Rezultati hrvaškega programa za presejanje pljučnega raka po treh letih

Na letošnjem Golniškem simpoziju je Kristina Krpina, dr. med., spec. pulmologije s Klinike za pljučne bolezni Jordanovac Univerzitetnega kliničnega centra Zagreb, predstavila pomembna spoznanja, rezultate in dosežke, ki so se nabrali v treh letih od zagona.

Preberi članek
Onkologi brez meja?

Na letošnjem kongresu ASCO so na posebni seji razpravljali tudi o postavljanju meja in preprečevanju izgorelosti. Kako iskati ravnovesje med poklicem in prostim časom, kdaj reči ne dodatnim obveznostim in kako vzpostaviti primeren odnos z bolniki, ki terjajo vse več pozornosti?

S SBRT premikamo meje v zdravljenju raka pljuč

Kakšne izide v zdravljenju dosegamo danes s SBRT v zdravljenju raka pljuč, kako nam uspeva premikati meje v zdravljenju in kaj se na tem področju obeta v prihodnosti, je razložila doc. dr. Jasna But Hadžić, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta v Ljubljani. 

ESMO 2022: Velikih devet

Katere raziskave so na letošnjem kongresu ESMO pritegnile največ pozornosti? Marija Ivanović, dr. med., spec. internistične onkologije, predstavi raziskavo o vplivu onesnaženosti zraka na nastanek pljučnega raka pri nekadilcih ter komentira ugotovitve raziskav INCREASE, FLAURA, CodeBreak-200, INSIGHT-2, IPSOS, KEYNOTE-189 in -404 ter IFCT-1701.

Testiranje napovednih označevalcev pljučnega raka

V infografiki predstavljamo, koga, kako in kdaj testiramo. Katera je optimalna metoda testiranja, koliko časa je potrebno za testiranje, kako sporočamo in interpretiramo rezultate ter kdaj bolnike vnovično testiramo? Pregled je pripravil prim. Izidor Kern, dr. med., spec. patologije s Klinike Golnik.

ESMO 2022: Še nekaj novosti v napredku zdravljenja

Predstavljamo še nekaj raziskav, ki so na kongresu ESMO pritegnile pozornost mednarodnih strokovnjakov. Med drugimi tudi raziskavo ELIOS, v kateri so proučevali razvoj mehanizmov odpornosti pri zdravljenju z osimertinibom.

Učinkovitost presejanja v klinični praksi

Kljub dokazom o učinkovitosti presejanja za pljučnega raka iz kliničnih preizkušanj je učinkovitost v klinični praksi nejasna. Zato so raziskovalci proučili vpliv presejanja z nizkodoznim CT na distribucijo stadija in skupno incidenco pljučnega raka. Predstavljamo nedavno objavljene ugotovitve.

WCLC 2022: Največ novosti v zgodnjem zdravljenju NDRP

Katere raziskave, predstavljene na letošnjem kongresu WCLC, bi lahko spreminjale klinično prakso? Asist. dr. Rok Devjak, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljan, predstavi najodmevnejše podatke za zgodnje zdravljenje nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP) z imunoterapijo, iz področja kirurgije za tumorje nizkega stadija ter nekaj drugih zanimivejših raziskav.

REFLECT: Rezultati slovenske kohorte zdravljenja EGFR-mutiranega NDRP

V nedavno objavljeni raziskavi REFLECT so proučevali izide zdravljenja prvega reda pri napredovalem ali razsejanem EGFR-mutiranem NDRP. Predstavljamo rezultate analize slovenske kohorte, ki je vključevala podatke 120 bolnikov, zdravljenih na Kliniki Golnik, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Oddelku za pljučne bolezni UKC MB.

Raziskava o učinkih farmakološke intervencije na opuščanje kajenja

V italijanski raziskavi SMILE, nedavno objavljeni v publikaciji Journal of Thoracic Oncology, so proučevali učinek citizina ob programu presejanja za pljučnega raka in svetovanju za prenehanje kajenja v primerjavi samo s svetovanjem. Rezultati so spodbudni.

Mesto kirurgije v zdravljenju NDRP

V še eni nedavno objavljeni raziskavi so slovenski raziskovalci predstavili izhode zdravljenja v slovenski klinični praksi pri bolnikih z začetnim kirurškim zdravljenjem resektabilnega NDRP stadijev I–IIIA. Soavtorica raziskave Martina Miklavčič, dr. med., iz Kirurgije Bitenc predstavlja ključne ugotovitve in razmišlja o mestu kirurškega zdravljenja NDRP v prihodnosti.

Še nekaj zanimivih poudarkov

Predstavljamo še nekaj novih spoznanj v zdravljenju NDRP, ki so jih predstavili na kongresu WCLC 2022 in so jih mednarodni strokovnjaki uvrstili med pomembnejše.

ASCO 2022: Vse ključne novosti v zdravljenju NDRP

Letošnji kongres ASCO je spremljala Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik, ki je povzela in pokomentirala ključne novosti v zdravljenju nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP). V katerih stadijih bolezni je bilo največ premikov v zdravljenju? 

ASCO 2022: Vse ključne raziskave na enem mestu

Katere raziskave so letos odmevale na ASCO? Predstavljamo rezultate ključnih raziskav za omejeni, lokalno napredovali in metastatski NDRP ter za negativno raziskavo metastatski drobnocelični rak pljuč. Informacije je zbrala Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

Število kopij gena PD-L1 kot imunoterapevtski biomarker

Kako se število kopij gena PD-L1 povezuje z barvanjem tumorja na ligand za programirano celično smrt 1 (PD-L1) in kliničnim odzivom na imunoterapevtsko zdravljenje? Bi lahko s tem pristopom dopolnili obstoječe imunoterapevtske biomarkerje za boljše razlikovanje odzivnih bolnikov od neodzivnih?

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}