Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju kožnih tumorjev.

Kdaj dopolnilno zdravljenje pljučnega raka?

Dopolnilno zdravljenje z zaviralci imunskih nadzornih točk pri pljučnem raku zgodnjih stadijev pomembno podaljša preživetje brez napredovanja bolezni in dolgoročna preživetja bolnikov. Dr. Dragan Trivanović, dr. med., spec. internistične onkologije, predstojnik Oddelka za onkologijo Splošne bolnišnice Pula, je na kongresu REKONIO predstavil ključne raziskave, zdravljenja, ki spreminjajo paradigmo zdravljenja.

Še boljši izidi za bolnike s predoperativnim zdravljenjem?

Ena izmed strategij za izboljšanje izidov bolnikov z zgodnejšimi stadiji pljučnega raka je predoperativno sistemsko zdravljenje, je na kongresu REKONIO poudarila asist. dr. Nina Turnšek, dr. med., specialistka internistične onkologije z Onkološkega inštituta v Ljubljani. Kaj o koristih razkrivajo dosedanje raziskave in katera so še odprta vprašanja?

Ključni premiki v presejanju pljučnega raka

Kaj kažejo izsledki zadnjih raziskav o presejanju pljučnega raka? Katera so še neodgovorjena vprašanja? Kakšne so izkušnje v Evropi in kateri so naslednji koraki Slovenije? Piše doc. dr. Martina Vrankar, dr. med., spec. radioterapije in onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Trend rasti števila rakavih prebolevnikov, ki obolijo za novo obliko raka

Število bolnikov, ki so jim v preteklosti diagnosticirali raka, nato pa so jim diagnosticirali novo obliko raka, narašča. Katere skupine so imele večjo verjetnost za novo diagnozo raka? Objavljamo ključne ugotovitve nedavno objavljenega poročila v reviji JAMA Oncology.

Onkologi brez meja?

Na letošnjem kongresu ASCO so na posebni seji razpravljali tudi o postavljanju meja in preprečevanju izgorelosti. Kako iskati ravnovesje med poklicem in prostim časom, kdaj reči ne dodatnim obveznostim in kako vzpostaviti primeren odnos z bolniki, ki terjajo vse več pozornosti?

ESMO 2022: Še nekaj novosti v napredku zdravljenja

Predstavljamo še nekaj raziskav, ki so na kongresu ESMO pritegnile pozornost mednarodnih strokovnjakov. Med drugimi tudi raziskavo ELIOS, v kateri so proučevali razvoj mehanizmov odpornosti pri zdravljenju z osimertinibom.

Povezava med spolom in izidi zdravljenja s kemoimunoterapijo

Povezava med spolom in učinkovitostjo zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju pljučnega raka še vedno ostaja nerazjasnjena, zato so ta vpliv znova proučevali v nedavno objavljenem sistematičnem pregledu in metaanalizi.

Učinkovitost presejanja v klinični praksi

Kljub dokazom o učinkovitosti presejanja za pljučnega raka iz kliničnih preizkušanj je učinkovitost v klinični praksi nejasna. Zato so raziskovalci proučili vpliv presejanja z nizkodoznim CT na distribucijo stadija in skupno incidenco pljučnega raka. Predstavljamo nedavno objavljene ugotovitve.

REFLECT: Rezultati slovenske kohorte zdravljenja EGFR-mutiranega NDRP

V nedavno objavljeni raziskavi REFLECT so proučevali izide zdravljenja prvega reda pri napredovalem ali razsejanem EGFR-mutiranem NDRP. Predstavljamo rezultate analize slovenske kohorte, ki je vključevala podatke 120 bolnikov, zdravljenih na Kliniki Golnik, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Oddelku za pljučne bolezni UKC MB.

Še nekaj zanimivih poudarkov

Predstavljamo še nekaj novih spoznanj v zdravljenju NDRP, ki so jih predstavili na kongresu WCLC 2022 in so jih mednarodni strokovnjaki uvrstili med pomembnejše.

Raziskava o učinkih farmakološke intervencije na opuščanje kajenja

V italijanski raziskavi SMILE, nedavno objavljeni v publikaciji Journal of Thoracic Oncology, so proučevali učinek citizina ob programu presejanja za pljučnega raka in svetovanju za prenehanje kajenja v primerjavi samo s svetovanjem. Rezultati so spodbudni.

Število kopij gena PD-L1 kot imunoterapevtski biomarker

Kako se število kopij gena PD-L1 povezuje z barvanjem tumorja na ligand za programirano celično smrt 1 (PD-L1) in kliničnim odzivom na imunoterapevtsko zdravljenje? Bi lahko s tem pristopom dopolnili obstoječe imunoterapevtske biomarkerje za boljše razlikovanje odzivnih bolnikov od neodzivnih?

Vpliv prenehanja kajenja ob diagnozi na preživetje bolnikov

Kako vpliva prenehanje kajenja ob diagnozi na prognozo bolnikov s pljučnim rakom, so ugotavljali raziskovalci v sistematičnem pregledu in metaanalizi, objavljeni v reviji Journal of Thoracic Oncology.

ASCO 2022: Novi obeti za bolnike

Kakšna nova spoznanja o prihodnosti zdravljenja nedrobnoceličnega raka pljuč je prinesel letošnji kongres ASCO? Predstavljamo nekaj izbranih raziskav.

Genomska in evolucijska klasifikacija pljučnega raka pri nekadilcih

Raziskava Sherlock-Lung ameriškega Nacionalnega inštituta za raka je osvetlila gensko ozadje pljučnega raka pri bolnikih, ki niso nikoli kadili. Kakšne podtipe je razkrilo sekvenciranje celotnega genoma in kako bi lahko nove ugotovitve vplivale na razvoj natančnejšega zdravljenja?

Adjuvantno zdravljenje s pembrolizumabom izboljšalo DFS

Zdravljenje s pembrolizumabom je statistično pomembno izboljšalo preživetje brez bolezni v primerjavi s placebom pri adjuvantnem zdravljenju bolnikov z NDRP stadijev IB–IIIA, ki sta mu sledila kirurška resekcija in kemoterapija. Kakšni so rezultati raziskave faze 3 PEARLS/KEYNOTE-091?

Perioperativno preživetje po bilobektomiji v primerjavi z lobektomijo

V nekaterih primerih raka v desnem pljučnem krilu zaradi tumorske razširitve, bronhialne vpletenosti ali infiltracije v pljučno arterijo je potrebna bilobektomija. To je relativno redek poseg, perioperativni podatki o preživetju niso dobro opisani v primerjavi z drugimi pljučnimi resekcijami. Kaj je odkrila nova raziskava?

Pljučni rak pri ženskah – je kako drugačen?

Ali obstajajo dejavniki tveganja za nastanek pljučnega raka, značilni samo za ženske? So tumorji pri ženskah tako drugačni kot pri moških, da bi lahko celo govorili o posebni, ženski tumorski entiteti? To je le nekaj tem, ki so jih obravnavali pri Evropskem respiratornem združenju.

Integracija paliativne oskrbe pri razsejanem raku pljuč: kdaj in kako?

Kako lahko z vključitvijo paliativne oskrbe naredimo čim več za bolnike z razsejanim rakom pljuč, je na jesenskem srečanju Dnevi internistične onkologije – Integracija paliativne oskrbe v internistično onkologijo predstavil dr. Luka Čavka, dr. med., z UKC Maribor.

Zdravljenje mezotelioma na Kliniki Golnik

O trenutnem standardu zdravljenja malignega mezotelioma in zadnjih novostih v obravnavi teh bolnikov smo se pogovarjali s Katjo Mohorčič, dr. med., spec. pnevmologije s Klinike Golnik. Predstavila nam je tudi rezultate dveh raziskav, v katerih so na Kliniki Golnik proučevali tudi prediktivne dejavnike preživetja ter za odgovor na tarčno zdravljenje.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}