Kako izguba bolnika vpliva na nas?

Kako se zdravstveni delavci spoprijemamo z doživljanjem izgube, ki jo včasih prinaša boj z rakom? Ali tudi mi žalujemo za svojimi bolniki? Odgovore je na 5. slovenskem kongresu paliativne oskrbe iskala mag. Andreja Škufca Smrdel, univ. dipl. psih., spec. klinične psihologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Preberi članek
ESMO 2022: Še nekaj novosti v napredku zdravljenja

Predstavljamo še nekaj raziskav, ki so na kongresu ESMO pritegnile pozornost mednarodnih strokovnjakov. Med drugimi tudi raziskavo ELIOS, v kateri so proučevali razvoj mehanizmov odpornosti pri zdravljenju z osimertinibom.

Učinkovitost presejanja v klinični praksi

Kljub dokazom o učinkovitosti presejanja za pljučnega raka iz kliničnih preizkušanj je učinkovitost v klinični praksi nejasna. Zato so raziskovalci proučili vpliv presejanja z nizkodoznim CT na distribucijo stadija in skupno incidenco pljučnega raka. Predstavljamo nedavno objavljene ugotovitve.

WCLC 2022: Največ novosti v zgodnjem zdravljenju NDRP

Katere raziskave, predstavljene na letošnjem kongresu WCLC, bi lahko spreminjale klinično prakso? Asist. dr. Rok Devjak, dr. med., spec. internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljan, predstavi najodmevnejše podatke za zgodnje zdravljenje nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP) z imunoterapijo, iz področja kirurgije za tumorje nizkega stadija ter nekaj drugih zanimivejših raziskav.

REFLECT: Rezultati slovenske kohorte zdravljenja EGFR-mutiranega NDRP

V nedavno objavljeni raziskavi REFLECT so proučevali izide zdravljenja prvega reda pri napredovalem ali razsejanem EGFR-mutiranem NDRP. Predstavljamo rezultate analize slovenske kohorte, ki je vključevala podatke 120 bolnikov, zdravljenih na Kliniki Golnik, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Oddelku za pljučne bolezni UKC MB.

Raziskava o učinkih farmakološke intervencije na opuščanje kajenja

V italijanski raziskavi SMILE, nedavno objavljeni v publikaciji Journal of Thoracic Oncology, so proučevali učinek citizina ob programu presejanja za pljučnega raka in svetovanju za prenehanje kajenja v primerjavi samo s svetovanjem. Rezultati so spodbudni.

Mesto kirurgije v zdravljenju NDRP

V še eni nedavno objavljeni raziskavi so slovenski raziskovalci predstavili izhode zdravljenja v slovenski klinični praksi pri bolnikih z začetnim kirurškim zdravljenjem resektabilnega NDRP stadijev I–IIIA. Soavtorica raziskave Martina Miklavčič, dr. med., iz Kirurgije Bitenc predstavlja ključne ugotovitve in razmišlja o mestu kirurškega zdravljenja NDRP v prihodnosti.

Še nekaj zanimivih poudarkov

Predstavljamo še nekaj novih spoznanj v zdravljenju NDRP, ki so jih predstavili na kongresu WCLC 2022 in so jih mednarodni strokovnjaki uvrstili med pomembnejše.

ASCO 2022: Vse ključne novosti v zdravljenju NDRP

Letošnji kongres ASCO je spremljala Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik, ki je povzela in pokomentirala ključne novosti v zdravljenju nedrobnoceličnega raka pljuč (NDRP). V katerih stadijih bolezni je bilo največ premikov v zdravljenju? 

ASCO 2022: Vse ključne raziskave na enem mestu

Katere raziskave so letos odmevale na ASCO? Predstavljamo rezultate ključnih raziskav za omejeni, lokalno napredovali in metastatski NDRP ter za negativno raziskavo metastatski drobnocelični rak pljuč. Informacije je zbrala Urška Janžič, dr. med., spec. internistične onkologije s Klinike Golnik.

Število kopij gena PD-L1 kot imunoterapevtski biomarker

Kako se število kopij gena PD-L1 povezuje z barvanjem tumorja na ligand za programirano celično smrt 1 (PD-L1) in kliničnim odzivom na imunoterapevtsko zdravljenje? Bi lahko s tem pristopom dopolnili obstoječe imunoterapevtske biomarkerje za boljše razlikovanje odzivnih bolnikov od neodzivnih?

Vpliv prenehanja kajenja ob diagnozi na preživetje bolnikov

Kako vpliva prenehanje kajenja ob diagnozi na prognozo bolnikov s pljučnim rakom, so ugotavljali raziskovalci v sistematičnem pregledu in metaanalizi, objavljeni v reviji Journal of Thoracic Oncology.

Pljučni rak pri ženskah – je kako drugačen?

Ali obstajajo dejavniki tveganja za nastanek pljučnega raka, značilni samo za ženske? So tumorji pri ženskah tako drugačni kot pri moških, da bi lahko celo govorili o posebni, ženski tumorski entiteti? To je le nekaj tem, ki so jih obravnavali pri Evropskem respiratornem združenju.

Izpostavljeno na ELCC

Katere raziskave so letos odmevale na Evropskem kongresu pljučnega raka? Predstavljamo rezultate ključnih raziskav za omejeni, lokalno napredovali in metastatski NDRP ter za metastatski drobnocelični rak pljuč. Informacije je strnila Urška Janžič, dr. med.

O prihodnosti torakalne kirurgije pri pljučnem raku

Kateri so ključni kazalniki uspešnosti operativnih posegov ter s katerimi izzivi se srečujejo pri posegih pljučnega raka, odgovarja doc. dr. Tomaž Štupnik, dr. med., predstojnik KO za torakalno kirurgijo UKC Ljubljana. Spregovoril je tudi o prihodnosti operacij, ki ne bo odvisna le od nove tehnologije in operativnih metod.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}