Kako izguba bolnika vpliva na nas?

Kako se zdravstveni delavci spoprijemamo z doživljanjem izgube, ki jo včasih prinaša boj z rakom? Ali tudi mi žalujemo za svojimi bolniki? Odgovore je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe iskala mag. Andreja Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Preberi članek
COVID-19 zasenčil sum na pljučni karcinom

Simptomi pljučnega raka in bolezni COVID-19 se v marsičem prekrivajo, kar lahko privede do odložene pravilne diagnoze raka. »Glede na trenutno epidemiološko situacijo v Sloveniji je veliko bolj verjetno, da ima bolnik raka pljuč kot pa bolezen COVID-19,« je opozorila Katja Mohorčič, dr. med., vodja Enote za internistično onkologijo Klinike Golnik.

Dosegli smo, kar se je zdelo nedosegljivo

Imunoterapija kot monoterapija ali v kombinaciji s kemoterapijo v zadnjem desetletju nedvomno pomeni enega največjih, celo revolucionarnih napredkov pri zdravljenju pljučnega raka kot v onkologiji nasploh, je povedala asist. dr. Nina Turnšek, dr. med., specialistka internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Slovenske smernice za obravnavo pljučnega raka

V zadnjih 15 letih se je zgodilo veliko novosti v zdravljenju pljučnega raka, zato so bile slovenske smernice že težko pričakovane. Na Tavčarjevih dnevih 2019 jih je predstavila doc. dr. Martina Vrankar, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana in povedala, da gre za pomemben korak k poenotenju obravnave bolnikov.

ASCO 2024: Kateri bolniki dobivajo nove možnosti zdravljenja?

Na letošnjem kongresu ASCO je bilo v zdravljenju pljučnega raka v primerjavi z lanskim letom največ novosti v zdravljenju razsejane in lokalno omejene bolezni, je komentirala Katja Mohorčič, dr. med., spec. pnevmologije s Klinike Golnik. Kateri so največji preboji v zdravljenju nedrobnoceličnega in drobnoceličnega raka pljuč ter mezotelioma plevre?

ASCO 2024: še tri na kratko

Povzemamo še tri odmevne raziskave, ki so jih predstavili na letošnjem ASCO. Katera podskupina bolnikov z adenokarcinomom ima mutacijo HER2, kateri režim zdravljenja visokorizičnega EGFR-mutiranega NDRP prinaša večje koristi? Kakšne koristi ima lahko prilagojena paliativna oskrba pri napredovalem pljučnem raku?

Celokupno preživetje in zdravila, odobrena na podlagi nezrelih podatkov

Odobritev zdravila proti raku na podlagi nadomestnega izida zdravljenja lahko oteži oceno celokupnega preživetja, saj se ob pozitivnem izidu bolniki iz kontrolne skupine pogosto odločijo za zdravljenje s preučevanim zdravilom. Kako zgodnejša dostopnost do zdravil vpliva na nadaljnje rezultate kliničnih raziskav? Odgovor ponuja raziskava, objavljena v reviji Lancet Oncology.

V pričakovanju rezultatov raziskave PRIMM

Raziskava PRIMM, v katero so vključene vse tri slovenske ustanove, v katerih zdravijo bolnike z rakom pljuč, proučuje paliativno radioterapijo več metastatskih mest pred prvim zdravljenjem z zaviralci kontrolnih točk in kemoterapijo pri NDRP. Prve rezultate je komentirala izr. prof. dr. Jasna But Hadžić, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Slovenski prispevek v zdravljenju pljučnega raka na ASCO

Med slovenskimi raziskavami je bila na letošnjem ASCO predstavljena tudi retrospektivna observacijska raziskava Klinike Golnik o treh strategijah doziranja pembrolizumaba v zdravljenju NDRP. Raziskavo je komentirala njena prva avtorica, Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

O bolnikovem zavedanju prognoze

Kako sporočamo diagnozo, načrt obravnave in možnost potekov napredovale bolezni? Zakaj je pomembno raziskati, kako je bolnik razumel pogovor? Odgovore ponujajo izsledki evropskega projekta iLIVE, ki ga predstavlja Urška Lunder, dr. med., z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.

Rezultati hrvaškega programa za presejanje pljučnega raka po treh letih

Na letošnjem Golniškem simpoziju je Kristina Krpina, dr. med., spec. pulmologije s Klinike za pljučne bolezni Jordanovac Univerzitetnega kliničnega centra Zagreb, predstavila pomembna spoznanja, rezultate in dosežke, ki so se nabrali v treh letih od zagona.

Povezava med spolom in izidi zdravljenja s kemoimunoterapijo

Povezava med spolom in učinkovitostjo zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju pljučnega raka še vedno ostaja nerazjasnjena, zato so ta vpliv znova proučevali v nedavno objavljenem sistematičnem pregledu in metaanalizi.

ASCO 2022: Novi obeti za bolnike

Kakšna nova spoznanja o prihodnosti zdravljenja nedrobnoceličnega raka pljuč je prinesel letošnji kongres ASCO? Predstavljamo nekaj izbranih raziskav.

Genomska in evolucijska klasifikacija pljučnega raka pri nekadilcih

Raziskava Sherlock-Lung ameriškega Nacionalnega inštituta za raka je osvetlila gensko ozadje pljučnega raka pri bolnikih, ki niso nikoli kadili. Kakšne podtipe je razkrilo sekvenciranje celotnega genoma in kako bi lahko nove ugotovitve vplivale na razvoj natančnejšega zdravljenja?

Adjuvantno zdravljenje s pembrolizumabom izboljšalo DFS

Zdravljenje s pembrolizumabom je statistično pomembno izboljšalo preživetje brez bolezni v primerjavi s placebom pri adjuvantnem zdravljenju bolnikov z NDRP stadijev IB–IIIA, ki sta mu sledila kirurška resekcija in kemoterapija. Kakšni so rezultati raziskave faze 3 PEARLS/KEYNOTE-091?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}