Veliki jezikovni modeli v onkologiji

Povsem razumno je pričakovati, da bodo v prihodnosti veliki jezikovni modeli, kot je ChatGPT, imeli svojo vlogo tudi v znanstvenoraziskovalnem in kliničnem delu v (hemato)onkologiji. Kakšne so možnosti uporabe? Katere dileme ostajajo odprte in kakšne so možnosti za njihovo razrešitev?

Testiranje napovednih označevalcev pljučnega raka

V infografiki predstavljamo, koga, kako in kdaj testiramo. Katera je optimalna metoda testiranja, koliko časa je potrebno za testiranje, kako sporočamo in interpretiramo rezultate ter kdaj bolnike vnovično testiramo? Pregled je pripravil prim. Izidor Kern, dr. med., spec. patologije s Klinike Golnik.

ASCO 2022: Vse ključne raziskave na enem mestu

Katere raziskave so letos odmevale na ASCO? Predstavljamo rezultate ključnih raziskav za omejeni, lokalno napredovali in metastatski NDRP ter za negativno raziskavo metastatski drobnocelični rak pljuč. Informacije je zbrala Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

Izpostavljeno na ELCC

Katere raziskave so letos odmevale na Evropskem kongresu pljučnega raka? Predstavljamo rezultate ključnih raziskav za omejeni, lokalno napredovali in metastatski NDRP ter za metastatski drobnocelični rak pljuč. Informacije je strnila Urška Janžič, dr. med.

Sodobno zdravljenje NDRP s tarčno terapijo

Nove metodologije testiranja nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP), kot je sekvenciranje nove generacije, omogočajo razpoznavanje novih vodilnih onkogenov, ki vodijo rakavo celico v nenadzorovano rast in zasevanje. Za katere molekularne podtipe NDRP imamo v Sloveniji na voljo tarčna zdravila TKI? Pregled je pripravila Katja Mohorčič, dr. med.

WCLC 2021: Velikih osem

Katere raziskave so s svojimi rezultati izstopale na letošnjem kongresu WCLC? V preglednici jih je zbrala Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije.

ESMO 2021: Celovit pregled ključnih raziskav

Predstavljamo preglednico obetov v zdravljenju pljučnega raka, ki so jih predstavili na letošnjem kongresu ESMO. Trinajst raziskav je povzela Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

PREGLEDNICA: napovedi sprememb v klinični praksi

Katere raziskave napovedujejo spremembe v zdravljenju operabilnega, lokalno napredovalega ali razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč? Asist. dr. Nina Turnšek, dr. med., spec. internistične onkologije, je pripravila pregled režimov in redov zdravljenja, tarčnih populacij ter ključne izide študij.

Obetajoče terapevtske možnosti v zdravljenju mNSCLC

Katere klinične raziskave novih zdravil, ki ciljajo na nove, doslej še manj znane poti celičnega signaliziranja, že v zgodnjih fazah kažejo obetavne rezultate? Kratek pogled v prihodnost zdravljenja je pripravila asist. dr. Nina Turnšek, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

INFOGRAFIKA: Spremembe v klinični praksi po WCLC 2020

Kakšne so novosti pri zdravljenju napredovalem nedrobnoceličnem in drobnoceličnem rakom pljuč ter malignega melanoma? Preglednica vključuje najpomembnejše ugotovitve ključnih raziskav.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}