Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju kožnih tumorjev.

Povezava med spolom in izidi zdravljenja s kemoimunoterapijo

Povezava med spolom in učinkovitostjo zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju pljučnega raka še vedno ostaja nerazjasnjena, zato so ta vpliv znova proučevali v nedavno objavljenem sistematičnem pregledu in metaanalizi.

Učinkovitost presejanja v klinični praksi

Kljub dokazom o učinkovitosti presejanja za pljučnega raka iz kliničnih preizkušanj je učinkovitost v klinični praksi nejasna. Zato so raziskovalci proučili vpliv presejanja z nizkodoznim CT na distribucijo stadija in skupno incidenco pljučnega raka. Predstavljamo nedavno objavljene ugotovitve.

REFLECT: Rezultati slovenske kohorte zdravljenja EGFR-mutiranega NDRP

V nedavno objavljeni raziskavi REFLECT so proučevali izide zdravljenja prvega reda pri napredovalem ali razsejanem EGFR-mutiranem NDRP. Predstavljamo rezultate analize slovenske kohorte, ki je vključevala podatke 120 bolnikov, zdravljenih na Kliniki Golnik, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Oddelku za pljučne bolezni UKC MB.

Še nekaj zanimivih poudarkov

Predstavljamo še nekaj novih spoznanj v zdravljenju NDRP, ki so jih predstavili na kongresu WCLC 2022 in so jih mednarodni strokovnjaki uvrstili med pomembnejše.

Raziskava o učinkih farmakološke intervencije na opuščanje kajenja

V italijanski raziskavi SMILE, nedavno objavljeni v publikaciji Journal of Thoracic Oncology, so proučevali učinek citizina ob programu presejanja za pljučnega raka in svetovanju za prenehanje kajenja v primerjavi samo s svetovanjem. Rezultati so spodbudni.

Število kopij gena PD-L1 kot imunoterapevtski biomarker

Kako se število kopij gena PD-L1 povezuje z barvanjem tumorja na ligand za programirano celično smrt 1 (PD-L1) in kliničnim odzivom na imunoterapevtsko zdravljenje? Bi lahko s tem pristopom dopolnili obstoječe imunoterapevtske biomarkerje za boljše razlikovanje odzivnih bolnikov od neodzivnih?

Vpliv prenehanja kajenja ob diagnozi na preživetje bolnikov

Kako vpliva prenehanje kajenja ob diagnozi na prognozo bolnikov s pljučnim rakom, so ugotavljali raziskovalci v sistematičnem pregledu in metaanalizi, objavljeni v reviji Journal of Thoracic Oncology.

ASCO 2022: Novi obeti za bolnike

Kakšna nova spoznanja o prihodnosti zdravljenja nedrobnoceličnega raka pljuč je prinesel letošnji kongres ASCO? Predstavljamo nekaj izbranih raziskav.

Genomska in evolucijska klasifikacija pljučnega raka pri nekadilcih

Raziskava Sherlock-Lung ameriškega Nacionalnega inštituta za raka je osvetlila gensko ozadje pljučnega raka pri bolnikih, ki niso nikoli kadili. Kakšne podtipe je razkrilo sekvenciranje celotnega genoma in kako bi lahko nove ugotovitve vplivale na razvoj natančnejšega zdravljenja?

Adjuvantno zdravljenje s pembrolizumabom izboljšalo DFS

Zdravljenje s pembrolizumabom je statistično pomembno izboljšalo preživetje brez bolezni v primerjavi s placebom pri adjuvantnem zdravljenju bolnikov z NDRP stadijev IB–IIIA, ki sta mu sledila kirurška resekcija in kemoterapija. Kakšni so rezultati raziskave faze 3 PEARLS/KEYNOTE-091?

Perioperativno preživetje po bilobektomiji v primerjavi z lobektomijo

V nekaterih primerih raka v desnem pljučnem krilu zaradi tumorske razširitve, bronhialne vpletenosti ali infiltracije v pljučno arterijo je potrebna bilobektomija. To je relativno redek poseg, perioperativni podatki o preživetju niso dobro opisani v primerjavi z drugimi pljučnimi resekcijami. Kaj je odkrila nova raziskava?

Pljučni rak pri ženskah – je kako drugačen?

Ali obstajajo dejavniki tveganja za nastanek pljučnega raka, značilni samo za ženske? So tumorji pri ženskah tako drugačni kot pri moških, da bi lahko celo govorili o posebni, ženski tumorski entiteti? To je le nekaj tem, ki so jih obravnavali pri Evropskem respiratornem združenju.

Integracija paliativne oskrbe pri razsejanem raku pljuč: kdaj in kako?

Kako lahko z vključitvijo paliativne oskrbe naredimo čim več za bolnike z razsejanim rakom pljuč, je na jesenskem srečanju Dnevi internistične onkologije – Integracija paliativne oskrbe v internistično onkologijo predstavil dr. Luka Čavka, dr. med., z UKC Maribor.

Zdravljenje mezotelioma na Kliniki Golnik

O trenutnem standardu zdravljenja malignega mezotelioma in zadnjih novostih v obravnavi teh bolnikov smo se pogovarjali s Katjo Mohorčič, dr. med., spec. pnevmologije s Klinike Golnik. Predstavila nam je tudi rezultate dveh raziskav, v katerih so na Kliniki Golnik proučevali tudi prediktivne dejavnike preživetja ter za odgovor na tarčno zdravljenje.

Presejalni program za zgodnje odkrivanje pljučnega raka

Podatki zanesljivo kažejo, da je presejanje eden najpomembnejših ukrepov za zmanjševanje umrljivosti zaradi pljučnega raka pri kadilcih. Doc. dr. Martina Vrankar, dr. med., spec. radioterapije in onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana, navaja ključne rezultate raziskav o koristih presejalnega programa, izzive pri njegovem vzpostavljanju in temeljne razlike z drugimi presejalnimi programi.

Novosti v zdravljenju NDRP z imunoterapijo

Kaj kažejo odmevnejše raziskave zaviralcev kontrolnih točk v kombinaciji s kemoterapijo pri zdravljenju razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč ali v adjuvantnem okolju, ki so jih predstavili na WCLC? Predstavljamo tudi metaanalizo, ki je proučevala preživetje starejših bolnikov, zdravljenih z imunoterapijo.

Pandemija covida-19 je zmanjšala vključitev v klinične raziskave

Predstavljamo še eno odmevno raziskavo, v kateri je Mednarodno združenje za proučevanje pljučnega raka (IASLC) ugotavljala, kako je pandemija covida-19 zmanjšala vključitev bolnikov s pljučnim rakom v klinične raziskave.

Tarčno zdravljenje v klinični praksi obravnave pljučnega raka

V obdobju precizne medicine postajajo podatki, zbrani v klinični praksi, vse bolj pomembni, saj se z analiziranjem teh podatkov veliko naučimo o izidih diagnostike in zdravljenja rutinsko zdravljenih skupin bolnikov, pravi specialistka pnevmologije Katja Mohorčič, dr. med., vodja enote za internistično onkologijo na Kliniki Golnik.

Obeti zdravljenja za NDRP z mutacijama EGFR in KRAS G12C

Še dve klinični raziskavi obetata spremembe v klinični praksi pri nedrobnoceličnem raku pljuč z mutacijama EGFR in KRAS G12C. Predstavljamo posodobljene podatke CHRYSALIS in CodeBreak 100.

Vidnejše raziskave sistemskega zdravljenja NSCLC

Povzemamo rezultate odmevnejših raziskav imunoterapije in tarčnega zdravljenja KRYSTAL-1, CheckMate 9LA in KEYNOTE-407 pri napredovalem nedrobnoceličnem raku pljuč (NSCLC), predstavljene na nedavnem Evropskem kongresu o pljučnem raku.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}