevanje možganskih zasevkov počaka?

Sistemsko zdravljenje je bilo pri obravnavi možganskih zasevkov bolnikov z razsejanim rakom dojk do danes relativno neuspešno, a prihaja do pomembnih preobratov, piše Tanja Ovčariček, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana. Spremembe so pomembne zlasti z vidika preprečevanja kognitivnega upada bolnikov.

Vpliv melatonina na kakovost spanja pri bolnicah z rakom dojk

Nespečnost je pri rakavih bolnikih pogosta in močno krni kakovost življenja, farmakološki posegi pa prinašajo tveganje za interakcije med zdravili. Je melatonin varnejša, a še vedno učinkovita alternativa? Vprašanje so obravnavali v metaanalizi, osredotočeni na skupino bolnic z rakom dojk, ki jo predstavljamo v nadaljevanju.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}