ELCC 2024 in odmevnih pet

Kaj je odmevalo na letošnjem kongresu? Predstavljamo nove ugotovitve raziskav PACIFIC-2, FLAURA-2 in DeLLphi-300 ter podatke raziskav Paloma in Imscin002, v katerih so proučevali podkožne aplikacije zdravil. Podatke je zbrala Marina Čakš, dr. med., spec. internistične onkologije z Oddelka za onkologijo UKC Maribor.

ZIKT v zdravljenju resektabilnega NDRP

Zbrali smo podatke raziskav, ki so proučevale, kako dodatek zaviralcev imunskih kontrolnih točk (ZIKT) k standardnemu zdravljenju resektabilnega NDRP podaljša čas do ponovitve bolezni in izboljša preživetje bolnikov. Katere dileme v zdravljenju še niso razjasnjene? Podatke je strnila Aleksandra Sokolova, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Tekočinska biopsija: kdaj in zakaj v teoriji in praksi

Katere so prednosti uporabe tekočinske biopsije? Kako jo umeščamo v diagnostično obravnavo in pri katerih bolnikih? Informacije je strnil prim. Izidor Kern, dr. med., spec. patologije s Klinike Golnik.

Veliki jezikovni modeli v onkologiji

Povsem razumno je pričakovati, da bodo v prihodnosti veliki jezikovni modeli, kot je ChatGPT, imeli svojo vlogo tudi v znanstvenoraziskovalnem in kliničnem delu v (hemato)onkologiji. Kakšne so možnosti uporabe? Katere dileme ostajajo odprte in kakšne so možnosti za njihovo razrešitev?

Testiranje napovednih označevalcev pljučnega raka

V infografiki predstavljamo, koga, kako in kdaj testiramo. Katera je optimalna metoda testiranja, koliko časa je potrebno za testiranje, kako sporočamo in interpretiramo rezultate ter kdaj bolnike vnovično testiramo? Pregled je pripravil prim. Izidor Kern, dr. med., spec. patologije s Klinike Golnik.

ASCO 2022: Vse ključne raziskave na enem mestu

Katere raziskave so letos odmevale na ASCO? Predstavljamo rezultate ključnih raziskav za omejeni, lokalno napredovali in metastatski NDRP ter za negativno raziskavo metastatski drobnocelični rak pljuč. Informacije je zbrala Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

Izpostavljeno na ELCC

Katere raziskave so letos odmevale na Evropskem kongresu pljučnega raka? Predstavljamo rezultate ključnih raziskav za omejeni, lokalno napredovali in metastatski NDRP ter za metastatski drobnocelični rak pljuč. Informacije je strnila Urška Janžič, dr. med.

Sodobno zdravljenje NDRP s tarčno terapijo

Nove metodologije testiranja nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP), kot je sekvenciranje nove generacije, omogočajo razpoznavanje novih vodilnih onkogenov, ki vodijo rakavo celico v nenadzorovano rast in zasevanje. Za katere molekularne podtipe NDRP imamo v Sloveniji na voljo tarčna zdravila TKI? Pregled je pripravila Katja Mohorčič, dr. med.

WCLC 2021: Velikih osem

Katere raziskave so s svojimi rezultati izstopale na letošnjem kongresu WCLC? V preglednici jih je zbrala Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije.

ESMO 2021: Celovit pregled ključnih raziskav

Predstavljamo preglednico obetov v zdravljenju pljučnega raka, ki so jih predstavili na letošnjem kongresu ESMO. Trinajst raziskav je povzela Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}